ORIGINAL PAPER
Evaluation of the use of flotation for the separation of ground printed circuit boards
 
More details
Hide details
1
Silesian University of Technology, Gliwice
 
2
Eskisehir Osmangazi University
 
3
University of Silesia, Katowice
 
 
Submission date: 2021-11-24
 
 
Final revision date: 2022-01-16
 
 
Acceptance date: 2022-02-03
 
 
Publication date: 2022-03-23
 
 
Corresponding author
Dawid Marek Franke   

Silesian University of Technology, Gliwice
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(1):171-188
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presents an assessment of flotation efficiency in the separation of plastics from metals derived from printed circuit boards (PCBs). The PCBs were ground in a knife mill prior to flotation. The contact angles of various materials corresponding to the grains from ground PCBs were measured, and a series of flotation tests was carried out to obtain the best product. The impact of the following parameters were investigated: the reagent and its dose, the airflow rate through the flotation tank and the feed concentration. The highest efficiency of metal recovery from PCBs was achieved for Dimethoxy dipropyleneglycol at a concentration of 157 mg/dm3 and with an airflow of 200 dm3/h and a feed concentration of <50 g/dm3. In the hydrophilic product (concentrate), it was mainly Cu (40%) and Sn (7.8%) that were identified by means of XRF, but there were also trace amounts of precious metals such as Au (0.024%), Ag (0.5797%) and Pd (149 ppm). Impurities in the form of Si (5%), Ca (3.2) and Br (2.1) were also identified in this product. Small amounts of metals in their metallic form were identified in the hydrophobic product (waste), mainly Cu (2.3), Al (1.7) and Sn (1.1). As a result of the research, high recovery ratios were obtained for Cu (93%), Sn (84), Ag (83) and Au (69). The purity of obtained metal concentrate with this method was lower in comparison with the other methods of the recovery of metals from ground PCBs for the same feed, i.e. electrostatic or gravity separation. Also considering other factors such as the environmental impact of the flotation process, the number of facilities and their energy consumption, this process should not be used in the developed metal recovery technology. Using electrostatic separation for the same feed obtained much better results.
ACKNOWLEDGEMENTS
Publication supported by the Silesian University of Technology, grant number: 06/050/BKM21/0122.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zastosowania flotacji w odzysku metali z rozdrobnionych płyt obwodów drukowanych
płyty obwodów drukowanych, recykling, flotacja, odzysk, metale
W artykule przedstawiono ocenę zastosowania flotacji do rozdziału metali od tworzyw sztucznych z rozdrobnionych w młynie nożowym płyt obwodów drukowanych (PCBs). Zmierzono kąty zwilżania różnych materiałów odpowiadających ziarnom zmielonych PCBs oraz określono wypływy odczynników i ich stężeń, wydatków powietrza oraz zagęszczenia materiału na sprawność procesu flotacji. Najwyższą sprawność odzysku metali z PCBs uzyskano przy zastosowaniu eteru dimetylowego glikolu dipropylenowego w stężeniu 157 mg/dm3, wydatku powietrza 200 dm3/h i zagęszczeniu materiału poniżej 50 g/dm3. W produkcie hydrofilowym (metalach), wykorzystując metodę XRF, zidentyfikowano głównie Cu (40%) i Sn (7,8%) oraz śladowe ilości metali szlachetnych takich jak Au (0,024%), Ag (0,5797%) i Pd (0,015%). W produkcie tym rozpoznano również zanieczyszczenia takie jak Si (5%), Ca (3,2%) i Br (2,1%). W produkcie hydrofobowym (tworzywach sztucznych) występowały nieznaczne ilości metali, głównie były to Cu (2,3%), Al (1,7%) i Sn (1,1%). W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano wysokie wskaźniki odzysku dla Cu (93%), Sn (84%), Ag (83%) i Au (69%). Niemniej jednak, w porównaniu do separacji elektrostatycznej, która była prowadzona dla tej samej nadawy, czystość produktów uzyskanych za pomocą flotacji była mniejsza. Biorąc pod uwagę również inne czynniki, między innymi takie jak oddziaływanie procesu flotacji na środowisko naturalne, ilość urządzeń oraz ich energochłonność, stwierdzono w konkluzji artykułu, że proces ten nie powinien być stosowany w tworzonej technologii odzysku metali z PCBs. Znacznie lepsze efekty rozdziału uzyskano bowiem dla tej samej nadawy, stosując proces separacji elektrostatyczny, który ma niewielki wpływ na środowisko przyrodnicze, a powstające produkty mogą być w pełni wykorzystywane.
 
REFERENCES (43)
1.
Allan, G.C. and Woodcock, J.T. 2001. A review of the flotation of native gold and electrum. Minerals Engineering 14, pp. 931–962, DOI: 10.1016/S0892-6875(01)00103-0.
 
2.
Anderson, C.G. 2012. The metallurgy of antimony. Geochemistry 72, pp. 3–8, DOI: 10.1016/j.chemer.2012.04.001.
 
3.
Bidini et al. 2015 – Bidini, G., Fantozzi, F., Bartocci, P., D‘Alessandro, B., D‘Amico, M., Laranci, P., Scozza, E. and Zagaroli, M. 2015. Recovery of precious metals from scrap printed circuit boards through pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 111, pp.140–147.
 
4.
Drzymala, J. 2007. Mineral processing. Foundations of theory and practice of minerallurgy. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, pp. 510.
 
5.
Duan et al. 2009 – Duan, C., Wen, X., Shi, C., Zhao, Y., Wen, B. and He, Y. 2009. Recovery of metals from waste printed circuit boards by a mechanical method using a water medium. Journal of Hazardous Materials 166, pp. 478–482, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.11.060.
 
6.
Farrokhpay, S. 2011. The significance of froth stability in mineral flotation — A review. Advances in Colloid and Interface Science 166, pp. 1–7, DOI: 10.1016/j.cis.2011.03.001.
 
7.
Forti et al. 2020 – Forti, V., Baldé, C.P., Kuehr, R. and Bel, G. 2020. The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential. United Nations University/United Nations Institute for Training and Research – co-hosted SCYCLE Programme, International Telecommunication Union & International Solid Waste Association, pp. 1–120.
 
8.
Franke et al. 2021 – Franke, D., Suponik, T., Nuckowski, P. and Dubaj, J. 2021. Evaluation of the efficiency of metal recovery from printed circuit boards using gravity processes. Physicochemical Problems of Mineral Processing 57, pp. 63–77.
 
9.
Gallegos-Acevedo et al. 2014 – Gallegos-Acevedo, P.M., Espinoza-Cuadra, J. and Olivera-Ponce, J.M. 2014. Conventional flotation techniques to separate metallic and nonmetallic fractions from waste printed circuit boards with particles nonconventional size. Journal of Mining Science 50, 974–981, DOI: 10.1134/S1062739114050172.
 
10.
Goosey, M. and Kellner, R. 2002. A scoping study: End-of-life printed circuit boards. Department of Trade and Investment, Shipley Europe Limited.
 
11.
Haldar, S.K. 2018. Mineral Processing, [In:] Mineral Exploration. Elsevier, pp. 259–290.
 
12.
Han et al. 2018 – Han, J., Duan, C., Li, G., Huang, L., Chai, X. and Wang, D. 2018. The influence of waste printed circuit boards characteristics and nonmetal surface energy regulation on flotation. Waste Management 80, pp. 81–88, DOI: 10.1007/s10163-021-01310-8.
 
13.
He, J. and Duan, C. 2017. Recovery of metallic concentrations from waste printed circuit boards via reverse floatation. Waste Management 60, pp. 618–628, DOI: 10.1016/j.wasman.2016.11.019.
 
14.
He et al. 2006 – He, W., Li, G., Ma, X., Wang, H., Huang, J., Xu, M. and Huang, C. 2006. WEEE recovery strategies and the WEEE treatment status in China. Journal of Hazardous Materials 136, pp. 502–512, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2006.04.060.
 
15.
Kaya, M. 2016. Recovery of metals and nonmetals from electronic waste by physical and chemical recycling processes. Waste Management 57, pp. 64–90, DOI: 10.1016/j.wasman.2016.08.004.
 
16.
Kaya, M. 2019. Electronic waste and printed circuit board recycling technologies. Cham, Switzerland: The Minerals, Metals & Materials Series. Springer International Publishing, pp. 351.
 
17.
Khetriwal et al. 2009 – Khetriwal, D.S., Kraeuchi, P. and Widmer, R. 2009. Producer responsibility for e-waste management: Key issues for consideration – Learning from the Swiss experience. Journal of Environmental Management 90, pp. 153–165, DOI: 10.1016/j.jenvman.2007.08.019.
 
18.
Kumar et al. 2018 – Kumar, A., Holuszko, M.E. and Janke, T. 2018. Characterization of the non-metal fraction of the processed waste printed circuit boards. Waste Management 75, pp. 94–102, DOI: 10.1016/j.wasman.2018.02.010.
 
19.
Langa et al. 2014 – Langa, N.T.N., Adeleke, A.A., Mendonidis, P. and Thubakgale, C.K. 2014. Evaluation of sodium isobutyl xanthate as a collector in the froth flotation of a carbonatitic copper ore. International Journal of Industrial Chemistry 5, pp. 107–110, DOI: 10.1007/s40090-014-0025-5.
 
20.
Lee et al. 2012 – Lee, J., Kim, Y., and Lee, Jae-Chun 2012. Disassembly and physical separation of electric/electronic components layered in printed circuit boards (PCB). Journal of Hazardous Materials 241–242, pp. 387–394, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.09.053.
 
21.
Long et al. 2010 – Long, L., Sun, S., Zhong, S., Dai, W., Liu, J. and Song, W. 2010. Using vacuum pyrolysis and mechanical processing for recycling waste printed circuit boards. Journal of Hazardous Materials 177, pp. 626–632, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.12.078.
 
22.
Lynn Davis et al. 1992 – Lynn Davis, J., Williams, M., Kevin Arledge, J. and Swirbel, T. 1992. Spectroscopic studies of the chemical properties of thin metal films on poly(ether imide). Thin Solid Films 220, pp. 217–221.
 
23.
Ma et al. 2018 – Ma, H., Du, N., Lin, X., Li, C., Lai, J. and Li, Z. 2018. Experimental study on the heat transfer characteristics of waste printed circuit boards pyrolysis. Science of the Total Environment 633, pp. 264–270, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.180.
 
24.
Mohammed, T.K. and Hama, S.M. 2022. Mechanical properties, impact resistance and bond strength of green concrete incorporating waste glass powder and waste fine plastic aggregate. Innovative Infrastructure Solutions 7, pp. 49.
 
25.
Mrówka et al. 2021 – Mrówka, M., Woźniak, A., Prężyna, S. and Sławski, S. 2021. The Influence of Zinc Waste Filler on the Tribological and Mechanical Properties of Silicone-Based Composites. Polymers 13, p. 585, DOI: 10.3390/polym13040585.
 
26.
Muniyandi et al. 2010 – Muniyandi, S.K., Sohaili, J. and Hassan, A. 2014. Encapsulation of nonmetallic fractions recovered from printed circuit boards waste with thermoplastic. Journal of the Air & Waste Management Association 64, pp. 1085–1092, DOI: 10.1080/10962247.2014.911221.
 
27.
Muwanguzi et al. 2012 – Muwanguzi, A.J.B., Karasev, A.V., Byaruhanga, J.K. and Jönsson, P.G. 2012. Characterization of Chemical Composition and Microstructure of Natural Iron Ore from Muko Deposits. International Scholarly Research Notices, art. ID 174803.
 
28.
Nnorom, I.C. and Osibanjo, O. 2009. Toxicity characterization of waste mobile phone plastics. Journal of Hazardous Materials 161, pp. 183–188, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.03.067.
 
29.
Ogunniyi, I.O. and Vermaak, M.K.G. 2009. Froth flotation for beneficiation of printed circuit boards comminution fines: An overview. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 30, pp. 101–121, DOI: 10.1080/08827500802333123.
 
30.
Sarvar et al. 2010 – Sarvar, M., Salarirad, M.M. and Shabani, M.A. 2015. Characterization and mechanical separation of metals from computer printed circuit boards (PCBs) based on mineral processing methods. Waste Management 45, pp. 246–257, DOI: 10.1016/j.wasman.2015.06.020.
 
31.
Schwarz, H.G. 2004. Aluminium Production and Energy. [In:] Cutler, J.C. ed. Encyclopedia of Energy. United States: Elsevier, pp. 81–95.
 
32.
Shean, B.J. and Cilliers, J.J. 2011. A review of froth flotation control. International Journal of Mineral Processing 100, pp. 57–71, DOI: 10.1016/j.minpro.2011.05.002.
 
33.
Suponik et al. 2021 – Suponik, T., Franke, D., Nuckowski, P., Matusiak, P., Kowol, D., and Tora, B. 2021. Impact of Grinding of Printed Circuit Boards on the Efficiency of Metal Recovery by Means of Electrostatic Separation. Minerals 11, p. 281, DOI: 10.3390/min11030281.
 
34.
Tuncuk et al. 2010 – Tuncuk, A., Stazi, V., Akcil, A., Yazici, E.Y. and Deveci, H. 2012. Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallurgy in recycling. Minerals Engineering 25, pp. 28–37, DOI: 10.1016/j.mineng.2011.09.019.
 
35.
Wang, G.C. 2016. Nonferrous metal extraction and nonferrous slags. [In:] The Utilization of Slag in Civil Infrastructure Construction. United States: Woodhead Publishing, pp. 35–61.
 
36.
Wills, B.A. and Finch, J.A. 2016. Introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery. Froth Flotation. [In:] Wills’ Mineral Processing Technology. (Ed. 8). Butterworth-Heinemann, Oxford: Elsevier, pp. 265–380.
 
37.
Ximei et al. 2017 – Ximei, L., Yunfan, W., Mingze, M., Shuixiang, S., Ying, Z., Jiushuai, D. and Jian, L. 2017. Role of dissolved mineral species in quartz flotation and siderite solubility simulation. Physicochemical Problems of Mineral Processing 53(1), pp. 1241–1254, DOI: 10.5277/ppmp18154.
 
38.
Yu et al. 2010 – Yu, J., Williams, E. and Ju, M. 2010. Analysis of material and energy consumption of mobile phones in China. Energy Policy 38, pp. 4135–4141.
 
39.
Zhang, S. and Forssberg, E. 1997. Mechanical separation-oriented characterization of electronic scrap. Resources, Conservation & Recycling 21, pp. 247–269.
 
40.
Zhang, S. and Forssberg, E. 1999. Intelligent liberation and classification of electronic scrap. Powder Technology 105, pp. 295–301.
 
41.
Zhao et al. 2004 – Zhao, Y., Wen, X., Li, B. and Tao, D. 2004. Recovery of copper from waste printed circuit boards. Mining, Metallurgy & Exploration 21, pp. 99–102.
 
42.
Zhao et al. 2012 – Zhao, Y.M., Duan, C.L., Wu, L.L., Zhang, H.J., He, J.F. and He, Y.Q. 2012. The separation mechanism and application of a tapered diameter separation bed. International Journal of Environmental Science and Technology 9, pp. 719–728, DOI: 10.1007/s13762-012-0105-z.
 
43.
Zhou et al. 2004 – Zhou, J., Jago, B. and Martin, C. 2004. Establishing the Process Mineralogy of Gold Ores. SGS Minerals Technical Bulletin 2004(03), pp. 16.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top