The concept of ecological thermal pools at abandoned deep drill wells
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(Zeszyt specjalny 1):91–104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Thermal waters from deep mining spaces can feed spa pools with hot mineralized waters. Especially, in the old, traditional Spa Cieplice in the Jelenia Góra Basin where hot waters were discovered at depth ca 2000 m and open-air thermal pools should be constructed. Also in many other known for their scenic surroundings, where abandoned deep wells exist with hot waters places, construction of geothermal pools shall be considered. Concept and approximate parameters of geothermal pool facilities refer to the Hanmer Springs - the world known spa and recreational area in New Zealand.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koncepcja ekologicznego kąpieliska zasilanego wodami termalnymi z zaniechanych otworów wiertniczych
kąpielisko geotermalne, wyrobiska górnicze, głębokie otwory wiertnicze
Wody termalne z głębokich wyrobisk górniczych można wykorzystywać do zasilania otwartych kąpielisk ciepłem, a także substancją mineralną. Predystynowane do budowy modelowego kąpieliska są Cieplice w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz wiele innych miejscowości, w których znajdują się głębokie otwory wiertnicze z ciepłymi wodami. Koncepcja budowy i przybliżone parametry techniczne są przedstawione na przykładzie nowozelandzkiego kąpieliska w Hanmer Springs.
 
REFERENCES (3)
1.
Dowgiałło J., 2002 — The Sudetic Geothermal Region of Poland. Geothermics 31, 343—359.
 
2.
Ostaficzuk S., 2005 — Hanmer Springs — kąpielisko geotermalne: www.igf.edu.pl/~so/HEAT/0PWG5Geotkapielisko.ppt.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953