Evaluation of usability of adsorbent from carbonaceous precursors for energy storage system
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):29–39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Application of carbon adsorbent for heat storage in thermodynamic cycles can be use for simple adsorption cooling systems. Subject of evaluation were carbonaceous materials as monoliths. They were prepared using powdered active carbon, coal carbonizate and pitch mesophase. Density characteristic, porous structure analysis and determined methanol heat of wetting indicated, that the better are adsorbents obtained from pitch and carbonizate by activation with potassium hydroxide and can be helpful to adsorption cooling systems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena przydatności adsorbentów z prekursorów węglowych dla układu magazynowania energii
materiały węglowe, magazynowanie energii, ciepło zwilżania
Zastosowanie adsorbentów węglowych dla magazynowania ciepła w zamkniętych cyklach termodynamicznych może być wykorzystywane w prostych układach chłodniczych. Przedmiotem oceny były materiały węglowe w postaci monolitycznych kształtek, otrzymane z pylistego węgla aktywnego, karbonizatu węgla kamiennego oraz z mezofazy pakowej. Oznaczenia densymetryczne, ocena struktury porowatej i jej charakteru, wyznaczone równowagi adsorpcyjne oraz ciepło zwilżania metanolem wskazują, iż do celów magazynowania energii najbardziej nadają się adsorbenty otrzymane z mezofazy pakowej oraz karbonizatu wytworzone drogą aktywacji wodorotlenkiem potasu.
 
REFERENCES (16)
1.
Akkimaradi B.S., Prasad M., Dutta P., Srinivasan K., 2002 – Effect of packing density and adsorption parameters on the throughput of s thermal compressor. Carbon, 40, 2855.
 
2.
Buczek B., 1993 – Development of Properties within Particles of Active Carbons Obtained by a Steam Activation Process. Langmuir, 9, 2509.
 
3.
Buczek B., Czepirski L., Komorowska-Czepirska E., 2003 – Influence of Active Carbon Modification on Its Porous Structure and Heat Effects of Methanol Vapours Adsorption. Polish J. Chem., 77, 1191.
 
4.
Cacciola G., Restuccia G., Mercadante L., 1995 – Composites of activated carbon for refrigeration adsorption machines. Carbon, 33, 1205.
 
5.
Critoph R.E., 1989 – Activated carbon adsorption cycles for refrigeration and heat pumping. Carbon, 27, 1, 63.
 
6.
Dollimore D., Heal G.R., 1964 – An improved method for the calculation of pore size distribution from adsorption data. J. Appl. Chem., 14, 109.
 
7.
Dubinin M.M., 1980 – Water vapour adsorption and the microporous structures of carbonaceous adsorbent, Carbon, 18, 355.
 
8.
Dubinnin M.M., 1987 – Adsorption properties and microporous structures of carbonaceous adsorbent. Carbon, 25, 593.
 
9.
Jankowska H., Świątkowski A., Choma J., 1985 –Węgiel aktywny.WNT Warszawa.
 
10.
Kierzak K., Gryglewicz G., Machnikowski J., 2004 – Preparatyka wysokoporowatych adsorbentów węglowych do magazynowania metanu w procesie aktywacji wodorotlenkiem potasu. Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle, Wyd. Pol. Częstochowskiej, Częstochowa, str. 175.
 
11.
Lasoń M., Żyła M., 1963 – Aparatura do wyznaczania izoterm sorpcji i desorpcji par metodą mikrobiuretek, Chemia Analityczna, 8, 279.
 
12.
Lowell S., Shields J.E., 1991 – Powder Surface Area and Porosity, Chapman and Hall, London.
 
13.
Leite A.P.F., Grilo M.B., Andrade R.R.D., Belo F.A., Meunier F., 2005 – Experimental evaluation of a multi-tubular adsorber operating with activated carbon-methanol. Adsorption, 11, 543.
 
14.
Rouquerol F., Rouquerol J., Sing K., 1999 – Adsorption by Powders and Porous Solids, Academic Press, London.
 
15.
Wang L.W.,Wu J.Y.,Wang R.Z., Xu Y.X.,Wang S.G., 2003 – Experimental study of a solidified activated carbon-methanol adsorption ice maker.
 
16.
Wolak E., Buczek B., 2005 – Kierunki badań i praktycznych zastosowań układu węgiel aktywny-metanol. Inż. Ap. Chem., 6, 11.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953