The reason for solid fuel gasification
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):59–71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper will contain available information about newly commissioned integrated gasification combined cycle (IGCC) units: Demkolec (Buggenum, NL) - 253 MWe in 1994; Wabash River (Indiana, USA) - 252 MWe in 1995; Tampa EC (Florida, USA) - 250 MWe in 1996; Pinon Pine (Nevada, USA) - 100 MWe in 1997; Elcogas (Puertollano, Spain) - 300 MWe in 1997/98. Information will concern the gasified coal, net plant efficiency, pollutants emission, solid waste, sulfur recovery, revealed operating shortcomings and estimated costs. On this background the prerequisites of considering reason for installing an integrated gasification combined cycle (IGCC) unit in Poland will be discussed. Complementary information on gasification of biomass will mention some projects and demonstration plants. It will include information on wood chips gasification plant at the Mc Neil Electric Generating Facility (Burlington, Vermont USA).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Argumenty przemawiające za zgazowaniem paliw stałych
zgazowanie, paliwa stałe
Artykuł zawiera dostępne informacje dotyczące pracujących obecnie bloków gazowo-parowych na gaz z węgla: Demkolec (Buggenum, Holandia) - 253 MWe, uruchomiony w 1994 r.; Wabash River (Indiana, USA) - 252 MWe w 1995 r.; Tampa EC (Floryda, USA) - 250 MWe w 1996 r.; Pinon Pine (Nevada, USA) - 100 MWe w 1997 r.; Elcogas (PuertolIano, Hiszpania) - 300 MWe, obecnie w trakcie uruchamiania. Informacje dotyczą zgazowywanego węgla, uzyskiwanych sprawności, emisji zanieczyszczeń, odpadów stałych, odzysku czystej siarki oraz stwierdzonych (ujawnionych) usterek. Przedstawiono dostępne informacje dotyczące kosztów. Na tym tle przedyskutowano przesłanki przemawiające za rozważeniem warunków i opłacalności budowy w Polsce bloku gazowo-parowego opartego na zgazowaniu węgla. W uzupełnieniu wymieniono instalacje zgazowania biomasy. Szczegółowiej przedstawiono informacje dotyczące instalacji zgazowania odpadów drzewnych (zrębków) przy elektrowni McNeil w Burlington (Vermont, USA).
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953