New interpretation of GPS measurements results
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):197-204
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A project of GPS deformation measurements has been provided for the copper ore mine 'Rudna', belonging to KGHM 'Polska Miedź' S.A. Over 300 benchmarks have been measured since 2000. Extensive measurement results enabled thorough analysis of horizontal and vertical movements on the terrain surface. On the basis of this interpretation an area of dynamic and vanishing mining influence was determined. Moreover a modern GPS measurement allowed observing point movements following the rock mass tremors. The research presented in this paper reveals a relation between vertical movements of benchmarks and rock mass tremors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowa interpretacja wyników pomiarów przeprowadzonych za pomocą systemu GPS
miernictwo GPS, wstrząsy podziemne, górotwór
Przygotowany został projekt dotyczący pomiarów deformacji przy użyciu systemu GPS dla kopalni rudy miedzi 'Rudna', należącej do spółki KGHM 'Polska Miedź' S.A. Począwszy od roku 2000 przeprowadzono pomiary ponad 300 punktów niwelacyjnych. Obszerne wyniki badań umożliwiły dokładną analizę ruchów poziomych oraz pionowych na powierzchni terenu, dzięki czemu określone zostały obszary poddane dynamicznemu lub zanikającemu wpływowi eksploatacji. Ponadto, nowoczesne pomiary systemu GPS pozwoliły na obserwację ruchów punktów (point movements) w wyniku wstrząsów podziemnych górotworu. Wyniki badań opisanych w niniejszym artykule pokazują zależność pomiędzy pionowymi ruchami punktów niwelacyjnych a podziemnymi wstrząsami górotworu.
 
REFERENCES (2)
1.
He jma n ows k i R. et al., 2006, 2007 - Dynamic map of Polkowice town 2000-2007, O/ZG Rudna. Cracow 2006, 2007. Unpublished paper (in Polish).
 
2.
P o p i o ł e k E., Os t r ows k i J., C z a j a J., Ma z u r J., 2001 - The impact of a strong mining tremor on the subsidence of the area surface in the Legnica-Glogow Copper Area. Xth FIG Int. Symposium on Deformation Measurements. Orange - California USA, 19-22 March 2001.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top