Comparison of coke properties determined by Nippon Steel method with its ignition temperature and structural strenght
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(3):75–82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of comparative examinations of the following coke quality indices: reactivity (CRI) and structural strength index according to Griaznov (Gr). Regression functions and correlation coefficients developed on the basis of experimental results are presented. It is stated that there is a limited possibility of using the temperature of ignition (tz) and the structural strength index (Gr) for accurate prediction of the values of the CRI and CSR indices.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie właściwości koksu wyznaczonych metodą Nippon Steel z temperaturą jego zapłonu oraz wytrzymałością strukturalną
ocena koksu, reakcyjność i wytrzymałość po reakcyjności, temperatura zapłonu, wytrzymałość strukturalna
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych następujących wskaźników jakościowych koksu: reakcyjności CRI i temperatury zapłonu tz oraz wytrzymałości po reakcyjności CSR i wytrzymałości strukturalnej według Griaznowa. Przedstawiono opracowane na podstawie wyników badań równanie regresji oraz współczynniki korelacji. Stwierdzono ograniczoną możliwość wykorzystania wskaźników tz i Gr do możliwie precyzyjnej prognozy wartości CRI i CSR.
 
REFERENCES (4)
1.
Hermann W., 2002 — Coke reactivity and coke strength. Cokemaking International v. 14, nr 1, s. 18—31.
 
2.
Filonienko J.J., Frołowa Ł.A., 1974—Tiempieratura wospłomienienia koksa. Chimia Twierdowo Topliwa nr 5, s. 105—108.
 
3.
Karcz A., Jonas J., Jurzecka E., Rozwadowski A., 2001 — Temperatura zapłonu karbonizatów węglowych. Gos. Sur. Min. t. 17, z.2, s. 19—28.
 
4.
Griaznov N.S, 1958—Mietodanaliza i prognoza strukturnoj procznosti koksa. Koks i Chimia nr 7, s. 16—22.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953