Analyze and possibility of soil embankment and forest belt application as a noise barrier at open pit mine
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):219-228
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Production at open pits is a problem that violates quality of living in the vicinity of open pit areas. This article deals with protection of noise problems by noise barriers such as soil embankment and forest belt application. There were adequate measurements conducted at the field. Based on obtained results there are basic objectives for a realistic apprisal of usage this way to protect vicinity of lorries atraces at open pit mine from noise.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza i możliwości zastosowania nasypów ziemnych i pasa leśnego jako ekranu przeciwhałasowego w kopalni odkrywkowej
wydobycie, transport ciężarowy, hałas, ochrona
Produkcja w kopalniach odkrywkowych jest problemem, ponieważ powoduje zakłócenie jakości życia w pobliżu miejsc prowadzenia odkrywki. Opracowanie zajmuje się ochroną przed hałasem za pomocą ekranów przeciwhałasowych takich jak nasypy ziemne i pasy leśne. W tej dziedzinie podejmuje się dostateczne działania. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że celowe jest wykorzystanie w praktyce tych sposobów ochrony przed hałasem terenów w pobliżu tras samochodów ciężarowych w kopalniach odkrywkowych.
 
REFERENCES (6)
1.
Brigic A. - Analysis of and impact of noise caused at open cast mines on the quality of workplace and environment - master thesis.
 
2.
Berglund B., Lindvall T., 1995 - Noise in environment, Archive of Centre for seismic research, Sweeden.
 
3.
Road Headquarters of Federation of Bosnia and Herzegovina, Public Utility Company "Republic Srpska Roads", Banja Luka, "Guidelines for design, construction, maintenance and monitoring of roads".
 
4.
Berbic N. - Authorised lectures for subject "Noise and vibrations" - Mining Faculty - Tuzla University.
 
5.
Canton Sarajevo Council: Noise protection legislation, published on 25.07.2007.
 
6.
Grubesa S. - Noise Level Calculation, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Zagreb University.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top