Evolution of domestic market of dimension and road stone since 1990
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(4):71–83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents sources and production of dimension and road stone in Pland in recent years, as well as characterise developments of their domestic market in the 1990s. Development of foreign trade of dimension and road stone is also widely characterised. As a summary, future outlook of domestic market of dimension and road stone is anticipated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ewolucja krajowego rynku kamieni budowlanych i drogowych po roku 1990
kamień budowlany, kamień drogowy, źródła, produkcja krajowa, rozwój rynku
Artykuł prezentuje źródła i produkcję kamieni budowlanych i drogowych w Polsce w ostatnich latach, jak również charakteryzuje rozwój ich krajowego rynku w latach dziewięćdziesiątych. Szeroko scharakteryzowane jest znaczenie obrotów międzynarodowych tą grupą surowców. W podsumowaniu przedstawiono przewidywany rozwój krajowego rynku kamieni budowlanych i drogowych w najbliższych latach.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953