Price system for brown coal - proposal for sectors individuals solutions
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(2):37–55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper deals with solutions of brown coal prices system. With a view to character of the power engineering based on a brown coal an individual formulas have been made (an individual mine power station systems) and moreover the trade formula for the whole brown coal mining power industry system have been made.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
System cen dla węgla brunatnego - propozycje rozwiązań branżowych i indywidualnych
węgiel brunatny, formuły cenowe, poziom cen, struktura cen
W artykule przedstawiono próbę stworzenia zasad cenotwórstwa węgla brunatnego. Zagadnienie dotyczy metodologii rozliczeń cen węgla brunatnego pomiędzy producentami (kopalnie) a użytkownikami (elektrownie). Ze względu na specyfikę układów producenci-odbiorcy w węglu brunatnym, gdzie nie występuje gospodarka rynkowa (węgiel brunatny z jednej kopalni nie może konkurować z węglami pochodzącymi z innych, zwłaszcza dalej położonych kopalń]), nie da się wykorzystać w sposób mechaniczny zasad cenotwórstwa węgla kamiennego. Biorąc pod uwagę specyfikę energetyki opartej na węglu brunatnym opracowano formuły indywidualne (poszczególne układy kopalnia--elektrownia) oraz formułę branżową (dla całego układu górnictwo węgla brunatnego - energetyka zawodowa oparta na tym węglu). Artykuł pokazuje, że możliwe jest stworzenie zasad cenotwórstwa węgla brunatnego uwzględniającego interes obu stron (kopalń i energetyki). Zaproponowano określanie poziomu cen z punktu widzenia producentów węgla brunatnego (kopalnie), strukturę cen natomiast z punktu widzenia użytkowników węgla brunatnego (elektrownie). Przedstawione w niniejszym artykule rozwiązania systemu cen węgla brunatnego mogą być podstawą negocjacji cenowych pomiędzy górnictwem węgla brunatnego a energetyką. Mogą też być wykorzystane do szczegółowych zapisów umów krótkoterminowych i wieloletnich na dostawy węgla brunatnego do elektrowni.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953