Concentration of coal production and productivity in the Polish mining sector in the years 1993—2005
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(4):21–33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper investigates the growing concentration of coal production in the Polish mining sector in the years 1993—2005 in collieries belonging to the Coal Corporation S.A. revealing improvement of productivity both in terms of overall productivity and productivity of underground operations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koncentracja wydobycia i wydajność pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993-2005
górnictwo węgla kamiennego, koncentracja wydobycia, wydajność pracy
Artykuł ukazuje postępujący wzrost koncentracji wydobycia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993—2005 w kopalniach należących aktualnie do Kompanii Węglowej S.A. oraz poprawę wydajności dołowej i ogólnej. Dane zamieszczone w niniejszym artykule wskazują na zależności istniejące między tymi wskaźnikami.
 
REFERENCES (7)
1.
Biuletyn informacyjny o działalności gospodarczej spółek i kopalń węgla kamiennego w likwidacji. PAWK, PARGWK, Katowice 1993 do 2002 r.
 
2.
Głodzik S., Woźny T., 2000 - Wydajność pracy w branży górnictwa węgla kamiennego w latach 1993-1999. Mat. Konferencyjne "Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000", Ustroń.
 
3.
Głodzik S., Woźny T., 2004 - Wzrost koncentracji wydobycia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993-2002 a niektóre aspekty ekonomiczne tego procesu . Gosp. Sur. Min. T. 20, z. 2, Kraków.
 
4.
Głodzik S., Woźny T., 2006 - Wzrost wydajności pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego latach 1993-2005. Gosp. Sur. Min. T. 22, z. 3, Kraków.
 
5.
Woźny T., Głodzik S., Woźny D., 1999 - Wybrane aspekty działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w górnictwie węgla kamiennego w latach 1993-1998. Mat. Konferencyjne "Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99", Ustroń.
 
6.
Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002, Program rządowy przyjęty prze Radę Ministrów RP w dn. 30.06.1998r.
 
7.
Klank M., 2006 - Przemiany w Kompanii Węglowej S.A. Referat niepublikowany, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953