Extraction of hard coal close to a shaft
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):115–125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Reducing mining costs has become such an important factor in the German coal industry that operators are forced to work only those areas where production costs can be kept low. These areas will normally be located close to the mine shafts because they are easily accessible. Even the shaft pillar is now being considered as part of the winning zone. Before working coal in shaft pillar zones it is essential to assess the impact this will have on the shaft lining. There is a huge difference between sliding and strata-anchored shaft systems. However, if the overburden comprises lightweight soil both types of shaft will have a tendency to protrude from the surrounding ground. The following paper presents the geomechanical reasons underlying this reaction and the methods used for predicting and measuring it.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wydobycie węgla kamiennego w pobliżu szybu
wydobycie węgla, filar ochronny, szyb, obudowa szybu
Zmniejszenie kosztów wydobycia staje się tak ważnym czynnikiem w niemieckim przemyśle węglowym, że operatorzy są zmuszeni do pracy tylko w tych miejscach, gdzie koszty produkcji mogą zostać utrzymane na niskim poziomie. Tereny te zwykle znajdują się blisko szybów kopalnianych, ponieważ są z łatwością dostępne. Nawet filar ochronny szybu jest obecnie uważany za część strefy dobrego uzysku. Przed wydobyciem węgla ze stref filaru ochronnego szybu konieczne jest ocenienie, czy będzie miało to wpływ na obudowę szybu. Różnica między systemami obudów przesuwnymi i kotwionymi w pokładach jest ogromna. Jednak jeżeli nadkład obejmuje gleby lekkie, oba rodzaje szybów będą miały skłonność do wystawania z pobliskiego gruntu. Opracowanie przedstawia geomechaniczne powody zachodzenia tej reakcji i metody stosowane dla jej przewidywania i mierzenia.
 
REFERENCES (6)
1.
BFM/Baugrundinstitut Franke-Meissner und Partner GmbH (2005): Numerical simulation for assessing the impact of the strata on Lohberg no. 1 shaft. 2005 (not published).
 
2.
Link H., 1965 - Stresses acting on a shaft lining composed of welded steel plates with concrete infill and an asphalt sliding joint. Glückauf Forschungshefte 26 (1965), pp. 341-355.
 
3.
Link H., 1967 - Development and current status of processes for the calculation of shaft linings in unconsolidated, water-bearing ground. Glückauf Forschungshefte 28 (1967), pp. 11-25.
 
4.
Lütgendorf H-O., 1967 - The watertight steel-reinforced concrete ring sliding lining system in Auguste Victoria no. 9 freeze shaft. Glückauf 103 (1967), pp. 553-560.
 
5.
Sroka A., Schober F., 1986 - Contribution to the prediction of ground movement elements for rectangular coal extraction panels. Part I. Das Markscheidewesen 93 (1986) no. 4.
 
6.
Sroka A., Preusse A., Kateloe H., 2005 - Basics on the dimensioning and extraction of shaft safety zones. 24th International Conference on Ground Control in Mining.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953