Possibilities of acid mine drainage treatment in Sokolovská uhelná, Czech Republic
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(3):113-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Acid mine drainage (AMD) is widespread environmental problem associated with both working and abandoned mining operation, resulting from the microbial oxidation of pyrite in presence of water and air, to form an acidic solution containing metal ions. The present study aims to adjust low pH, remove iron, manganese and sulphate from AMD generated at open pit Jiří and depth Jiří, Sokolovská uhelná, Czech Republic. The local AMD is very problematic due to its composition and process taking place in the Water Preparing Plant Svatava (WPPS), where only pH value is adjusted and mainly high concentration of iron and suspended solids are removed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości zagospodarowania kwaśnych wód kopalnianych na przykładzie kopalni Sokolowska
wody kopalniane, żelazo, mangan, siarczany
Kwaśne wody kopalniane są szeroko rozpowszechnionym zagrożeniem środowiska związanym z zarówno czynnymi jak i wyeksploatowanymi kopalniami, a wywodzącym się z mikrobowego utleniania pirytu w obecności wody i powietrza. W wyniku tego procesu powstaje kwaśny roztwór zawierający jony metali. Obecne prace mają na celu skorygowanie niskiego odczynu pH, usunięcie żelaza, manganu i siarczanów z kwaśnych wód kopalnianych, które są generowane w czynnym szybie Jiri w kopalni Sokolowska w Czechach (Jiří, Sokolovská uhelná). Lokalne kwaśne wody kopalniane stanowią poważny problem ze względu na swój skład oraz na proces uzdatniania wody w oczyszczalni ścieków w Svatawie (WPPS), gdzie koryguje się jedynie odczyn pH i usuwa głównie z zawiesiny ciała stałe oraz najbardziej skoncentrowane żelazo.
 
REFERENCES (21)
1.
Chartrand M. M. G., Bunce N. J., 2003 - Electrochemical remediation of acid mine drainage. J. Appl. Electrochem. 33, p. 259-264.
 
2.
Feng D., Aldrich C., Tan H., 2000 - Treatment of acid mine water by use of heavy metal precipitation and ion exchange. Miner. Eng. 13, p. 623-642.
 
3.
Gibert O., Pablo J., Cortina J. L., Ayora C., 2005 - Municipal compost-based mixture for acid mine drainage bioremediation: metal retention mechanisms. Appl. Geochem. 20, p. 1648-1657.
 
4.
Gibert O., Pablo J., Cortina J. L., Ayora C., 2005 - Sorption studies of Zn(II) and Cu(II) onto vegetal compost used on reactive mixtures for in situ treatment of acid mine drainage.Water Res. 39, p. 2827-2838.
 
5.
Johnson D. B., Hallberg K. B., 2005 - Acid mine drainage remediation options: a review. Sci. Total Environ. 338, p. 3-14.
 
6.
Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A., 2009 - Naturalne i modyfikowane minerały w uzdatnianiu wód podziemnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 25, p. 51-63.
 
7.
Kalin M., Fyson A., Wheeler W. N., 2006 - The chemistry of conventional and alternative treatment systems for the neutralization of acid mine drainage. Sci. Total Environ. 366, p. 395-408.
 
8.
Kuhn E. M. R., 2005 - Microbiology of fly ash-acid mine drainage co-disposal processes. Master thesis, University of the Western Cape, [1] [3].
 
9.
Mohan D., Chander S., 2001 - Single component and multi-component adsorption of metal ions by activated carbons. Colloids Surf. A 177, p. 183-196.
 
10.
Mohan D., Chander S., 2006 - Removal and recovery of metal ions from acid mine drainage using lignite-a low cost sorbent. J. Hazard. Mater. B 137, p. 1545-1553.
 
11.
Namin F. S., Shahriar K., Bascetin A., 2011 - Environmental impact assessment of mining activities. A new approach for mining methods selection. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 27, p. 113-143.
 
12.
Pearson F. H.,Mc Donnell A. J., 1975 - Use of crushed limestone to neutralize acid wastes. J. Environ. Eng. Div. 101, p. 139-158.
 
13.
Prescott L. M., Harley J. P., Klein D. A., 1999 - Microbiology. Fourth ed., McGraw- Hill, New York.[4].
 
14.
Ríos C. A., Williams C. D., Roberts C. L., 2008 - Removal of heavy metals from acid mine drainage (AMD) using coal fly ash, natural clinker and synthetic zeolites. J. Hazard. Mater. 156, p. 23-35.
 
15.
Santos S., Machado R., Correia M. J. N., 2004 - Treatment of acid mining waters. Miner. Eng. 17, p. 225-232.
 
16.
Singer P. C., Stumm W., 1970 - Acidic mine drainage: the rate determining step. Science 167, p. 1121-1123.
 
17.
Wattena B. J., Sibrella P. L., Schwartzb M. F., 2005 - Acid neutralization within limestone sand reactors receiving coal mine drainage. Environ. Pollut. 137, p. 295-304.
 
18.
We i X., Viadero Jr. R. C., Buzby K. M., 2005 - Recovery of iron and aluminium from acid mine drainage by selective precipitation. Environ. Eng. Sci. 22, p. 745-755.
 
19.
Vidlář J., Schejbal C., 1999 - The mine waters with excess limits of sulphates and the possibility of their clearing. Collective volume of science works of Technical University Ostrava, Mining - geological series, volume 45, No 3,. p. 1-14.
 
20.
Žáček L., 1999 - Chemické a technologické procesy úpravy vod. NOEL 2000, Brno.
 
21.
ČSN 83 05 40 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod, rok vydání 1984. [19].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top