Separation of methane-nitrogen mixture on clinoptilolite and its other applications
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):11–19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Natural clinoptilolite and modified one were compared in separation process using laboratory scale PSA apparatus. Better methane enrichment was achieved for natural adsorbent (above 92%CH4) than for modified one (less than 90%CH4). Paper presented also other main application of clinoptilolite.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozdział mieszaniny metan-azot na klinoptilolicie oraz jego wykorzystanie w różnych dziedzinach życia
adsorpcja zmiennociśnieniowa, wzbogacanie metanu, adsorbenty naturalne
Porównano skuteczność rozdziału mieszaniny metan-azot na próbkach naturalnego i modyfikowanego klinoptilolitu. W warunkach dynamicznych w kolumnie dla wzorcowej mieszaniny CH4-N2 (45%CH4) uzyskano wzbogacenie w metan na adsorbencie naturalnym (ok. 92%CH4) a na modyfikowanym poniżej 90%CH4. W artykule omówiono ponadto inne najważniejsze zastosowania klinoptilolitu.
 
REFERENCES (16)
1.
Ackley M.W., Yang R.T., 1991a – Diffusion in Ion-Exchanged clinoptilolites AIChE 37, 1645–1656.
 
2.
Ackley M.W., Yang R.T., 1991b – Adsorption Characteristics of High-Exchange Clinoptilolites Ind. Eng.Chem. Res., 37, 11, 1645.
 
3.
Baerlocher Ch., Meier W.M., Olson D.H., 2001 – ATLAS OF ZEOLITE FRAMEWORK TYPES, Amsterdam, ELSEVIER.
 
4.
Bałys M., Buczek B., 2007 – Porównanie rozdziału mieszaniny CH4-N2 na węglowym sicie molekularnym i zeolicie naturalnym, Przem. Chem., przyjęte do druku.
 
5.
Bałys M., Buczek B., Rakoczy J., 2006 – Zastosowanie klinoptilolitu do wydzielania metanu z gazów zaazotowanych. Inż. Ap. Chem., 6 s., 15.
 
6.
Barrer R.M., 1982 – Hydrothermal Chemistry of Zeolites, Academic Press, London.
 
7.
Chao C.C., 1986 – Process for modifying clinoptilolite adsorbent, Japanese patent 61-255, 994.
 
8.
Chao C.C., 1987 – Adsorbents for separating nitrogen from a feed gas, Japanese patent 62-132, 542.
 
9.
Chao C.C., 1999 – Selective adsorption on magnesium-containing clinoptilolites, US Patent 4, 964, 889.
 
10.
Ciambelli P., Corbo P., Lumare F., Porcelli C., 1984 – in Zeo-Agriculture: Use of Natural Zeolites in Agriculture&Aquaculture, eds. Pond W.G., Mumpton F.A., 251–258.
 
11.
Ciciszwili G.W., Andronikaszwili T.G., Kirow G.N., Filizowa L.D., 1990 – Zeolity naturalne. WNT, Warszawa.
 
12.
Frankiewicz T.C., Donnelly R.G., 1983 –Methane/nitrogen gas separation over the zeolite clinoptilolite by the selective adsorption of nitrogen. [In:] White Jr., Industrial Gas Separations, 11. American Chemical Society, Washington.
 
13.
Jayaraman A., Hermandez-Maldonado A.J., Yang R.T., Chinn D., Munson C.L., Mohr D.H., 2004 – Clinoptilolites for nitrogen/methane separation. Chem. Eng. Sci. 59, 2407.
 
14.
Mumpton F.A., 1999 – La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 96, 3463–3470.
 
15.
Schuth F., Kennet S., Sing W., Weitkamp J., 2001 – Handbook fo Porous Solids. WILEY-VCH.
 
16.
Torri K., Hotta K., Asaka M., 1975 – Adsorption properties of cation exchanged clinoptilolite. Nendo Kagaku, 15, 23.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953