Discount rate selection for long-term sequential mineral projects
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Kraków
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2017;33(3):49–70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mineral projects depict various specific features that differentiate them from alternative investments in other industries. Among these features, one can specify unique characteristics of mineral deposits such as scarcity, geological setting and structure, resource/reserve uncertainty and depletability. Resource uncertainty results in the sequential nature of operations (exploration, development and production stages). Other specific features of mineral projects include long investment – and production periods, high capital intensity, varying production conditions, unpredictability and high volatility of mineral prices, etc. Specific features of mineral projects are sources of exceptionally high risks. To ensure the payback of high capital costs these significant risks must be addressed in the economic evaluation of a mineral project. In the discounted cash flow analysis, DCF, which is the most commonly used in evaluations of such ventures, all project uncertainties are reflected in a level of the discount rate used for the actualization of future cash flow values. The riskier project has a higher discount rate. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dobór stopy dyskontowej dla długoterminowych projektów sekwencyjnych z branży surowców mineralnych
wycena projektów górniczych, stopa dyskontowa, degresywna stopa dyskontowa
Skala ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w górnictwie jest znacznie większa niż w przypadku innych branż. Wynika to ze specyfiki tej działalności, a tym samym wyjątkowej niepewności związanej z gospodarowaniem w tym sektorze. Niesie to ze sobą istotne skutki w zakresie prognozowania wiarygodnych przychodów i kosztów na etapie oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych. Główne czynniki ryzyka – występujące w szczególności na początkowych etapach zagospodarowania złoża – związane są z wielkością i jakością jego zasobów; ryzyku zasobowemu towarzyszy nieustannie niepewność wynikająca z dużej zmienności cen surowców mineralnych, popytu oraz czynników geologiczno-technicznych związanych z eksploatacją. W trakcie udostępnienia złoża, a następnie eksploatacji, oszacowane wstępnie wielkości zasobów i ich jakość są systematycznie weryfikowane, co bezpośrednio oddziałuje na wielkość przyszłej produkcji i przychodów. Ryzyko projektów surowcowych musi być odpowiednio oszacowane i uwzględnione w trakcie oceny ich efektywności ekonomicznej, gdyż wyniki tej oceny determinują decyzje inwestycyjne. W powszechnie stosowanej dla tych celów analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flow analysis, DCF) ryzyko to wyrażone jest wielkością stopy dyskontowej wykorzystywanej dla aktualizacji przyszłych przepływów pieniężnych – im ryzyko jest większe tym wyższą stopę dyskontową należy zastosować. [...]
 
REFERENCES (41)
1.
Alch, T. 2013. Challenges, Risks & Opportunities for the Mining Industry in the Americas, Behre Dolbear founded 1911 Minerals I ndustry Advisors (October 7). [Online] Dostępne w: https://www.slideshare.net/Tim... [Dostęp: 15.05.2017].
 
2.
Anagnostopoulos, K.P. 2007 – Declining Discount Rates and the Evaluation of Public Investments. Management and Economics. Biannual Scientific Journal No. 4. [Online] Dostępne w: http://ejournals.teiath.gr/ind... [Dostęp: 15.05.2017].
 
3.
Arrow i in. 2013 – Arrow, K.J., Cropper, M.L., Gollierz, Ch., Groom, B., Heal, G., Newell, R., Nordhaus, W.D., Pindyck, R., Pizer, W., Portney, P., Sterner, T., Tol, R. i Weitzman, M.L. 2013. Should a Declining Discount Rate be Used in Project Analysis? Toulouse School of Economics , MIMEO 12 (September). [Online] Dostępne w: http://idei.fr/sites/default/f... [Dostęp: 15.05.2017].
 
4.
Arrow i in. 2014 – Arrow, K.J., Cropper, M.L., Gollierz, Ch., Groom, B., Heal, G., Newell, R., Nordhaus, W.D., Pindyck, R., Pizer, W., Portney, P., Sterner, T., Tol, R. i Weitzman, M.L. 2014. Should Governments Use a Declining Discount Rate in Project Analysis? Review of Environmental Economics and Policy 8, 2, s. 145–63.
 
5.
AusIMM 2012. Guidelines for Technical Economic Evaluation of Minerals Industry Projects – Final draft for publication in the AusIMM Mine Managers’ Handbook (due for release in November 2012). [Online] Dostępne w: http://www.ausimm.com.au/conte... [Dostęp: 15.05.2017].
 
6.
Brealey i in. 2001 – Brealey, R.A., Myers, S.C. i Marcus, A. 2001. Fundamentals of Corporate Finance, Irwin/McGiaw-Hill, 3rd ed., Boston, s. 436.
 
7.
Byrska-Rąpała, A. 2011. Metodyka szacowania wartości godziwej złoża węglowodorów. Rozprawy, Monografie Kraków: Wyd. AGH, s. 185.
 
8.
Cropper, M.L. i Laibson, D. 1999. The Implications of Hyperbolic Discounting for Project Evaluation [W:] Pomiey P.R., Weyant J.P. eds. – Discounting and Intergenerational Equity, Washington, DC, Resources for the Future, s. 163–172.
 
9.
Cropper i in. 2014 – Cropper, M.L., Freeman, M. C., Groom, B. i Pizer, W.A. 2014. Declining Discount Rates. American Economic Review: Papers & Proceedings 104(5), s. 538–543.
 
10.
Damodaran, A. 2004. Estimating Discount Rates. DCF Valuation. [Online] Dostępne w: http://people.stern.nyu.edu/ad... [Dostęp: 15.05.2017].
 
11.
Duffin, R . 1992. A Crystal Ball for Cashflow Valuations, Resource Valuations, Jassa (September). [Online] Dostępne w: http://www.finsia.com/docs/def... [Dostęp: 15.05.2017].
 
12.
Frederic i in. 2002 – Frederic, S., Loewenstein, G. i O’Donoghue, T . 2002. Time Discounting and Time Preference: A Critical Review. J. Econ. Literature 40 (June), s. 351–401.
 
13.
Geltner, D. i Jiangpin, M. 1995. The Present Value Model with Time-Varying Discount Rates: Implications for Commercial Property Valuation and Investment Decisions. Journal of Real Estate Finance and Economics 11, s. 119–135.
 
14.
Hartman, H.L. i Mutmansky, J.M. 2002. Introductory Mining Engineering, John Wiley & Sons.
 
15.
Heal, G. 1996. Valuing Our Future: Cost-Benefit Analysis and Sustainability, Working Paper Series in Money, Economics and Finance, Columbia Business Press.
 
16.
Heldman, K. 2005. Project manager’s spotlight on risk management. San Francisco: Harbor Light Press.
 
17.
Hodder, J.E. i Riggs, H.E. 1985. Pitfalls in Evaluating Risky Projects. Harvard Business Review (January-February), s. 128–135.
 
18.
Hoover, H. 1909. Principles of Mining. Valuation, Organization & Administration,. Oxford City Press; reprint of the original edition by Hill Publishing New York.
 
19.
Hotelling, H. 1931. The Economics of Exhaustible Resources. Journal of Political Economy vol. 39.
 
20.
Mining Association of British Columbia, 2017. Life Cycle of the Mine, Mining 101 Brochure. [Online] Dostępne w: https://pl.scribd.com/document... [Dostęp: 15.05.2017].
 
21.
Mohutsiwa, M. 2015. Estimation of Capital Costs for Establishing Coal Mines in South Africa, a research report, Faculty of Engineering and the Built Environment, University of the Witwatersrand, Johannesburg. [Online] Dostępne w: http://wiredspace.wits.ac.za/j... [Dostęp: 15.05.2017].
 
22.
MyCurveFit – Online Curve Fitting. [Online] Dostępne w: https://mycurvefit.com/ [Dostęp: 15.05.2017].
 
23.
Nhleko, A.S. i Musingwini, C. 2016. Estimating Cost of Equity in Project Discount Rates: Comparison of the Capital Asset Pricing Model and Gordon’s Wealth Growth Model. The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy vol. 116.
 
24.
Ontario Mining Association, 2016. The Mining Sequence: Estimated Timeline of a Major Mining Development Project, O ntario’s Ministry of Northern Development and Mines. [Online] Dostępne w: http://www.oma.on.ca/en/ontari... [Dostęp: 15.05.2017].
 
25.
Park, S.J. i Matunhire, I .I. 2011. Investigation of Factors Influencing the Determination of Discount Rate in the Economic Evaluation of Mineral Development Projects. The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy vol. 111.
 
26.
Pincock, Allen & Holt, 2012. Mineral Project Evaluation. Pincock Perpectives no. 115.
 
27.
Price, C. 2011. Optimal Rotation with Declining Discount Rate. Journal of Forest Economics volume 17, issue 3, s. 307–318.
 
28.
RPM – RungePincockMinarco, 2015. Minimum Engineering Study Requirements Update. RPM Perspectives No. 128.
 
29.
Rupprecht, S. 2004. Establishing the Feasibility of Your Proposed Mining Venture, International Platinum Conference ‘Platinum Adding Value’, The South African Institute of Mining and Metallurgy.
 
30.
Saługa, P. 2006. Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej. Seria wydawnicza: Od oceny wartości zasobów złoża do likwidacji kopalni. Kraków: Wyd. I GSMiE PAN, s. 131.
 
31.
Saługa, P. 2009. Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. Studia, Rozprawy, Monografie nr 152, Kraków: Wyd. I GSMiE PAN, s. 278.
 
32.
Samuelson, P.A. 1937. A Note on Measurement of Utility, Rev. Econ. Studies 4 (February), p. 155–161.
 
33.
Smith, L.D. 1994. Discount Rates and Risk Assessment in Mineral Project Evaluations. Transactions Institution of Mining & Metallurgy (Sect. A: Mineral Industry).
 
34.
Smith, L.D. 2000. Discounted Cash Flow Analysis and Discount Rates. Special Session on Valuation of Mineral Properties Mining Millennium 2000, March 8, 2000, Toronto, Ontario, 2000. [Online] Dostępne w: www.cim.org/mes/pdf/VALDAYLarr... [Dostęp: 15.05.2017].
 
35.
Swapan, K.H. 2013. Mineral Exploration: Principles and Applications, Elsevier.
 
36.
Sykes, J.P. 2013. Why is Developing a New Mine so Difficult?, Centre for Exploration Targeting, Curtin University, University of Western Australia.
 
37.
Taheri, M. 2009. Risk-adjusted Discount Rate Estimation for Evaluating Mining Projects, JASSA. The Finsia Journal of Applied Finance issue 4.
 
38.
Torries, T.F. 1998. Evaluating Mineral Projects: Applications and Misconceptions, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., Littleton, Co.
 
39.
Uberman, R. i Uberman, R. 2008. Podstawy wyceny wartości złóż kopalin. Teoria i praktyka. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 
40.
Weitzman, M.L. 1998. Why the Far-distant Future Should be Discounted at its Lowest Possible Rate. Journal of Environmental Economics and Management 36, s. 201–208.
 
41.
Wirth, H. 2011. Wieloczynnikowa wycena złóż i ich zasobów na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych. Studia, Rozprawy, Monografie nr 171. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953