Models of Coal Industry in Poland
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2010;26(3):41–52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Development of fuels and energy systems is widely supported bymodels on different levels. Most common are global or country level as well as sectoral ones. Polish energy system depends on hard coal supplies and coal sector models are required tomake valid provisions of energy system development. The paper describes briefly three such models: of coal supplies, coal market and coal supplies for power generation. The first model is devoted to the analysis of coal mining restructuring and development, the sector facing substantial changes in transformation period. The coal market model is of spatial equilibrium type and is used for forecasting coal prices and distribution. Power sector, which produces more than 60% of electricity from hard coal, needs detailed data on supplies perspectives in order to take devoid of risk decisions on investments forced by stringent emissions regulations. The model has been worked out to provide such data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modele sektora węglowego dla Polski
przemysł węglowy, modele sektorowe, programowanie matematycze
Podejmowanie decyzji w zakresie rozwoju systemów paliwowo-energetycznych jest szeroko wspierane przez modele o rożnej skali agregacji. Najbardziej popularne są modele poziomu kraju oraz sektorowe. Polski system energetyczny jest zależny od zasilania w węgiel kamienny i stąd potrzeba budowy modeli dla uzyskania wiarygodnych prognoz do optymalnego rozwoju systemu energetycznego. Artykuł opisuje trzy typy modeli dla węgla kamiennego: podaży węgla, rynku węgla i zasilania elektroenergetyki. Pierwszy z modeli podejmuje problemy restrukturyzacji i rozwoju górnictwa węgla kamiennego - sektora, który przechodził zasadnicze zmiany w okresie transformacji gospodarczej. Model rynku węgla buduje równowagę przestrzenną dla oszacowania cen węgla i jego dystrybucji. Elektroenergetyka, produkująca ponad 60% energii elektrycznej z węgla kamiennego, potrzebuje szczegółowych analiz i danych o perspektywach zasilania w węgiel dla podjęcia pozbawionych ryzyka decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza podczas zaostrzania regulacji w zakresie emisji. Opracowano odpowiednie modele dostarczające wymaganych danych.
 
REFERENCES (7)
1.
Brook A., Kendrick D., Meeraus A., 1992 - GAMS Users' Guide, release 2.54. The Scientific Press, San Francisco.
 
2.
Suwala W., 1995 - Models for Polish coal mining and coal market. Studies, Reports and Monographs, Mineral and Energy Economy Research Centre, Polish Academy of Sciences, No 38 (in Polish).
 
3.
Suwala W., Labys W.C., 1998 - Modeling transition in the Polish coal industry. IGSMiE PAN, Kraków.
 
4.
Suwala W., Kudelko M., 1999 - System of balancing coal supply for the planning of power sector development. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 15, z. 4.
 
5.
Suwala W., Labys W.C., 2002 - Modeling transition and regional adjustments in the Polish coal industry. Energy Economics, v. 24, No 3, pp. 285-303 (in English).
 
6.
Suwala W., Kaminski J., Kudelko M., 2003 - Modelling restructuring of Polish coal mining. Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences (in Polish).
 
7.
Takayama T., Judge G.G., 1971 - Spatial and Temporal Price and Allocation Models. Amsterdam: North Holland Publishing Company.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953