The ways of solving non-linear decision problems through application of optimal production plans for mines
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(3):97-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article showed examples of using the post-optimal analysis method to illustrate the possibilities of adjusting formally optimal production plans of coalmines to actual market conditions. The presented examples of correct production plans, achieved with the use of the Simplex algorithm, are accomplished without the utilization of optimization procedures, and with parallel elimination of non-linear optimization problem.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sposoby rozwiązywania nieliniowych problemów decyzyjnych w opracowywaniu optymalnych planów produkcji kopalń
analiza postoptymalna, algorytm Simplex
W artykule zaprezentowano przykłady wykorzystania metody analizy postoptymalnej ilustrujące możliwość dostosowania formalnie optymalnych planów produkcji kopalń do rzeczywistych uwarunkowań rynkowych. Przedstawione przykłady korekt planów produkcji, uzyskanych z wykorzystaniem algorytmu Simplex, uzyskuje się bez konieczności uruchamiania procedury optymalizacyjnej, przy równoczesnej eliminacji nieliniowości rozpatrywanego problemu optymalizacji.
 
REFERENCES (6)
1.
Fuksa D., 2003 - Analiza postoptymalna jako metoda racjonalizacji decyzji produkcyjnych w spółce węglowej. Praca doktorska. Kraków.
 
2.
Fuksa D., 2004 - Korekta optymalnego planu produkcji spółki węglowej z wykorzystaniem analizy. Wiadomości Górnicze, nr 10, s. 429-434.
 
3.
Fuksa D., Jabłońska -Firek B., 2004 - Wykorzystanie analizy postoptymalnej pod kątem dostosowania decyzji produkcyjnych do rzeczywistych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Górnictwo i Geoinżynieria: kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 4/2, s. 83-94.
 
4.
Jabłońska -Firek B., 1979 - Metoda optymalizacji ilościowo-jakościowej struktury wydobycia węgli kamiennych. Praca doktorska. Kraków.
 
5.
Jabłońska -Firek B., 1992 - Efektywność pozyskiwania i użytkowania węgla kamiennego z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych. Praca habilitacyjna, Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo. Kraków.
 
6.
Jawień M., Jabłońska -Firek B., Duda J., 1996 - Makroekonomiczne sterowanie górnictwem węgla kamiennego w Polsce. Kraków. PWN.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top