XI Conference: Fossil fuels problems in domestic economy (in Polish)
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(1):131–134
 
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
XI Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953