Importance of lignite for development of energetics in Poland
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):73–86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper has been estimated current status of lignite mining and share of that fuel in energy production. It has been remarked potential maintenance possibility and even growth of output resulted from resources basis, developed industry back-up and science-project base which works for lignite output connected to the planned land development. In the conclusion has been shown purposefulness in spite of difficulties and limits taking into consideration in Poland, like in other countries, lignite - in country fuel-energy balance as cheapest, up to now, energy source.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie węgla brunatnego dla rozwoju energetyki w Polsce
węgiel brunatny, energetyka
W referacie przeprowadzono ocenę obecnego stanu górnictwa węgla brunatnego i udziału tego paliwa w wytwarzaniu energii elektrycznej. Podkreślono możliwości utrzymania, a nawet wzrostu wydobycia wynikające z bazy zasobowej, rozwiniętego zaplecza przemysłowego oraz projektowo-naukowego pracujących na potrzeby górnictwa węgla brunatnego. Zwrócono szczególną uwagę na uwarunkowania i ograniczenia wydobycia węgla brunatnego przede wszystkim natury ekonomicznej, sozologicznej oraz związane z planowanym zagospodarowaniem przestrzennym kraju. W podsumowaniu wykazano, że mimo trudności i ograniczeń celowe jest, wzorem innych krąjów, uwzględnienie w bilansie paliwowo-energetycznym Polski węgla brunatnego - najtańszego jak dotąd źródła energii elektrycznej.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953