Coal preparation in Czech Republic
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(4):13–19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper is to describe the situation concerning brown and hard coal preparation in Czech Republic. This paper gives the details of the brown coal preparation process in the North Bohemian Brown Coal Basin and the hard coal preparation process in the Ostrava-Karvina Coal Basin.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przeróbka węgla w Czechach
przeróbka węgla, węgiel brunatny, węgiel bitumiczny
W referacie opisano aktualną sytuację w zakresie przeróbki węgla brunatnego i kamiennego w Czechach. Podano szczegółowy opis procesów przeróbki węgla brunatnego w Północnobohemskim Zagłębiu Węgla Brunatnego oraz węgla kamiennego w Ostrawsko-Karwińskim Zagłębiu Węglowym.
 
REFERENCES (2)
1.
Fecko P., 2001 - Netradicni zpusoby upravy cernouhelnych kalu. VSB-TU Ostrava, p. 150, ISBN 80-7078-921-2.
 
2.
Makaria R. et al., 2005 - Hornicka rocenka 2004. Montanex: Ostrava, p. 300, ISBN 80-7225-152-X.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953