Actual and projected prices of coal on the international markets
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(4):59–70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper analyses the development of coal prices on the international markets. The comparison of prices in Asia and Europe is given as well as comparison of coal prices with prices of crude oil and natural gas. Some projections of future coal prices development is shown.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Obecne i przyszłe ceny węgla na rynkach międzynarodowych
węgiel, ceny węgla, porównanie cen paliw, prognozy
W artykule przedstawiono analizę cen węgla na rynkach międzynarodowych. Przedstawiono porównanie kształtowania się cen w Azji i Europie, jak również porównanie cen węgla z cenami ropu i gazu ziemnego. Zaprezentowano kilka prognoz rozwoju cen węgla kamiennego w przyszłości.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953