ORIGINAL PAPER
Forest fees paid to permit mining extractive operations on Turkey’s forestlands & the ratio to investments
 
More details
Hide details
1
Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University
CORRESPONDING AUTHOR
Taşkın Deniz Yıldız   

Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University
Submission date: 2020-01-03
Final revision date: 2020-04-16
Acceptance date: 2020-04-30
Publication date: 2020-09-29
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2020;36(3):29–58
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The fact that mines have to be established at the place where they are located without having a chance to choose a location brings out area usage conflicts with areas that need to be protected. In fact, forestlands are most common in these overlapping areas in Turkey. In order to perform mining activities in this overlapping forestlands, mining enterprises in Turkey receive forest land permit fees (FLPF), reforestation fees, rehabilitation fees + security deposit of conformity to the environment (SDCE), and other fees. In order to determine the share of these costs in mining investments and operating costs (OC) and to bring a solution proposal so that these costs do not pose a risk of loss of the investment in the mining enterprises, questions have been asked to mining enterprises within Turkey using the “Survey Monkey” program. The averages of all forest fees determined from the answers are proportioned to the mining investment amounts (MIA) and the annual average OC of each mining company responding to the Survey. Thus, the distribution criteria of different forest fees that are required to be paid by the mining enterprises in order to carry out mining operations in the forestlands in Turkey and their distribution on the basis of mineral groups were analyzed. In this calculation, it was suggested that all the fees in Turkey should be reduced to a more reasonable degree by suggesting solutions regarding the calculation method envisaged by the FLPF, which has a very high share. Otherwise, the result of these rates shows that the costs of forest land-use for mining stipulated by the legislation in Turkey are quite high compared to other countries, and that the current mining investments can have difficulty in maintaining their economic operability in the presence of these required costs.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Opłaty leśne ponoszone za zezwolenie na eksploatację górniczą na terenach leśnych Turcji i ich udział w inwestycjach górniczych
koszty, opłata, inwestycja, wydobycie, eksploatacja
Fakt, że kopalnie muszą być zakładane w miejscu, w którym się znajdują, bez możliwości wyboru lokalizacji, powoduje konflikty użytkowania obszaru z obszarami chronionymi. W rzeczywistości tereny leśne w Turcji występują najczęściej na obszarach eksploatacji górniczej. W celu prowadzenia działalności wydobywczej na tych obszarach leśnych przedsiębiorstwa górnicze w Turcji ponoszą opłaty za zezwolenie na użytkowanie gruntów leśnych (FLPF), opłaty za ponowne zalesianie, opłaty rewitalizacyjne + depozyt środków finansowych zabezpieczający zgodność ze środowiskiem (SDCE) i inne opłaty. Aby określić udział tych kosztów w inwestycjach górniczych i kosztach operacyjnych (OC) oraz przedstawić propozycję rozwiązania, aby koszty te nie stanowiły ryzyka utraty inwestycji w przedsiębiorstwach wydobywczych, zadawano pytania przedsiębiorstwom wydobywczym w Turcji za pomocą programu „Survey Monkey”. Średnie wartości wszystkich opłat leśnych ustalonych na podstawie odpowiedzi są proporcjonalne do kwot inwestycji górniczych (MIA) i średniej rocznej kosztów operacyjnych (OC) każdej firmy wydobywczej odpowiadającej na badanie. W związku z tym przeanalizowano kryteria dystrybucji różnych opłat leśnych, które przedsiębiorstwa górnicze muszą uiścić w celu prowadzenia działalności wydobywczej na terenach leśnych w Turcji, a także przeanalizowano ich rozkład na podstawie grup wielkości płatności FLPF. W tych obliczeniach zasugerowano, że wszystkie opłaty w Turcji należy obniżyć w bardziej rozsądnym stopniu poprzez zastosowanie rozwiązań dotyczących metody obliczania przewidzianej przez FLPF, której udział jest znaczący. W przeciwnym razie wynik tych stawek pokazuje, że koszty użytkowania gruntów leśnych w górnictwie określone przez ustawodawstwo w Turcji są dość wysokie w porównaniu z innymi krajami oraz, że obecne inwestycje górnicze mogą mieć trudności z utrzymaniem ich efektywności ekonomicznej.
 
REFERENCES (89)
1.
Akpinar, A.C. 2011. Mining and Environment. Turkish Miners Association (TMA) Sector News Bulletin 39, pp. 39–40. [Online] https://www.tmder.org.tr/modul... 76C-07A2F5-5B2A51.pdf [Accessed: 2020-02-01].
 
2.
Ardiansyah et al. 2015 – Ardiansyah, F., Marthen, A.A. and Amalia, N. 2015. Forest and land-use governance in a decentralized Indonesia: A legal and policy review. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia. [Online] www.cifor.org/publications/pdf... [Accessed: 2020-02-01].
 
3.
Aydin, O. 2018. The investor is in trouble (Foreword by Journal Editor). Journal of Mining Turkey 70, pp. 4. [Online] https://www.mtmagaza.com/wp-co... [Accessed: 2020-02-01].
 
4.
Aktan et al. 2017 – Aktan, M., Cimen, N. and Ozcelik, Y. 2017. Implementation of Regulatory Practices for Turkey and Forestry Permits for Mining Activities. Proceedings of the 25th International Mining Congress of Turkey, April 11–14, pp. 447–456, Antalya, Turkey. [Online] https://www.researchgate.net/p... [Accessed: 2020-02-01].
 
5.
Aydin, H. 2006. Project Cost Risk Analysis: A Practice from Mining. Proceedings of The 15th Coal Congress of Turkey. 07–09 June, pp. 209–216, Zonguldak, Turkey.
 
6.
Aydın, O. 2015. Sector Believes That Dialogues can Overcome Any Problem. Interview with Umit Akdur. Journal of Mining Turkey, 46, pp. 50–54. [Online] https://www.mtmagaza.com/wp-co... [Accessed: 2020-02-01].
 
7.
Baker, K.L. 2008. Costs of Reclamation on Southern Appalachian Coal Mines: A cost-effectiveness analysis for reforestation versus hayland/pasture reclamation. Master’s thesis, 103 p., Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, USD. [Online] https://vtechworks.lib.vt.edu/... [Accessed: 2020-02-01].
 
8.
Basol, K. 1992. Natural Resources Economics (Natural Resources, Energy, and Environmental Problems). 3rd Pub- lication, Izmir, 312 pp.
 
9.
Berry, A. 2006. Branching Out: Case Studies in Canadian Forest Management. Montana, 29 p. [Online] https://www.perc.org/wp-conten... [Accessed: 2020-02-01].
 
10.
Blundell, A.G. 2008. On The Benefits Of Incorporating Forestry Into The Extractive Industries Transparency Initiative, Wıth Specific Reference To Liberia. Natural Capital Advisors, LLC. 92 p. [Online] https://www.afdb.org/fileadmin... [Accessed: 2020-02-01].
 
11.
Bolat, B. 2003. Mining Activities and Environmental Costs. Anadolu University Social Sciences Institute, master’s thesis, Eskişehir, Turkey, 176 p. [Online] http://libra.anadolu.edu.tr/te... [Accessed: 2020-02-01].
 
12.
BMVJ 2019. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) informieren. [Online] https://www.gesetze-im-interne... [Accessed: 2020-02-01].
 
13.
Bomsel et al. 1996 – Bomsel, O., Börkey, P., Glachant, M. and Leveque, F. 1996. Is there room for environmental self-regulation in the mining sector? Resources Policy 22(1–2), pp. 79–86. [Online] https://doi.org/10.1016/S0301-... [Accessed: 2020-02-01].
 
14.
Boscio, N.D. 2016. Daniel Franks’ B Mountain movers-mining, sustainability and the agents of change. Mineral Economics 29(1), pp. 41–43. [Online] https://doi.org/10.1007/s13563... [Accessed: 2020-02-01].
 
15.
Central Bank of the Republic of Turkey, 2019. Indicative exchange rates & Central Bank rates by date. [Online] https://www.tcmb.gov.tr/kurlar... [Accessed: 2019-11-06[.
 
16.
Cetin, E. 2018. Assessment of costs in cut-off grades optimization by using grid search method. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34(2), pp. 67–80.
 
17.
Comar et al. 2000 – Comar, S., Falgon, C., Fomenté, T., Forni, E., Kamajou, F., Karsenty, A., Mbarga, N., Ngoma, P., Pinta, F. and Pousse, E. 2000. Audit Économique et Financier du Secteur Forestier au Cameroun. Rapport Final pour le Ministère de l’Éconoimie et des Finances. CIRAD-Forêt, Montpellier, Paris, Yaoundé. (Economic and Financial Audit of the Cameroonian Forest Sector.) (Quoted from Sieböck 2002).
 
18.
Contreras-Hermosilla, A. 2002. Policy Alternatives to Improve Law Compliance in the Forest Sector (FAO meeting of experts, Rome, January 2002). Background paper. (Quoted from Lawrence et al. 2007).
 
19.
Cuhadar, S. 2017. Personal meeting with Suleyman Cuhadar from TÜPRAG Metal Mining Joint Stock Company (Quoted from Aktan et al. 2017).
 
20.
Elvan, D. 2013. The Legal Environmental Risk Analysis (LERA) Sample of Mining and The Environment in Turkish Legislation. Resources Policy 38, pp. 252–257. [Online] https://doi.org/10.1016/j.reso... [Accessed: 2020-02-01].
 
21.
Ericsson, M. and Löf, O. 2019. Mining’s contribution to national economies between 1996 and 2016. Mineral Economics 32, pp. 223–250. [Online] https://doi.org/10.1007/s13563... [Accessed: 2020-02-01].
 
22.
Essama-Nssah et al. 2002 – Essama-Nssah, B., Gockowski, J. and Kelly, L.A. 2002. A New Deal For Cameroon’s Forests. Managing a Global Resource: Challenges of Forest Conservation and Development. Ed. Uma J. Lele, World Bank Series on Evaluation and Development, Vol. 5.
 
23.
EU Evaluation Report, 2019. Environmental Taxes and Charges in CEECs The Czech Republic, Study on Environmental Taxes and Charges in the EU Final Report: Annex 3. [Online] http://ec.europa.eu/environmen... [Accessed: 2019-01-09].
 
24.
Falck, W.E. 2016. Social licencing in mining–between ethical dilemmas and economic risk management. Mineral Economics 29(2–3), pp. 97–104. [Online] https://doi.org/10.1007/s13563... [Accessed: 2020-02-01].
 
25.
Florén et al. 2019 – Florén, H., Frishammar, J., Löf, A. and Ericsson, M. 2019. Raw materials management in iron and steelmaking firms. Mineral Economics 32, pp. 39–47. [Online] https://doi.org/10.1007/s13563... [Accessed: 2020-02-01].
 
26.
Franchot, P. 2018. Fees And User Charges Biennial Report. Comptroller of Maryland: Serving the people, Maryland, 500 p. [Online] https://www.marylandtaxes.gov/... [Accessed: 2020-02-01].
 
27.
GDF 2019a. Ministry of Agriculture and Forestry GDF 2018 Annual Report. Ankara, 85 p. [Online] https://www.ogm.gov.tr/ekutuph... [Accessed: 2020-02-01].
 
28.
GDF 2019b. General Directorate of Forestry Annotation, 3 p.
 
29.
Ghorbani, Y. and Kuan, S.H. 2017. A review of sustainable development in the Chilean mining sector: past, present and future. International Journal of Mining, Reclamation and Environment 31(2), pp. 137–165. [Online] https://doi.org/10.1080/174809... [Accessed: 2020-02-01].
 
30.
Government of Yukon, 2015. Liard River Burn Timber Harvest Plan (Watson Lake Annual Limit Region). Government of Yukon – Energy, Mines and Resources Forest Management Branch. [Online] http://www.emr.gov.yk.ca/fores... [Accessed: 2020-02-01].
 
31.
Guzel, A. 2005. Financial Responsibilities of Local Governments in Sustainable Development. 5 p. [Online] http://www.inovasyon.org/pdf/c... [Accessed: 2020-02-01].
 
32.
Haley, D. and Luckert, M.K. 1990. Forest Tenures in Canada: A Framework for Policy Analysis. Information Report E-X-43. Ottawa, ON: Forestry Canada, Economics Branch. 104 p.
 
33.
Humphreys, D. 2001. Sustainable development: can the mining industry afford it? Resources Policy 27, pp. 1–7. [Online] https://doi.org/10.1016/S0301-... [Accessed: 2020-02-01].
 
34.
IMMIB 2019, 2020. Mine Export Report. IMMIB (Istanbul Mineral Exporters’ Association). [Online] http://www.imib.org.tr/tr/ista... [Accessed: 2020-02-01].
 
35.
Intarapravich, D. and Clark, A.L. 1994. Performance guarantee schemes in the minerals industry for sustainable development. Resources Policy 20(1), pp. 59–69. [Online] https://doi.org/10.1016/0301-4... [Accessed: 2020-02-01].
 
36.
Irawan, S. and Tacconi, L. 2016. Intergovernmental Fiscal Transfers, Forest Conservation and Climate Change. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, US and Northampton USA.
 
37.
Journal of Mining Turkey, 2012. The Solution of the Current Account Deficit is a Strong Mining Industry. (Interview with Muhterem Köse). Journal of Mining Turkey 24, pp. 46–53. [Online] https://www.mtmagaza.com/wp-co... [Accessed: 2020-02-01].
 
38.
Journal of Mining Turkey 2018. Mutual Statement from Sector, About to Forest Fees (News from Turkey). Journal of Mining Turkey, 70, pp. 6. [Online] https://www.mtmagaza.com/wp-co... [Accessed: 2020-02-01].
 
39.
Journal of Mining Turkey 2019. Who Will Benefit From The Reduction of Mining in Turkey. Journal of Mining Turkey, 81, pp. 62–66. [Online] https://www.mtmagaza.com/wp-co... -Dergisi-Sayi-81-rt44wswdew55.pdf [Accessed: 2020-02-01].
 
40.
Kaya, G. 1998. Determining the Values of Forest Resources. Environmental Economics and Policy, Environmental Volunteers Platform, Istanbul, pp. 143–158.
 
41.
Kömurder, 2016. Problems come across in mining and solution suggestions. Coal Producers Association (Kömurder), Sahin Mining Engineering Inc., 75 p.
 
42.
Köse, M. 2019. Mine for Life. 2nd edition, Ankara, 154 p. [Online] http://altinmadencileri.org.tr... [Accessed: 2020-02-01].
 
43.
Köse, H. and Kahraman, B. 2009. Mining Operation Economics. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Publications No: 223, 3rd Edition, Izmir, 339 p.
 
44.
Köse, M. and Unver, B. 2019. Why Should The Forest Permit Fees Be Revised? Journal of Mining Turkey 77, pp. 134–138. [Online] https://www.mtmagaza.com/wp-co... [Accessed: 2020-02-01].
 
45.
Lawrence et al. 2007 – Lawrence C.C., Charles E.D.L., Jonathan M.L. and Patrice T.T. 2007. Forest Law And Sustainable Development Addressing Contemporary Challenges Through Legal Reform. The World Bank (Law, Justice, And Development Series). Washington, 206 p. [Online] https://openknowledge.worldban... [Accessed: 2020-02-01].
 
46.
Li et al. 2019 – Li, G., Hu, N., Xiu, G. and Ma, Z. 2019. Optimization of the cut-off grade for underground polymetallic mines. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 35(1), pp. 25–42.
 
47.
Ok, K. and Kaya, G. 2017. A comparative study on valuation techniques and accounting approach of land allocation rent in practice of Forest Law, Article 16. Journal of Forestry Research 4(1), pp. 46–60. [Online] https://doi.org/10.17568/ogmoa... [Accessed: 2020-02-01].
 
48.
[Online] http://www.oecd.org/ [Accessed: 2020-03-25].
 
49.
MAPEG 2020. Mining Statistics. Ministry of Energy and Natural Resources of Turkey, MAPEG. [Online] http://www.mapeg.gov.tr/maden_... [Accessed: 2020-02-01].
 
50.
Mining Sector Organizations, 2016. Mining Sector Report (13th January 2016). 11 p.
 
51.
MFWM 2014a. Mine Site Rehabilitation Action Plan. Ministry of Forestry and Water Management (MFWM), Ankara, 148 pp.
 
52.
MFWM 2014b. Turkey Forest Assets. MFWM GDF, Department of Forest Management Planning. Ankara, 28 p. [Online] https://www.ogm.gov.tr/ekutuph... [Accessed: 2020-02-01].
 
53.
Muttaqin, M.Z. 2006. Resource Rent Capture in the Management of Indonesia’s Natural Production Forests. Master’s thesis, The Australian National University, Canberra. 56 p. [Online] https://www.researchgate.net/p... [Accessed: 2020-02-01].
 
54.
Nieć et al. 2014 – Nieć, M., Galos, K. and Szamałek, K. 2014. Main challenges of mineral resources policy of Poland. Resource Policy 42, pp. 93–103. [Online] https://doi.org/10.1016/j.reso... [Accessed: 2020-02-01].
 
55.
Norway State Information Source 2019. [Online] https://www.regjeringen.no/en/... [Accessed: 2019-10-14].
 
56.
NSW Government 2019. NSW Legislation. [Online] http://www.legislation.nsw.gov... [Accessed: 2019-01-02].
 
57.
Priester et al. 2019 – Priester, M., Ericsson, M., Dolega, P. and Löf, O. 2019. Mineral grades: an important indicator for environmental impact of mineral exploitation. Mineral Economics 32(1), pp. 49–73. [Online] https://doi.org/10.1007/s13563... [Accessed: 2020-02-01].
 
58.
Pritchard, R. 2005. Safeguards for foreign investment in mining. [In:] Bastida, E.I., Waelde, T.W. and Warden-Fernández, J. (eds) International and Comparative Mineral Law and Policy: Trends and Prospects, pp. 73–98, The Hague: Kluwer Law International. [Online] https://books.google.com.tr/bo... [Accessed: 2020-02-01].
 
59.
Samsudin, Y.B. 2016. Policies, drivers and land-use trends in industrial forest plantation development in Indonesia. Master’s thesis. Michigan State University, 147 p. [Online] https://d.lib.msu.edu/etd/4055... [Accessed: 2020-02-01].
 
60.
Sarac, M.S. 2019. Charges For Marble Quarries In Forest Territories. Proceedings Of The 10th International Marble And Natural Stones Congress And Exhibition Of Turkey. December 13–14, 2019, Bursa, Turkey, pp. 12–19. [Online] http://www.maden.org.tr/resiml... [Accessed: 2020-02-01].
 
61.
Schumann et al. 2011 – Schumann, G., Ngaosrivathana, P., Soulivanh, B., Kenpraseuth, S., Onmanivong, K., Vongphansipraseuth, K. and Bounkhong, C. 2006. Study on State Land Leases and Concessions in Lao PDR. Land Policy Study No. 4 under LLTP II. [Online] https://data.opendevelopmentme... [Accessed: 2020-02-01].
 
62.
Schure et al. 2011 – Schure, J., Ingram, V., Tieguhong, J.C. and Ndikumagenge, C. 2011. Is the god of diamonds alone? The role of institutions in artisanal mining in forest landscapes, Congo Basin. Resources Policy 36(4), pp. 363–371. [Online] https://doi.org/10.1016/j.reso... [Accessed: 2020-02-01].
 
63.
Sieböck, G. 2002. A Political, Legal and Economic Framework for Sustainable Forest Management in Cameroon: Concerted Initiatives to Save the Rainforests. Lund University, Environmental Science, master’s thesis, 50 p, Salzburg, Austria. [Online] https://pdfs.semanticscholar.o... [Accessed: 2020-02-01].
 
64.
Smith, D. and Naito, K. 1998. Asian Mining Legislation: Policy Issues and Recent Developments. Resources Policy 24(2), pp. 125–132. [Online] https://doi.org/10.1016/S0301-... [Accessed: 2020-02-01].
 
65.
Spratt et al. 2018 – Spratt, S., Kargbo, P., Marfo, E., Ngungoh, E. and Ramcilovik-Suominen, S. 2018. Forest Taxation and REDD+: An Analysis of Potential Impacts in Cameroon, Ghana and Sierra Leone. ICTD Wor-king Paper 76. [Online] https://opendocs.ids.ac.uk/ope... [Accessed: 2020-02-01].
 
66.
TGNA 2010. Report of the Parliamentary Research Commission established to determine the measures to be taken to investigate the problems in the mining sector. Turkish Grand National Assembly (TGNA), Period 23, Legislative year: 4, 754 p. [Online] https://www.tbmm.gov.tr/sirasa... [Accessed: 2020-02-01].
 
67.
TMA 2017. Forest Permit Problems in Mining Industry and Solution Suggestions. TMA, Editor: Evren Mecit Altın, 27 p. [Online] http://www.tmder.org.tr/upload... [Accessed: 2020-02-01].
 
68.
TMA 2018. The Report on Mining Problems and Solution Offers. TMA Sector News Bulletin 72, pp. 23–36. [Online] https://www.tmder.org.tr/modul... [Accessed: 2020-02-01].
 
69.
TMA 2019a. Problems of Mining Sector and Solution Offers in Forest Permits. TMA, Istanbul, 37 p. [Online] http://www.tmder.org.tr/upload... [Accessed: 2020-02-01].
 
70.
TMA 2019b. Office Calls from Representatives of the sector. TMA Sector News Bulletin, 77, 56-61. [Online] https://www.tmder.org.tr/modul... [Accessed: 2020-02-01].
 
71.
TMA 2019c. Joint Press Release from CSOs of Mining Industry. TMA Sector News Bulletin, 77, pp. 64-67. [Online] https://www.tmder.org.tr/modul... [Accessed: 2020-02-01].
 
72.
TUMMER... 2013 – TUMMER, IMMIB and EIP 2013. Marble and Natural Stone Strategic Action Plan (2011– –2023) 29 pp.
 
73.
Uhler, R.S. 1991. Canadian public timber pricing and the great subsidy debate. In: Uhler, (Ed.), Canada-US Trade in Forest Products. University of British Columbia Press, Vancouver, BC, pp. 73-93. [Online] https://books.google.com.tr/bo... [Accessed: 2020-02-01].
 
74.
U.S. Land Management, 2019. U.S. Department Of The Interior Bureau Of Land Management. [Online] http://www.blm.gov/az/st/en/pr... [Accessed: 2019-10-08].
 
75.
Unay, C. 2000. General Economics. Ekin Publishing, 2nd edition, Bursa, Turkey, 510 pp.
 
76.
Van den Berg, J. 2001. Promotion, Recognition and Respect of Customary Claims on Forest Resources. [In:] Foahom, B., Jonkers, W.B.J., Nkwi, P.N., Schmidt, P., Tchatat, M. (Eds.) Sustainable Management of African Rain Forest. Part I: Workshop. Tropenbos Foundation, Wageningen. pp. 221–235. (Quoted from Sieböck 2002). [Online] https://pdfs.semanticscholar.o... [Accessed: 2020-02-01].
 
77.
Wahyudi, R. 2012. Understanding Aspects of Economic Rent of Timber Forest Resources Extraction in Indonesia. Article 33 Indonesia Working Paper 03/2012, Jakarta. [Online] https://media.neliti.com/media... [Accessed: 2020-02-01].
 
78.
Wrighton et al. 2014 – Wrighton, C.E., Bee, E.J. and Mankelow, J.M. 2014. The Development and Implementation of Mineral Safeguarding Policies at National and Local Levels in the United Kingdom. Resources Policy 41, pp. 160–170. [Online] https://doi.org/10.1016/j.reso... [Accessed: 2020-02-01].
 
79.
Yıldız, T.D. 2019. The Share of Required Costs in Investment Amounts For Mining Operating Activities in Pasture Lands in Turkey. Journal of Engineering Science of Adıyaman University 6(10), pp. 23–31. [Online] https://dergipark.org.tr/en/pu... [Accessed: 2020-02-01].
 
80.
Yıldız, T.D. 2020a. Evaluation of Forestland Use in Mining Operation Activities in Turkey in terms of Sustainable Natural Resources. Land Use Policy 96. [Online] https://doi.org/10.1016/j.land... [Accessed: 2020-02-01].
 
81.
Yıldız, T.D. 2020b. Effects of the Private Land Acquisition Process and Costs on Mining Enterprises before Mining Operation Activities in Turkey. Land Use Policy, accepted.
 
82.
Yıldız, T.D. 2020c. Waste Management Costs (WMC) of Mining Companies in Turkey: Can Waste Recovery Help Meeting These Costs? Resources Policy, Accepted.
 
83.
Yıldız, T.D. 2020d. Forest Costs Paid By Mining Enterprises During Investment Period To Carry Out Mining Operations In Forest Areas. Journal of Engineering Science of Adıyaman University. (Unpublished yet, under review).
 
84.
Yıldız, T.D. and Kural, O. 2019. Costs to Be Required in the Conflict of Mining Operation Activities and Private Property Land of State’s Treasury & Evaluation of Legislation, International Congress of Academic Research (16–18 September), Conference Abstracts, pp. 201–202, Bolu, Turkey. [Online] http://www.kongre2019.com/site... [Accessed: 2020-02-01].
 
85.
Yıldız et al. 2016 – Yıldız, T.D., Samsunlu, A. and Kural, O. 2016. Urban Development and Mining in Istanbul – Ağaçli Coal Field and Its Rehabilitation. SWEMP 2016, 5–7 October, Istanbul, 29, 1–11. [Online] https://www.researchgate.net/p... [Accessed: 2020-02-01].
 
86.
Yıldız et al. 2019 – Yıldız, T.D., Kural, O. and Aslan, Z. 2019. Problems And Solutions In Relation To Permits Required To Be Perform Mining Operation Activities In Forest Lands In Turkey. 1st International Şişli Science Congress, 24–25 October, pp. 159–160, Istanbul, Turkey. [Online] https://www.sisli.edu.tr/uisbk... [Accessed: 2020-02-01].
 
87.
Yıldız et al. 2020 – Yıldız, T.D., Kural, O. and Aslan, Z. 2020. Problems And Solutions In Relation To Permits Required To Be Perform Mining Operation Activities In Forest Lands In Turkey. Academic Studies in the Field of Science and Mathematics, Gece Bookstore Publishing, Chapter 2, pp. 23–46, Istanbul, Turkey. [Online] https://www.gecekitapligi.com/... [Accessed: 2020-02-01].
 
88.
Yolcu, M. and Saglam, N. 2014. Financial Reporting and Comprehensive Application Examples by TMS/TFRS. 1st Publication, Turkey, 472 pp.
 
89.
Ziran, Z. 1999. Natural resources planning, management, and sustainable use in China. Resources Policy 25(4), pp. 211–220. [Online] https://doi.org/10.1016/S0301-... [Accessed: 2020-02-01].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953