Research, assessment and management of the travertine resources from the Banpotoc-Carpinis deposit (South Apuseni Mts., Romania)
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Geology and Geophysics, University of Bucharest, Bucharest, Romania
 
2
Managing Director MinPol GmbH, Dreistetten, Austria
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2017;33(2):25-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Romania is not a large country but, due to the very complex geological structure, it has 110 mineral and power substances with identified and quantified resources and reserves. In time, the most numerous from these (82) have been exploited at the ground surface, in over 3,492 identified quarries and open pits. Travertine has been exploited since ancient times in Romania the exploitation of Brezinta (Mehedinti county) has been known since the Roman times. Although resources are found in many other zones, only two travertine deposits are presently exploited by Marmosim S.A.: Banpotoc-Carpinis and Geoagiu. Travertine extraction began at the Banpotoc-Carpinis deposit in 1870 and 9 quarries have functioned during time from which only one is still active today. This paper presents the way in which the research and valuation of the deposit was made, how the exploitation and processing of the travertine is made nowadays and what are its uses.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania, ocena i zarządzanie zasobami trawertynu ze złóż Banpotoc-Carpinis (South Apuseni Mts., Rumunia)
zasoby trawertynu, złoża trawertynu, poszukiwanie trawertynu, trawertyn z Carpinis
Rumunia nie jest dużym krajem, ale ze względu na bardzo złożoną strukturę geologiczną posiada 110 surowców mineralnych o określonych zasobach. Najwięcej z nich (82) jest eksploatowanych odkrywkowo w ponad 3449 kamieniołomach i odkrywkach. Trawertyn był eksploatowany w Rumunii od czasów starożytnych. Eksploatacja w Brezinta (powiat Mehedinti) jest znana od czasów rzymskich. Chociaż zasoby trawertynu znajdują się w wielu innych rejonach kraju, to tylko dwa złoża trawertynu są obecnie eksploatowane przez Marmosim S.A .: Banpotoc-Carpinis i Geoagiu. Wydobycie trawertynu ze złoża Banpotoc-Carpinis rozpoczęło się w 1870 r. w 9 kamieniołomach, z których obecnie funkcjonuje tylko jeden. W artykule przedstawiono sposób, w jaki przeprowadzono badania i wycenę złoża trawertynu, jego eksploatację i przeróbkę oraz zastosowanie.
 
REFERENCES (11)
1.
Brana, V. 1967. Zacaminte nemetalifere din Romania. 472 p. Bucureşti: Editura Tehnică (in Romanian).
 
2.
Brana et al. 1986 – Brana, V., Avramescu, C. and Călugăru, I. 1986. Substanţe minerale nemetalifere. 367 pp. Bucureşti: Editura Tehnică (in Romanian).
 
3.
Codrea et al. 2005 – Codrea, V., Barbu, O., Petrescu, I. and Rosu D. 2005. Travertine of Romania: overview on geology and economic significations. Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, Denizli. Turkey, pp. 409–414.
 
4.
ICPMC 1976. Studiul geologic cu calculul rezervelor de travertin de la Carpinis, judetul Hunedoara. Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Industria Materialelor de Constructii (ICPMC). ICPMC Archives. Bucureşti (in Romanian).
 
5.
Marinescu, M. 2003. Management si marketing in geologie. Vol. 1, 196 pp. Editura Universitatii din Bucureşti.
 
6.
Marinescu et al. 2005 – Marinescu, M., Matei, L., Popa, I. and Gabudeanu, B. 2005. Exploitation and recovery of travertine in Romania. Proceedings of the 1st International Symposium on Travertine, Denizli, Turkey, pp. 415–417.
 
7.
Panaitescu, M. and Pripoaie, A. 1999. Studiu de fezabilitate privind exploatarea si valorificarea travertinului din perimetrul Carpinis, judetul Hunedoara. SC Belevion SRL. Bucureşti.
 
8.
Pârvu et al. 1977 – Pârvu, G., Mocanu, Gh., Himbovschi, C. and Grecescu, A. 1977. Roci utile din Romania. 412 pp. Bucureşti: Editura Tehnică (in Romanian).
 
9.
Preda et al. 2004 – Preda, Gh., Marinescu, M. and Năstase, G. coord. 2004. Valorificarea resurselor naturale. Vol. 1: Bazele resurselor naturale. (Valorisation of natural resources. Vol. 1: Basis of natural resources) 404 pp. International University Press. Bucureşti.
 
10.
SR EN 1467:2012. Natural stone – Rough blocks – Requirements. European Standard.
 
11.
[Online] Available at: www.StoneContact.com [Accessed: 07.02.2017].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top