Cobalt - a unique metal of many applications
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(2):5-16
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cobalt – due to its unique properties and diverse applications, especially in high technologies – is recognised as a strategic metal. The article discusses prospects and possible limitations of this metal utilisation in the future as well as the demand forecast until 2010. The most promising from the view-point of future cobalt consumption is the development of rechargeable Li-ion batteries, hybrid gas-electric vehicles, superalloys, catalysts, cemented carbides and diamond tools. The most important phenomena observed in the global market in recent decades were also characterised, e.g. depreciation of African countries position and the move of major centres of cobalt production and consumption from Western Europe and the USA to Asia, especially vigorous China. Statistics of trade and consumption of cobalt in Poland as well as prospects for its market development there were also briefly presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kobalt – wyjątkowy metal wielu zastosowań
kobalt metaliczny, kierunki zastosowań, perspektywy rozwoju
Kobalt – dzięki swym niezwykłym właściwościom i zastosowaniom, zwłaszcza w przemysłach wysokich technik – ma status metalu strategicznego. W artykule omówiono perspektywy i możliwe ograniczenia rozwoju wykorzystania tego metalu w tradycyjnych i nowych kierunkach użytkowania wraz z prognozą rozwoju zużycia do 2010 roku. Jako najbardziej obiecujące z punktu widzenia poziomu przyszłej konsumpcji wskazano takie zastosowania kobaltu, jak produkcja baterii i ogniw doładowywanych litowo-jonowych, pojazdów z napędem hybrydowym, superstopów, narzędzi z węglików spiekanych i diamentowych oraz katalizatorów (m.in. dla technologii produkcji paliw syntetycznych GTL). Scharakteryzowano również najważniejsze zjawiska obserwowane na globalnym rynku kobaltu w ostatnich dziesięcioleciach, m.in. deprecjację pozycji Afryki oraz przemieszczanie się głównych ośrodków produkcji i konsumpcji z Europy Zachodniej i USA do Azji, z wykazującymi największą aktywność Chinami. Krótko scharakteryzowano również stan gospodarki surowcami kobaltu w Polsce oraz perspektywy i możliwości jej rozwoju.
 
REFERENCES (16)
1.
Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2000-2004, 2006. Praca zbiorowa pod redakcją R. Neya i T. Smakowskiego, Wyd. Pracownia Polityki Surowcowej IGSMiE PAN Kraków, 2006.
 
2.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych Polski, 2006. Praca pod redakcją S. Przeniosło i A. Malon. PIG, Warszawa.
 
3.
China's present and future position in the global cobalt market. Cobalt News, January 2006.
 
4.
Cobalt Facts 2006. Cobalt Development Institute.
 
5.
Cobalt and Gas to Liquid Technology. Cobalt News, July 2004.
 
6.
Future cobalt production to 2010. Cobalt News, April 2006.
 
7.
GUS - niepublikowane statystyki handlu zagranicznego 2005.
 
8.
Hybrid gas-electric vehicles and cobalt. Cobalt News, July 2004.
 
9.
Kapusta J.P.T., 2006 - Cobalt production and markets: a brief over view. Journal of Metals, October 2006.
 
10.
Latest News: REACH agreement in EU Parliament. Cobalt News, January 2007.
 
11.
Mineral Commodity Summaries 2005. Cobalt. US Geological Survey, January 2006.
 
12.
Outlook for the global market 2005 - Cobalt News, January 2006.
 
13.
Polański A., 1988 - Podstawy geochemii. Wyd. Geol. Warszawa.
 
14.
REACH: Authorisation and restriction. Cobalt News, October 2006.
 
15.
The rechargeable battery market and its main applications 2003-2008. Cobalt News, January 2005.
 
16.
Zakrzewski J., Czernecki J., Koźmiński W., 1998 - Odzysk kobaltu z żużli konwertorowych HM Legnica i HM Głogów I. Pr. Spec. PTMin, z. 12, 83-88.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top