The reliability of long – term energy forecasts
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology, Faculty of Non-Ferrous Metals, Department of Metal Working and Physical Metallurgy of Non-Ferrous Metals, Krakow, Poland
 
2
AGH University of Science and Technology, Faculty of Energy and Fuels, Department of Fundamental Research in Energy Engineering, Krakow, Poland
 
3
AGH University of Science and Technology, Faculty of Energy and Fuels, Department of Thermal and Fluid Flow Machines, Krakow, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(4):111-137
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper demonstrates that the possibilities of producing reliable long-term energy forecast are limited. Global economic growth is so dynamic that the changes resulting from scientific and technological progress, which we experience, do not allow for the identification of goals over longer time intervals. For this reason, forecasting up to 2035, 2040, 2060 is devoid of its fundamental value, which is the reliability of results obtained. Are predictions to be conservative (this applies to richer countries) or are they to produce a paradigm shift by, for example, strongly imposing the requirement of increasing energy security, which is important for our country? In light of the broadness of the issues, this paper is limited to considerations relating to forecasting the primary energy demand. Detailed examples are presented for the Polish energy system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wiarygodność długoterminowych prognoz energetycznych
prognoza energetyczna, wiarygodność, system energetyczny
Prognozy rozwojowe różnych dziedzin stanowią istotny element w planowaniu rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Trudno wyobrazić sobie podjęcie decyzji przez instytucje rządowe bez jakichkolwiek przewidywań dotyczących przyszłości. W obecnej chwili prognozy określające kierunki rozwoju systemów energetycznych odgrywają istotną rolę w zapewnieniu suwerenności ekonomicznej i politycznej krajów. Wiąże się to bezpośrednio z zamierzeniami i decyzjami w zakresie inwestycyjnym dotyczącym nowych źródeł na energię pierwotną, jak i energię finalną. Dołączyć należy wszystkie aspekty oddziaływania, zwykle niekorzystne, na środowisko naturalne. Waga problemu jest szczególnie wyraźna jeżeli uwzględni się oczywistą zależność pomiędzy wartością GNP (Gross National Product) a zużyciem energii pierwotnej. Niestety, wszelkiego rodzaju prognozowanie, jak każda ekstrapolacja, obarczone jest zawsze błędami. W wielu przypadkach wartości błędów są tak duże, że proponowane prognozy tracą sens. Przykładami są m. in. nieudane prognozy cen ropy naftowej. Dobrze opracowane modele prognoz rozwojowych powinny również uwzględniać potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w przyszłości, wskazując sposoby obniżenia negatywnych skutków takich zmian. Przykładem może być skokowy wzrost cen ropy na rynkach światowych w wyniku działań krajów arabskich w 1972 roku. Niebezpieczne sytuacje wynikają również w przypadkach, gdy kraje importujące nośniki energii pierwotnej ograniczają się do jednego kierunku nie rozwijając systemów dywersyfikacji. Taka sytuacja jest charakterystyczna dla Polski w zakresie importu gazu naturalnego i ropy. W artykule omówiono wybrane elementy tworzenia wiarygodnych prognoz energetycznych. Przedstawiono historię prognoz energetycznych dla Polski.
 
REFERENCES (34)
1.
A Summary of Energy, 1996. Electricity and Nuclear Data. Atomic Energy of Canada. Ottawa: AECL.
 
2.
Armstrong, J.S. 2001. Principles of Forecasting – A Handbook for Researchers and Practitioners, Kluwer Academic Publishers, Springer.
 
3.
Barisa et al. 2014 – Barisa, A., Blumberga, A., Blumberga, D., Rosa, M. and Kuhi-Thalfeldt, R. 2014. Modelling the Baltic Power System till 2050, Conference: 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS), 15–19 June, Turku, Finland.
 
4.
BP Energy Outlook 2030, 2012 – January, [Online] Available at: www.bp.com/energyoutlook [Accessed: 15.10.2015].
 
5.
BP Energy Outlook 2035, 2014 – January, [Online] Available at: www.bp.com/energyoutlook [Accessed: 15.10.2015].
 
6.
BP Statistical Review of World Energy, 2014 – 63th edition, June, [Online] Available at: www.bp.com/statisticalreview [Accessed: 15.10.2015].
 
7.
Collective work: Forecast – Doskonalenie energetyki cieplnej dla obniżenia energochłonności gospodarki i ochrony środowiska, 1991 – PAN , Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Termodynamiki i Spalania, Warsaw.
 
8.
Craig et al. 2002 – Craig, P.P., Gadgil, A. and Koomey, J.G. 2002. What Can History Teach Us? A Retrospective Examination of Long – Term Energy Forecasts for the United States, Annual Review of Energy and the Environment, November, Vol. 27, pp. 83–118.
 
9.
ECO S 2014 – The 27th Int. Conf. on Efficiency. Cost. Optimization. Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. Turku. Finland. June 15–19. 2014.
 
10.
Frączek et al. 2013a – Frączek P., Kaliski, M. and Siemek, P. 2013a. The Modernization of the Energy Sector in Poland vs. Poland’s Energy Security, Archives of Mining Sciences vol. 58, No. 2, pp. 301–316.
 
11.
Frączek et al. 2013b – Frączek P., Kaliski, M. and Siemek, P. 2013b. Natural Gas and the Transformation of the Energy Sector in The Netherlands, Archives of Mining Sciences vol. 58, No. 3, pp. 789–804.
 
12.
Graabak et al. 2014 – Graabak, I.,Wu, Q., Nilsson, M. and Bakken, B.H. 2014. Scenarios for a Nordic Power System without Greenhouse Gas Emissions, Conference: 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS), 15–19 June, Turku, Finland.
 
13.
International Energy Outlook, 2011 – US Energy Information Administration, September, pp. 9 and 16.
 
14.
International Energy Outlook, 2013 – US Energy Information Administration, [Online] Available at: www.eia.gov/forecasts/ico/world.cfm (outlook to 2040) [Accessed: 15.10.2015].
 
15.
Kauffmann, R.K. 1994. The effect of expected energy prices on energy demand: implications for energy conservation and carbon taxes, Resource and Energy Economics Issue, May, Vol. 16, pp. 167–188.
 
16.
Kopecki, K. 1976. Man in an Energy Word (Człowiek w świecie energii), Książka i Wiedza, Warsaw (in Polish).
 
17.
Kopecki, K. 1981. Jutro energetyczne Polski, Warsaw, Wiedza Powszechna.
 
18.
Meadows et al. 1972 – Meadows, D.H, Meadows, D.L., Randers, J. and Behrens, III W.W. 1972. The Limits to Growth, A Potomac Associates Book, New York.
 
19.
Meadows et al. 2004 – Meadows, D.H., Randers, J. and Meadows, D.L. 2004. Limits to Growth, The 30-Year Update, Celsea Green Publishing Company White River Junction VT, May.
 
20.
Nagy, S. and Siemek, J. 2011. Shale gas in Europe: the state of technology – challenges and opportunities. Archives of Mining Sciences vol. 56, No. 4, pp. 727–760.
 
21.
Ney, R. 1988. Polityka energetyczna kraju w zakresie możliwości zaspokajania zapotrzebowania na paliwa i energię, Conference materials. SITG , Katowice (in Polish).
 
22.
Optymalny miks energetyczny dla Polski do roku 2060 – Model DAS, August 2013, Department of Strategic Analyses, Warsaw (in Polish).
 
23.
PAN Forecast, Ekologiczne aspekty przetrwania energii, 1997 – Warsaw (in Polish).
 
24.
PAN Forecast, Kierunki rozwoju energetyki kompleksowej w Polsce do 2010 roku, 1994 – Warsaw (in Polish).
 
25.
Polityka Energetyczna Polski do 2020 roku, 1999 – Ministry of Economy (in Polish).
 
26.
Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku – założenia. 2004 – Group for Energy Policy, MEL , Katowice (in Polish).
 
27.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. 2009 – Ministry of Economy, November (in Polish).
 
28.
Ross, D. 1986. Learning about Energy, New York: Plenum Press, pp. 119, (Source: Economic Report of President, Energy Data from the Bureau of Mines and the Department of Energy, January).
 
29.
Siemek, J. and Nagy, S. 2012. Energy carriers use in the world: natural gas – conventional and unconventional gas resources. Archives of Mining Sciences vol. 56, No. 2, pp. 283–312.
 
30.
Szurlej, A. 2013. The State Policy for Natural Gas Sector. Archives of Mining Sciences vol. 58, No. 3, pp. 925–940.
 
31.
Wang, Y. and Ryan, S.M. 2010. Effect of uncertain fuel costs on fossil fuel and electric energy flows in the US, International Journal of Energy System vol. 1, April, pp. 209–243.
 
32.
Wilson, C.L. 1977. Energy: Global Prospects 1985–2000. Report of the Workshop on Alternative Energy Strategies. MIT , New York, McGraw-Hill Book Co.
 
33.
World Energy Council, Energetyka Świata i Polski do 2030 roku, 2007 – Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (in Polish).
 
34.
Zakeri et al. 2014 – Zakeri, B., Syri, S. and Rinne, S. 2014. Integration of Wind Power into Energy Systems with High Share of Nuclear Capacity – The Case of Finland 2020–2030. Conference: 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECO S), 15–19 June, Turku, Finland.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top