Rehabilitation of old mines in urban Areas. Methods and experiences
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):205–213
 
KEYWORDS
ABSTRACT
During the years 2005-2007 the treatment of a gypsum mine, operated approx. 1845-1901 southwest of Vienna, Austria, was finished successfully. Following geological, hydrogeological and historic investigations, an exploration phase consisting of geophysical survey and a drilling campaign including video logging of each bored hole was executed. Risk assessment of the data collected lead to the conclusion, that grouting the old mine workings would be the only possibility way to reduce the hazard of crown holes on surface. During the treatment approx. 16,000 m3 grout were brought into the old mine workings through over 80 bored holes. The filling results were verified by core drillings and checking the ration between estimated and actual filled mass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rekultywacja starych kopalni na obszarach miejskich. Metody i doświadczenia
rekultywacja obszarów, stara kopalnia, obszar miejski
W latach 2005–2007 pomyślnie zakończono zabiegi podjęte wobec kopalni gipsu położonej na południowy zachód od Wiednia, w Austrii, eksploatowanej w latach 1845-1901. Po przeprowadzeniu badań geologicznych, hydrogeologicznych oraz historycznych, rozpoczęto fazę badawczą składającą się z badań geofizycznych oraz serii odwiertów, wraz z rejestracją danych video każdego z wywierconych otworów. Ocena zagrożenia na podstawie zgromadzonych danych doprowadziła do wniosku, że cementowanie wyrobisk starych kopalni jest jedyną metodą na zredukowanie zagrożeń powstawania zapadlisk na powierzchni. Podczas zabiegów, przez ponad 80 wywierconych otworów, do wyrobisk starej kopalni wprowadzono około 16 000 m3 zaczynu cementowego. Wyniki cementowania zostały potwierdzone za pomocą wiercenia rdzeniowego oraz kontroli stosunku szacowanej oraz aktualnie wypełnionej masy.
 
REFERENCES (3)
1.
Schröckenfuchs G., 2005 - Gips-Bergbau Hochleiten-Gießhübl. Bergbaukundliche und historische Nachforschungen. Unpublished.
 
2.
iC consulenten ZT GmbH. 2005. SanierungWVA und ABA - UntergrunderkundungMarienhöhe; Ergebnisse Phase 3 - Kostenschätzung Verfüllung. Unpublished.
 
3.
Weber L., Holnsteiner R., 2005 - Geologisch-geotechnisches Gutachten gem. § 213 Abs. 1 MinRoG zur Frage des ehem. Gipsbergbau auf der Marienhöhe (Marktgemeinde Maria Enzersdorf, NÖ) ausgehenden Risikos. Unpublished.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953