ORIGINAL PAPER
Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants
 
More details
Hide details
1
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
 
 
Submission date: 2019-06-25
 
 
Final revision date: 2019-11-12
 
 
Acceptance date: 2019-12-20
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Corresponding author
Bohdan Havryshok   

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2019;35(4):5-26
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article analyzes the present state of the phosphate raw material base to meet Ukrainian chemical enterprises’ needs. In Ukraine, a number of complex apatite and phosphorite deposits have been explored. Their exploitation can lead to a complete supply of Ukrainian chemical enterprises with raw materials and can partly reduce the amount of expensive imported phosphate mineral fertilizers. At present, the following deposits, where apatite is connected with other useful components, are prepared for exploitation: Stremyhorod, Fedorivka, Novopoltavka, Kropyvna and others. The advantage of the development of these deposits is the possibility to extract apatite along with the production of rare earth concentrates, ilmenite, titanomagnetite, as well as feldspars, olivine, pyroxenes, mica and others which will significantly increase the profitability of the deposits development. The alternative to apatite-containing deposits in Ukraine can be sedimentary deposits of nodule, granular and mixed type phosphorites. Phosphorite deposits can be used mainly for the production of phosphorite and limestone flour. Considerable resources of granular phosphorites have been discovered in Volyn-Podillia and Dnieper-Donetsk which are considered to have a various agricultural effect. They are environmentally friendly ores without impurity which prevents plants from cesium, strontium and reduces nitrates in the soil. Arranging the exploration of phosphorite ores in certain parts of Volyn-Podillia basin and Dnieper-Donets Rift is recommended.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fosforany Ukrainy jako surowce do produkcji nawozów mineralnych i środków polepszających
rudy apatytowe, rudy fosforytowe, zasoby, złoża, surowce
W artykule przeanalizowano obecny stan bazy surowcowej fosforanów celu zaspokojenia potrzeb ukraińskich przedsiębiorstw chemicznych. Na terenie Ukrainy odkryto kilkanaście złóż apatytu i fosforytu. Ich eksploatacja może doprowadzić do pełnego zaopatrzenia ukraińskich przedsiębiorstw chemicznych w te surowce i może częściowo zmniejszyć ilość importowanych drogich nawozów fosforowych. Obecnie do eksploatacji przygotowywane są następujące złoża, w których apatyt jest związany z innymi pożytecznymi składnikami: Stremyhorod, Fedorivka, Novopoltavka, Kropyvna i inne. Zaletą zagospodarowania tych złóż jest możliwość wydobywania apatytu wraz z produkcją koncentratów ziem rzadkich, ilmenitu, tytanomagnetytu, a także skaleni, oliwinu, piroksenów, miki i innych, co znacznie zwiększy opłacalność rozwoju złóż. Alternatywą dla złóż zawierających apatyt na Ukrainie mogą być złoża osadowe fosforytów grudkowych, granulowanych i mieszanych. Złoża fosforytów można wykorzystać głównie do produkcji fosforytu i mąki wapiennej. Ponadto na Wołyniu Podolskim i Dnieprze-Doniecku odkryto znaczne rezerwy fosforytów ziarnistych, które mają różne zastosowanie rolnicze. Są to przyjazne dla środowiska rudy bez zanieczyszczeń, które zapobiegają tworzeniu się cezu, strontu i redukują azotany w glebie. Zaleca się dalsze poszukiwania rud fosforytów w niektórych częściach dorzecza Wołynia Podolskiego i Rowu Dniepr-Doniec.
 
REFERENCES (22)
1.
Astrelin et al. 2011 – Astrelin, I., Towasznianskyj L., Lobojko O. and Hryn H. 2011. Technology of phosphorus fertilizers, acids and salts (Tekhnolohiya fosfornykh dobryv, kyslot ta soley). Kharkiv: NTU «KhPI», 151 pp. (in Ukrainian).
 
2.
Bobliakh, S. 2013. Method of hydraulic borehole mining of granular phosphorite (Sposib sverdlovynnoho hidrovydobutku zernystykh fosforytiv). Visnyk Natsionalʹnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya, pp. 149–154 (in Ukrainian).
 
3.
Brahin et al. 2003 – Brahin, D., Gavrilenko, V. and Bragin, Yu. 2003. Experience in industrial testing Karpovsky deposits of granular phosphorite (Opyt promyshlennoy otrabotki Karpovskogo mestorozhdeniya zernistykh fosforitov). Mineralʹni resursy Ukrayiny 4, pp. 46–47 (in Russian).
 
4.
Brahin, J. 2000. Granular phosphorites of Ukraine (Zernistyye fosfority Ukrayiny). Simferopol: Tavria WPP, 73 pp. (in Russian).
 
5.
Chernovalov, A. 2011. «Sirius» star plans (U «Ciriusa» zvezdnyye plany). Kommersant Ukrayiny 40, pp. 7 (in Russian).
 
6.
Dubyna, O. 2010. Prospects of development of magmatic apatite deposits in Ukraine (Perspektyvy osvoyennya mahmatychnykh rodovyshch apatytu v Ukrayini). Svitohlad 6, pp. 33–37 (in Ukrainian).
 
7.
Gavrilyuk, V. 2006. Agricultural chemistry estimation of phosphor bearing of agroores Western region of Ukraine (on the example of local granular and concretionary phosphorіtes) (Ahrokhimichna otsinka fosforytonosnykh ahrorud Zakhidnoho rehionu Ukrayiny (na prykladi mistsevykh zernystykh ta zhovnovykh fosforytiv). Avtoref. dys. kandydat silʹsʹkohospodarsʹkykh nauk. Kharkiv, 20 pp. (in Ukrainian).
 
8.
ІPU (Investment projects of Ukraine. Volyn region) 2019. (Investytsiyni proekty Ukrayiny. Volynsʹka oblastʹ). [Online] http://investproekt.narod.ru/v... [Accessed: 2019-03-9] (in Ukrainian).
 
9.
Korpan et al. 2018 – Korpan, N., Polunina, H. and Bashkirova H. 2018. Mineral resources of Ukraine: reference book (Mineralʹni resursy Ukrayiny: dovidnyk). Kyiv: DNVP «Derzhavnyy heolohichnyy informatsiynyy fond Ukrayiny», 270 pp. (in Ukrainian).
 
10.
Lyko, S. and Kolesnyk, T. 2008. Economic efficiency of fertilizer application and structural reclamation on drained peat soils (Ekonomichna efektyvnistʹ zastosuvannya dobryv ta strukturnykh melioratsiy na osushuvanykh torfovykh gruntakh). Visnyk Natsionalʹnyy universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya: Zbirnyk naukovykh pratsʹ, 4(44), pp. 51–59 (in Ukrainian).
 
11.
Melnyk, O. 2015. Geological-economic evaluation of the land South Davidkovskaya deposits of ilmenite-apatite ore in the Narodichi district of Zhytomyr region (Heoloho-ekonomichna otsinka Pivdennoyi dilyanky Davydkivsʹkoho rodovyshcha ilʹmenit apatytovykh rud v Narodytsʹkomu rayoni Zhytomyrsʹkoyi oblasti). Kyiv: Geoinform, 180 pp. (in Ukrainian).
 
12.
Merkushyn, I. 2014. Preliminary geological-economic evaluation Kropivnickogo deposits of titanium magnetite- -ilmenite ores with apatite for the purpose of allocation of priority development area (Poperednya heoloho- -ekonomichna otsinka Kropyvnyansʹkoho rodovyshcha tytano-mahnety-ilʹmenitovykh rud z apatytom z metoyu vydilennya dilyanky pershocherhovoyi rozrobky). Kyiv: Geoinform, 190 pp. (in Ukrainian).
 
13.
Mykhailov et al. 2007 – Mykhailov, V., Vynogradov, G. and Kurilo, M. 2007. Non-metallic minerals of Ukraine (Nemetalichni korysni kopalyny Ukrayiny). Kyiv: VPTS Kyyivsʹkyy universytet, 503 pp. (in Ukrainian).
 
14.
Nepryakhin et al. 2015 – Nepryakhin, E., Belyaev, E., Karpova, M. and Luzhbina, I. 2015. Phosphorite component of the mineral resource base of Russia in the light of new technological opportunities (Fosforitovaya sostavlyayushchaya MSB Rossii v svete novykh tekhnologicheskikh vomozhnostey). Georesursy 4(63), T. 1, pp. 67–74 (in Russian).
 
15.
Rudko, G. and Ozerko, V. 2016. Condition and prospects of Ukraine phosphate raw materials development (Stan ta perspektyvy rozvytku fosfatnoyi syrovyny v Ukrayini). Materialy III naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Nadrokorystuvannya v Ukrayini: perspektyvy investuvannya». Truskavets, pp. 5–7 (in Ukrainian).
 
16.
Senkovskij et al. 1989 – Senkovskij, J., Glushko, V. and Senkovskij, A. 1989. Phosphorites of the Western Ukraine (Fosforyty zakhodu Ukrayiny). Kyiv: Naukova Dumka, 182 pp. (in Ukrainian).
 
17.
Shepel, I. and Klymenko, A. 2007. The prospects for the exploration and development of mineral resources of phosphates in Ukraine (Perspektyvy rozvytku ta osvoyennya mineralʹno-syrovynnoyi bazy fosfativ v Ukrayini) [Online] http://www.geoproject.com.ua [Accessed: 2019-01-18] (in Ukrainian).
 
18.
SPIU (State Institution «Soils Protection Institute of Ukraine») 2018. Operational information on the availability of mineral fertilizers for the summer-autumn field works as 26.10.2018 (Operatyvna informatsiya shchodo zabezpechenosti mineralʹnymy dobryvamy dlya provedennya litnʹo-osinnikh polʹovykh robit stanom na 26.10.2018). [Online] http://www.iogu.gov.ua/blog/pr...- mineralnymy-dobryvamy-dlya-provedennya-litno-osinnih-polovyh-robit-stanom-na-26-10-2018/ [Accessed: 2019-02-1] (in Ukrainian).
 
19.
Syvyj, M. 2004. Mineral resources of Podillya: constructive-geographical analysis and synthesis (Mineralʹni resursy Podillya: konstruktyvno-heohrafichnyy analiz i syntez). ISBN 966-07-0156-X. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 654 pp. (in Ukrainian).
 
20.
Ukrainets, I. 2006. Mineral resources of Vinnytsia region (Mineralʹni resursy Vinnytsʹkoho rehionu). Produktyvnyy horyzont 5–6, pp. 18–25 (in Ukrainian).
 
21.
Weshyckyj, W. 2004. Ukrainian resources phosphorite deposits in the aspect of sustainable development in agroecosystems (analytical review) (Resursy ukrayinsʹkykh rodovyshch fosforytiv v aspekti staloho rozvytku v ahroekosystemakh (analitychnyy ohlyad). Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Fosfor i kaliy u silʹsʹkomu hospodarstvi. Problemy mikrobiolohichnoyi mobilizatsiyi». Chernihiv 2004, pp. 6–8 (in Ukrainian).
 
22.
VVRU 2011. National program for the development of mineral resources base of Ukraine for the period until 2030 (Zahalʹnoderzhavna prohrama rozvytku mineralʹno-syrovynnoyi bazy Ukrayiny na period do 2030 roku). Vidomosti Verkhovnoyi rady Ukrayiny 44(457) (in Ukrainian).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top