Condition of the mining and energy sectors based on brown coal and conditionings of their development in Poland
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(3):137–152
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the condition of Polish brown coal industry in reference to present and predicted country’s energy demand. The possible scenarios of continuation of brown coal extracting in active and perspective areas are shown on the background of resources base. By presenting such assets as: documented deposits, exploitation experience, adequate research and technical background, competitive price of energy produced from brown coal the necessity of government taking up action towards developing and approving essential policies and programs concerning the brown coal mining and energy sectors was justified. The most important conditionings that have to be fulfilled for possible development of brown coal mining and energy sector in the first half of XXI century are also described.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan i uwarunkowania rozwoju sektora górniczo-energetycznego węgla brunatnego w Polsce
górnictwo odkrywkowe, projektowanie kopalń, polityka energetyczna, prognoza wydobycia, węgiel brunatny
W referacie przedstawiono stan górnictwa węgla brunatnego w Polsce w odniesieniu do aktualnych i prognozowanych potrzeb energetycznych kraju. Charakteryzując bazę zasobową wskazano możliwości kontynuacji wydobycia węgla brunatnego w rejonach czynnych kopalń oraz rejony perspektywiczne budowy nowych kopalń. Prezentując takie atuty jak: udokumentowana baza zasobowa, doświadczenie w zakresie eksploatacji, odpowiednie zaplecze naukowo-techniczne, konkurencyjna cena energii wytwarzanej z węgla brunatnego uzasadniono konieczność podjęcia przez rząd działań w zakresie opracowania i zatwierdzenia niezbędnych polityk i programów rozwoju sektora górniczo-energetycznego węgla brunatnego. Przedstawiono najważniejsze uwarunkowania, które należy spełnić dla rozwoju górnictwa i energetyki na węglu brunatnym w I połowie XXI wieku w Polsce.
 
REFERENCES (8)
1.
Kasztelewicz Z., Gawlik L., Ptak M., Zajączkowski M., 2008 - Wydobycie węgla brunatnego jako nadrzędny interes publiczny. Kraków (praca niepubl.).
 
2.
Kasztelewicz Z., Uberman R., Ostręga A., Ptak M., 2008 -Wykonanie optymalizacji ścieżki dojścia do uzyskania koncesji dla złoża węgla brunatnego "Legnica" wraz z opisem procedury postępowania w kontekście przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Materiały niepublikowane, Kraków.
 
3.
Kasiński J.R., Mazurek S., Piwocki M., 2006 - Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
4.
Kasztelewicz Z., 2007 -Węgiel brunatny - optymalna oferta energetyczna dla Polski. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. Redakcja "Górnictwo Odkrywkowe" Bogatynia-Wrocław.
 
5.
Kasztelewicz Z., Kozioł W., Zajączkowski M., 2007 - Rola węgla brunatnego jako bezpiecznego i taniego źródła zaopatrzenia w energię pierwotną w Polsce i Unii Europejskiej. Górnictwo Odkrywkowe 5-6, Wrocław.
 
6.
Kasztelewicz Z., Kozioł W., Kozioł K., Klich J., 2007 - Energetyka na węglu brunatnym-perspektywy rozwoju. Polski Kongres Górniczy, Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
Ptak M., 2007 - Ochrona środowiska jako prawny, techniczny i ekonomiczny czynnik procesu projektowania odkrywkowego zakładu górniczego, zarys problemu. Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego, nr 1 (44).
 
8.
Żuk S., Kaczorowski J., Kasztelewicz Z., 2008 - Założenia nowej Polityki Energetycznej Polski w odniesieniu do sektora węgla brunatnego w XXI wieku. Węgiel Brunatny nr 4(65), Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Bogatynia.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953