ORIGINAL PAPER
Research about building the management for mineral software. Case Study in the Tuyen Quang Province
 
More details
Hide details
1
18 VIEN
 
2
University of Mining and Geology, Ha Noi, Viet Nam
 
 
Submission date: 2021-09-18
 
 
Final revision date: 2021-12-16
 
 
Acceptance date: 2022-01-25
 
 
Publication date: 2022-03-23
 
 
Corresponding author
Hung Nguyenphi   

18 VIEN
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(1):151-169
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Mining industry is an important sector that produces materials for other industries, also plays an important role in economic and social development, especially in a developing country like Vietnam. However, mineral mining can destroy the environment and deplete resources over time. The biggest challenge for state managers is to balance the conflict between the mining planning, development planning of other economic sectors and environmental issues. One of the solutions is to replace backward, manual extraction tools with the application of the modern computer (Modernize government administration). In Viet Nam, at present, the provincial management agency of mines faces up with difficult problems such as: backward management method, lowly informative level, not using the current data effectively, even some areas can manage data well but can hardly and lowly share them, the current softwares are mainly document management, most of maps are stored on paper, digital map manage is not really cared. The traditional procedure and technology needs to be innovated by the way of enhancing to synthetically manage mineral resources, this can advance speed and quality of data processing, reduce the burden on employees and raise the level of office automation. The article uses the open code ASP.NET combined with GIS (Geographic Information Systems), based on the mineral economic development planning map in Tuyen Quang province, tools for editing, storing and extracting informaion are built detailedly for activities in mines from the beginning to the end of mining process. As a result, managers and authorities can easily search information for their work.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania nad budowaniem zarządzania oprogramowaniem gospodarki kopalinami. Studium przypadku w prowincji Tuyen Quang
zasoby mineralne, zarządzanie państwem, baza danych, oprogramowanie, kod
Przemysł wydobywczy jest ważnym sektorem produkującym surowce dla innych gałęzi przemysłu, odgrywa również ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym, zwłaszcza w kraju rozwijającym się, takim jak Wietnam. Jednak wydobycie kopalin może z biegiem czasu niszczyć środowisko przyrodnicze i sczerpywać ich zasoby. Największym wyzwaniem dla dyrektorów spółek państwowych jest zrównoważenie konfliktu między planowaniem górniczym, planowaniem rozwoju innych sektorów gospodarki oraz kwestiami ochrony środowiska. Jednym z rozwiązań jest zastąpienie prymitywnych, ręcznych narzędzi do zarzadzania wydobyciem kopalin przez nowoczesne komputery (modernizacja administracji rządowej). W Wietnamie regionalna agencja zarządzania kopalniami boryka się obecnie z trudnymi problemami, takimi jak: zacofany sposób zarządzania, niski poziom informacyjny czy nieefektywne wykorzystanie aktualnych danych. Obecne oprogramowanie to głównie zarządzanie dokumentami, większość map jest w wersji papierowej, zarządzanie mapami cyfrowymi nie jest tak naprawdę ważne. Tradycyjna procedura i technologia wymagają innowacji poprzez usprawnienie syntetycznego zarządzania zasobami mineralnymi, co może przyspieszyć i poprawić jakość przetwarzania danych, zmniejszyć obciążenie pracowników i podnieść poziom automatyzacji biura. Artykuł wykorzystuje otwarty kod ASP.NET w połączeniu z GIS (Geographic Information Systems), w oparciu o mapę planowania rozwoju gospodarki surowcami mineralnymi w prowincji Tuyen Quang, narzędzia do edycji oraz przechowywania i wydobywania informacji są budowane szczegółowo dla działań w kopalniach od początku do końca procesu wydobycia. Dzięki temu kadra zarządzająca i władze regionalne mogą łatwo wyszukiwać informacje dotyczące swojej pracy.
 
REFERENCES (58)
1.
Ali et al. 2017 – Ali, S.H., Giurco, D., Arndt, N., Nickless, E., Brown, G., Demetriades, A., Durrheim, R., Enriquez, M.A., Kinnaird, J., Littleboy, A., Meinert, L.D., Oberhänsli, R., Salem, J., Schodde, R., Schneider, G., Vidal, O. i Yakovleva, N. 2017. Mineral supply for sustainable development requires resource governance. Nature 543, pp. 367–372.
 
2.
Banerjee et al. 2014 – Banerjee, T.K., Roy, S. and Dey, S. 2014. A GIS Solution for an Integrated Underground Coal Mine Management: A Conceptual Framework. Journal of Management Policies and Practices 2(2), pp. 129–143.
 
3.
Bascompta et al. 2016 – Bascompta, M., Castañón, A.M., Sanmiquel, L. and Oliva, J. 2016. A GIS-based approach: Influence of the ventilation layout to the environmental conditions in an underground mine. Journal of Environmental Management 182, pp, 525–530, DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.08.013.
 
4.
Botín, J.A. and Palacios, M. 2010. Sustainable management: a strategic challenge for a global minerals and metals industry. Proceedings of Copper 2010. [Online:] https://www.researchgate.net/p... [Accessed: 2021-12-27].
 
5.
Bringezu et al. 2016 – Bringezu, S., Potocnik, J., Schandl, H., Lu, Y., Ramaswami, A., Swilling, M. and Suh, S. 2016. Multi-scale governance of sustainable natural resource use-challenges and opportunities for monitoring and institutional development at the national and global level. Sustainability 778 (8), pp. 1–25, DOI: 10.3390/su8080778. 2016.
 
6.
Carter, A.W. 2006. Application of Geographical Information System in Underground Coal Mine to assist Operational Management. Courses ENG4111 and 4112 Research Project. University of Southern Queensland Faculty of Engineering and Surveying. Bachelor of Spatial Science (Surveying).
 
7.
Chang et al. 2012 – Chang, H., Gao, J.-G., Pan, P. and Liu, X.-K. 2012. Design and Development of Mineral Resource Management Information System. Advanced Materials Research 11(403–408), pp 2188–2191 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.403408.2188.
 
8.
Choi et al. 2020 – Choi, Y., Baek, J. and Park, S. 2020. Review of GIS-Based Applications for Mining: Planning, Operation, and Environmental Management, Applied Sciences 10, DOI: 10.3390/app10072266.
 
9.
Choi, Y. and Park, H.D. 2011. GIS Modeling for Design of In-pit Stormwater Ponds in Large Scale Open-pit Mines. Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers 48(2), pp. 165–177.
 
10.
Craynon et al. 2016 – Craynon, J.R., Sarver, E.A., Ripepi, N.S. and Karmis, M.E. 2016. A GIS-based methodology for identifying sustainability conflict areas in mine design – a case study from a surface coal mine in the USA. International Journal of Mining, Reclamation and Environment 30(3), pp. 197–208. DOI: 10.1080/17480930.2015.1035872.
 
11.
Decision No. 295/QD-TTg, February 25, 2020 of the Prime Minister approving the task of making planning for exploration, exploitation, processing and use of minerals in the period 2021–2030 vision to 2050.
 
12.
Decree No: 158/2016/ND-CP, November 29, 2016, detailing the implementation of a number of articles of the mineral law.
 
13.
Dergachev, A.L. 2020. The Role and Importance of the Mineral Resource Complex for National Economies: Solid Minerals, Moscow University Geology Bulletin 75, pp. 309–316, DOI: 10.3103/S0145875220040031.
 
14.
Dhakal, A. 2010. Web gis to support irrigation management. Master of Geospatial Technology under Erasmus Mundus program. A Prototype for SAGRA Network, Alentejo Portugal, pp 1–31.
 
15.
Duncan, A.L. and Lach, D.H. 2006. Privileged knowledge and social change: effects on different participants of using geographic information systems technology in natural resource management. Environmental Management 38(2), p. 267.
 
16.
Furmankiewicz M., Potocki, J. and Kazak, J. 2019. Land-Use Conflicts in the Sudetes, Poland. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471, 092033 IOP Publishing, DOI: 10.1088/1757-899X/471/9/092033.
 
17.
Gankhuyag U. and Fabrice Gregoire, F. 2018. Managing mining for sustainable development. ISBN: 978-974-680-421-9.
 
18.
Guo et al. 2016 – Guo, X., Wang, R. and Wu, Z. 2016. Research and Application of WebGIS in Coal Mine Information Management System. 6th International Conference on Advanced Design and Manufacturing Engineering (ICADME 2016), Atlantis Press, pp. 439–443.
 
19.
Hampe, M. and Intas, S. 2006. Extension of the OGC Web Feature Service Standard for 51 Multiple, Representation Data, ISPRS. Technical Commission II Symposium, Vienna, Austria, pp. 1–3.
 
20.
Jacobs, I. and Walsh, N. 2004. URI/Resource Relationships Architecture of the World Wide Web. World Wide Web Consortium 1. [Online:] http://www.w3.org/TR/webarch/#... [Accessed: 2020-02-02].
 
21.
Kim et al. 2012 – Kim, S.M., Choi, Y., Suh, J., Oh, S., Park, H.D., Yoon, S.H. and Go, W.R. 2012. ArcMine: A GIS extension to support mine reclamation planning. Computers & Geosciences 46, pp. 84–95, DOI: 10.1016/j.cageo.2012.04.00.
 
22.
Kostetska et al. 2020 – Kostetska, K., Marius Laurinaitis, M., Savenko, I., Sedikova, I. and Sylenko, S. 2020. Mining management based on inclusive economic approach. E3S Web of Conferences 201, 01009 Ukrainian School of Mining Engineering – 2020, DOI: 10.1051/e3sconf/202020101009.
 
23.
Kumar, S.V. and Ganeshan, S. 2017. Why we need a New Mineral Exploration Policy for National Mineral Security. Discussion Paper, The Energy and Resources Institute. [Online:] https://www.teriin.org/sites/d... paper_june18.pdf [Accessed: 2021-12-27].
 
24.
Law on Minerals No. 60/2010/QH12 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.
 
25.
Lèbre et al. 2017 – Lèbre, E., Corder, G.D., Golev, A. 2017. Sustainable practices in the management of mining waste: A focus on the mineral resource. Minerals Engineering 107, pp. 34–42, DOI: 10.1016/j.mineng.2016.12.004.
 
26.
Lei et al. 2013 – Lei, Y., Cui, N. and Pan, D. 2013. Economic and social effects analysis of mineral development in China and policy implications. Resources Policy 38(4),  pp. 448–457, DOI: 10.1016/j.resourpol.2013.06.005.
 
27.
Li, H.-F. and Li, J.-G. 2009. Research on mineral resources planning and management information system based-on GIS technology, ISPRS. International Journal of Geo-Information 7-C4.
 
28.
Li et al. 2000 – Li, S., Dowd, P.A. and Birch, W.J. 2000. Application of a knowledge- and geographical information- -based system to the environmental impact assessment of an opencast coal mining project. International Journal of Surface Mining Reclamation and Environment 14(4), pp. 277–294, DOI: 10.1080/13895260008953336.
 
29.
Li, X. and Zhong, S. 2010. Digital mine design based on Data Warehouse and GIS. Proceedings of the 2nd International Conference on Information Science and Engineering, Hangzhou, China, 4–6 December 2010; IEEE: New York, NY, USA, pp. 3653–3656.
 
30.
Liu, H. and Yang, D. 2004. GIS-based mine ventilation network and safety analysis. Proceedings of 2004 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Anchorage, IEEE: New York, NY, USA, pp. 2945–2948.
 
31.
Ma, H. 2013. Research and development of WebGIS based scheduling management system. Coal Technology 3, pp. 114–116.
 
32.
Maryati et al. 2012 – Maryati, S., Shimada, H., Sasaoka, T., Hamanaka, A., Matsui, K. and Nagawa, H. 2012. GIS Database Template for Environmental Management of Mining in Indonesia. Journal of Geographic Information System 4(1), pp 62–70, DOI: 10.4236/jgis.2012.41009.
 
33.
Miller, J. 2013. Refactoring legacy AJAX applications to improve the efficiency of the data exchange component. Journal of Systems and Software 86(1), pp. 72–88.
 
34.
Nguyen, Quynh. It is difficult to manage mineral resources. [Online:] https://vov.vn/kinh-te/kho-qua... [Accessed: 2021-12-27].
 
35.
Nguyen et al. 2019 – Nguyen, N.B., Boruff, B. and Tonts, M. 2019. The Regulatory Framework and Minerals Development in Vietnam: An Assessment of Challenges and Reform. Sustainability 11(18), 4861; DOI: 10.3390/su11184861.
 
36.
Nieć et al. 2014 – Nieć, M., Galos, K. and Szamałek, K. 2014. Main challenges of mineral resources policy of Poland. Resources Policy 42, pp. 93–103, DOI: 10.1016/j.resourpol.2014.10.010.
 
37.
Nusayba, M.J. 2017. GIS-based environmental and ecological planning for sustainable development. [Online:] https://www.geospatial world. net/ article/ gis-based-environmental-and ecological-planning-for-sustainable-development/ [Accessed: 2021-12-27].
 
38.
Odeh, A.H. 2019. Analytical and Comparison Study of Main Web Programming Languages ‒ ASP and PHP. TEM Journal 8(4), pp. 1517–1522, DOI: 10.18421/TEM84-58.
 
39.
[Online:] http://en.wikipedia.org/wiki/O... [Accessed: 2010-02-05].
 
40.
Onuiri et al. 2015 – Onuiri, E.E., Ogbonna, A.E., Alli-Shehu Balogun and Maduakolam, C. 2015. Mineral resources management information system. European Journal of Computer Science and Information System 3(2), pp. 13–23, May 2015.
 
41.
Orenstein, D. 2010. Quick Study: Application Programming Interface (API). [Online:] http://www.computerworld.com/s.... Application_Programming_Inter face Retrieved 2 Feb.
 
42.
Pang Hui et al. 2010 – Pang, Hui, Wu, Qianhong, Gao, Haiyan, Deng, Jiqiu. 2010. The Mine Management Information System Based on GIS and Surpac. 3rd International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, IEEE computer society, DOI: 10.1109/ICIII.2010228.
 
43.
Ponomarenko et al. 2021 – Ponomarenko, T., Nevskaya, M. and Jonek-Kowalska, I. 2021. Mineral Resource Depletion Assessment: Alternatives, Problems, Results. Sustainability 13(2), 862, DOI: 10.3390/su13020862.
 
44.
Pushcharovskii et al. 2018 – Pushcharovskii, D.Y., Starostin, V.I. and Dergachev, A.L. 2018. Mineral resource complex and its role in the modern economy. Analit. Vestn. Soveta Federatsii Federal. Sobr. Ross. Federatsii, No. 20(709), pp. 45–66.
 
45.
Radulescu, C. and Radulescu, V.M.G. 2011. Approaches of the management informational systems regarding the implementation of the geographic information systems (GIS) in the mining basins of Romania. In Proceedings of the 11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, Albena Seaside & Spa Resort, Bulgaria; pp. 215–222.
 
46.
Radwanek-Bąk, B. 2008. Some problems of sustainable management of mineral resources in Poland. Estonian Journal of Earth Sciences 57(2), pp. 75–79, DOI: 10.3176/earth.2008.2.02.
 
47.
Sokol, D.G., Le Quang Phuc and Than Van Duy. 2020. Safety improvement in recycle development headings in potash mines: Current problems and prospects. Mining Informational and Analytical Bulletin 12, pp 33–43, DOI: 10.25018/0236-1493-2020-12-0-33-43.
 
48.
Suh et al. 2017 – Suh, J., Kim, S.-M., Yi, H., Choi, Y. An Overview of GIS-Based Modeling and Assessment of Mining-Induced Hazards: Soil, Water, and Forest. International Journal of Environmental Research and Public Health 14(12), 1463, DOI: 10.3390/ijerph14121463.
 
49.
Tanmoy Kumar Banerjee et al. 2014 – Tanmoy Kumar Banerjee, Supriyo Roy and Shubhamoy Dey. 2014. A GIS Solution for an Integrated Underground Coal Mine Management: A Conceptual Framework. Journal of Management Policies and Practices 2(2), pp. 129–143.
 
50.
Thowiba et al. 2021 – Thowiba, E.A., Kheiralla, K.M., Ahmed, F.R.A., Saeed, R.A. and Alhumyani, H. 2021. Design and Implementation of Multilayer GIS Framework in Natural Resources Management: Red Sea Area. Hindawi Complexity 5597707, 10 p., DOI: 10.1155/2021/5597707.
 
51.
Thuy, D. Management of mineral resources for promoting the socio-economic development. [Online:] https://www.vietnamplus.vn/qua... [Accessed: 2021-12-27].
 
52.
Tsangaratos et al. 2010 – Tsangaratos, P., Koumantakis, I. and Rozos, D. 2010. GIS- based application for geotechnical data managing, Bulletin of the Geological Society of Greece. Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May.
 
53.
Uygucgil, H. and Konuk, A. 2015. Reserve estimation in multivariate mineral deposits using geostatistics and GIS. Journal of Mining Science 51(5), pp. 993–1000.
 
54.
Wang, H. and Yang, J. 2008. Research and application of web development based on ASP.NET 2.0+Ajax, Industrial Electronics and Applications. ICIEA 2008. 3rd IEEE Conference, DOI: 10.1109/ICIEA.2008.4582637.
 
55.
Wang et al. 2015 – Wang, Q., Yu, L. and Ping, J. 2015. Research on asp.net ajax framework and its application in web development, Proceedings of the 5th International Conference on Computer Sciences and Automation Engineering, DOI: 10.2991/iccsae-15.2016.80.
 
56.
Wu, H., Ma, L., Hua, X. and Wang, X. 2005. GIS-based digital mining management information system: a case in Laozhaiwan gold mine. Proceedings 2005 IEEE International, Geoscience and Remote Sensing Symposium 1, pp. 620–622.
 
57.
Yen, A. Effectively manage mineral resources. Petro times. [Online:] https://petrotimes.vn/de-quan-... [Accessed: 2021-12-27].
 
58.
Yousefi, M. and Nykanen, V. 2017. Introduction to the special issue: GIS-based mineral potential targeting. Journal of African Earth Sciences 128, pp. 1–4, DOI: 10.1016/j.jafrearsci.2017.02.023.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top