Prospects for the production of refined copper by the SX-EW method in the world
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(3):5-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a short description of solvent-extraction/electrowinning process (SX-EW), as a crucial technology in hydro-metallurgical technologies for copper recovery. The major prospects for development of copper extraction by this method as an alternative for conventional smelting/refining have been discussed taking into account recent technological achievements, the bio-leaching in particular. The paper cites also a few examples of the use of leaching method, which were examined in Poland in the laboratory scale in the 1990s. However, the prospects for the method utilisation in the domestic copper industry seem to be doubtful in the near future.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy rozwoju produkcji miedzi rafinowanej metodą SX-EW na świecie
miedź rafinowana elektrolitycznie, rudy tlenkowe, rudy siarczkowe, ługowanie, technologie hydrometalurgiczne, proces pirometalurgiczny, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, elektroliza
Artykuł przedstawia zarys technologii SX-EW (solvent extraction-electrowinning), będącej jedną z kluczowych metod hydrometalurgicznych pozyskiwania miedzi. Omówiono jej podstawowe zalety w porównaniu z metodami klasycznej pirometalurgii. Przeanalizowano perspektywy rozwoju produkcji miedzi z SX-EW w świetle przesłanek technologicznych, ekonomicznych i środowiskowych, a także przedstawiono prognozy w tym zakresie. Wspomniano również o próbach zastosowania metod hydrometalurgicznych z użyciem różnych sposobów ługowania, podejmowanych przez jednostki badawcze w Polsce w celu poprawy efektywności odzysku metali z rud LGOM.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top