Analysis of r.o.m. production, employment and cost of wages for the mine continous running organization system
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(3):63-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper a comparative analysis of R.O.M. production, employment and cost of wages for the mine continuous running organization system is presented. The analysis is based on previously developed (Magda i in. 2005a) schedules of working and off days. The application of this system enables increasing the mine production capacity by the way of increasing the number of working days in the year.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wielkości wydobycia, zatrudnienia oraz kosztów wynagrodzeń w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczego
górnictwo, organizacja pracy, praca ciągła, zakład górniczy
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wielkości wydobycia kopalni, stanu załogi dołowej oraz kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w systemie pracy ciągłej zakładu górniczego. Analizę oparto na opracowanych uprzednio (Magda i in. 2005a) harmonogramach systemu pracy ciągłej zakładu wydobywczego, zastosowanie których umożliwia zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu wydobywczego w wyniku zwiększenia liczby dni z produkcją w skali roku.
 
REFERENCES (5)
1.
Chmiela A., Kozyra J., Przybyła H., 1992—Organizacja i ekonomika w projektowaniu eksploatacji węgla kamiennego. Skrypt uczelniany Politechniki Śląskiej nr 1546, Gliwice.
 
2.
Kodeks pracy — Tekst ujednolicony po zmianie z 14 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 213 z 15 grudnia 2003 r., poz. 2081).
 
3.
Magda R., Franik T., Woźny T., 2005a—Opracowanie harmonogramów systemu pracy ciągłej zakładu wydobywczego w aspekcie wzrostu wykorzystania jego zdolności produkcyjnej. Gos. Sur. Min., z. 1, s. 43—55.
 
4.
Magda R., Franik T., Woźny T. 2005b — Bilans czasu pracy załogi w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczego. Gos. Sur. Min. z. 2, s. 17—33.
 
5.
Sęk T., 1988 — Badanie dynamiki procesu technologicznego wydobycia i transportu urobku w kopalni głębinowej przy wykorzystaniu wybranych metod matematycznych. Zeszyty Naukowe AGH, Seria Górnictwo nr 135, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top