Simulation of comminution effects in HPGR for the feed material variable content of fine particles
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(2):123-136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of investigations over the comminution processes in HPGR for copper ore. Crushing tests were run in a laboratory HPGR device for the material with a variable content of fine particles in following size fractions: from 0 to 6 mm, from 0.3 to 6 mm, from 1.5 to 6 mm and from 2.5 to 6 mm. The tests were performed for the material with moisture content of 0 and 2%. The obtained results show that comminution effectiveness for material with an increased moisture content decreased slightly. Also the removal of individual finest particle size fractions from feed had its effect in a lower comminution efficiency, and increasing the feed moisture caused deterioration of the energy and capacity indices for the process. Analyzing the HPGR operating parameters it can be concluded that together with increasing the moisture content the process productivity slightly increases, together with some reduction of its energy consumption. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Symulacja efektów rozdrabniania w prasie walcowej dla materiału o zmiennej zawartości ziaren drobnych
rozdrabnianie, wysokociśnieniowa prasa walcowa, model rozdrabniania
W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczących procesów rozdrabniania w prasie walcowej dla rud miedzi. Przeprowadzono próby kruszenia w laboratoryjnej prasie walcowej dla materiału o zmiennej zawartości najdrobniejszych klas ziarnowych, mianowicie: od 0 do 6 mm, od 0,3 do 6 mm, od 1,5 do 6 mm oraz od 2,5 do 6 mm. Próby przeprowadzono dla materiału o wilgotności naturalnej (tj. blisko 0%) oraz 2%. Uzyskane w tym zakresie wyniki pokazują, że dla materiału wilgotnego efektywność rozdrabniania nieznacznie się zmniejszyła, również pozbawianie nadawy kolejnych drobnych klas ziarnowych miało swój efekt w mniejszym stopniu rozdrobnienia produktów HPGR, jednak w miarę dalszego zwiększania wilgotności nadawy wskaźniki wydajności oraz energochłonności procesu uległy pogorszeniu. Analizując parametry pracy wysokociśnieniowej prasy walcowej można stwierdzić, że zwiększenie wilgotności nieznacznie zwiększa wydajność procesu, również w niewielkim stopniu redukując jego energochłonność. [...]
 
REFERENCES (12)
1.
Bond, F.C. 1952. The third theory of comminution, Trans. AIME, vol. 193.
 
2.
Drzymała, J., Łuszczkiewicz, A. i Foszcz, D. 2010. Application of upgrading curves for evaluation of past, present, and future performance of a separation plant. Mineral Processing & Extractive Metallurgy Review vol. 31, iss. 3, s. 165–175.
 
3.
Foszcz, D. i Gawenda, T. 2012. Analysis of efficiency of grinding in ball and rod mills dependably on contents of fine particles in feed (in Polish). AGH Journal of Mining and Geoengineering vol. 36, no. 4, s. 17–30.
 
4.
Fuerstenau, D.W. i Abouzeid, A.-Z.M. 2007. Role of feed moisture in high-pressure roll mill comminution. International Journal of Mineral Processing, vol. 82.
 
5.
Gawenda, T. 2013. Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach kruszenia na jakość kruszyw mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 29, z. 1.
 
6.
Lowrison, G.Ch. 1974. Crushing and Grinding. Butterwortsh, London.
 
7.
Saramak, D. i Kleiv, R.A. 2013. The effect of feed moisture on the comminution efficiency of HPGR circuits. Minerals Engineering vol. 43–44.
 
8.
Saramak, D. 2011. The influence of chosen ore properties on efficiency of HPGR-based grinding circuits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management vol. 27, issue 4.
 
9.
Saramak, D. 2012. Optimizing the performance of high-pressure grinding roll based ore enrichment circuits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management vol. 28, issue 4.
 
10.
Saramak, D. 2013. Mathematical models of particle size distribution in simulation analysis of high-pressure grinding roll operation. Physicochemical Problems of Mineral Processing vol. 4, issue 1.
 
11.
Tumidajski i in. 2010 – Tumidajski, T., Kasińska-Pilut, E., Gawenda, T., Naziemiec, Z. i Pilut R. 2010. Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 26, z. 1.
 
12.
Wang i in. 2013 –Wang, C., Nadolski, S.,Mejia, O., Drozdiak, J. i Klein, B. 2013. Energy and cost comparisons of HPGR based circuits with the SABC circuit installed at the huckleberry mine, 45th Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference, Ottawa, Ontario, January 22–24.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top