Application of heat pumps in central heating systems and possibility of financial support of market development
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(Zeszyt specjalny 1):147–160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The information on the possibility of the application of heat pumps as a heat source in heating installations has been presented in this article. At first, the heat pumps market in Poland and abroad has been analysed. Additionally, the article includes the information on how the heat pump works, practical tips concerning exploitation costs and finally, how the heating systems making use of heat pumps are carried out in practice.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie pomp ciepła w systemach grzewczych i możliwości finansowego wsparcia rozwoju rynku
pompy ciepła, odnawialne źródła energii, instalacje grzewcze
W artykule zostały przedstawione informacje dotyczące możliwości wykorzystania pomp ciepła w instalacjach grzewczych. Omówiono rozwój rynku pomp ciepła za granicą i w Polsce. Przedstawiono założenia pokazujące istotę działania pomp ciepła, jak również informacje praktyczne dotyczące kosztów ich eksploatacji i sposobu realizacji systemów grzewczych z pompami ciepła. Zaprezentowano kierunki podejmowanych działań zmierzających do zwiększenia zainteresowania pompami ciepła poprzez obniżanie kosztów inwestycyjnych.
 
REFERENCES (4)
1.
Rivoalen H., 2005: Heat pumpmarket overview Europe informacje ze strony internetowej , 15. XI. 2005 r. www.fiz-karlsruhe.de/hpn/html/.
 
2.
Kotyza J, Wojnarowski P., Sapińska A., 2003 — Odkryjmy geotermię dla Podkarpacia. Związek Komunalny „Wisłok”, Rzeszów.
 
3.
Sumera T., 2005 — Pompa ciepła do ogrzewania szkoły. GLOBEnergy nr 1—2.
 
4.
Materiały informacyjne KFAP-WSK SA.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953