ORIGINAL PAPER
The Hotelling’s Rule in practice – analysis of gold mining sector
 
 
More details
Hide details
1
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycz Modrzewskiego Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Katedra Stosunków Międzynarodowych
 
 
Submission date: 2021-04-09
 
 
Final revision date: 2021-05-17
 
 
Acceptance date: 2021-05-31
 
 
Publication date: 2021-06-22
 
 
Corresponding author
Robert Uberman   

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(2):63-84
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presented intends to fill up a gap in surveying the Hotelling Rule by taking a company based, microeconomic approach based on analyses of annual reports. Using selected data three fundamental hyphothesis are tested: 1) growth rate of margins (“net margins” including a capital charge) per unit realized by mining companies must exceed a rate equal to their cost of capital, 2) output shall follow deviations from the Hotelling growth line, 3) margins shall follow a path set by individually defined expected rate of return. The analysis was based on 5 leading gold producers, responsible for ca 15–20% of global primary production, all of them public and listed on a stock exchange for the entire period of 2004–2019/2020. As margin shall grow at a rate compensating individual risk of a company in consideration, they shall not be homogenous. At 1st step industry WACC was adopted to calculate a normalized capital charge. The calculations revealed no support for Hotelling Rule. There is no evidence that over a period of above 15 years margins follow any path determined by a growing expotential function, following a compound rate. Subsequently it was checked whether output volume is corrected due to development of actual versus expected (resulting from the Hotelling Rule) margin values. Selected companies were near indifferent to this parameter while taking decisions in area of volumes supplied. Neither there is no evidence of relation between changes in output and margins. Finally, it was checked whether differences between expected and actual margins’ growth paths could be described by a linear function, resulting from consequent adoption of a risk rate component. Here neither any evidence was found. In conclusion no support for the Hotelling rule was identified.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Twierdzenie Hotellinga w praktyce – analiza sektora górnictwa złota
wycena, finanse przedsiębiorstw, twierdzenie Hotellinga, aktywa geologiczno-górnicze, finanse a zrównoważony rozwój
Prezentowany artykuł ma na celu wypełnienie luki w badaniach nad twierdzeniem Hotellinga poprzez przyjęcie podejścia mikroekonomicznego, opartego na analizie sprawozdań finansowych konkretnych firm górniczych. Wykorzystując zawarte w nich dane, poddano sprawdzeniu trzy hipotezy: 1) stopa wzrostu marży jednostkowej netto (z uwzględnieniem kosztu kapitału) musi być wyższa niż koszt kapitału, 2) zmiany wolumenu produkcji powinny odzwierciedlać odchylenia od stopy wzrostu marż wyznaczonych twierdzeniem Hotellinga, 3) marże powinny wzrastać zgodnie z indywidualnie wyznaczoną przez każdego producenta stopą wzrostu. Analizę przeprowadzono na przykładzie 5 wiodących producentów złota, którzy dostarczali 15–20% podaży pierwotnej (z wyłączeniem odzysku) tego metalu, notowanych na giełdach w całym badanym okresie. Ponieważ wzrost marż powinien kompensować indywidualne ryzyko każdej z firm, nie powinien on być homogeniczny. Jednak w pierwszym kroku średnioważony koszt kapitału (WACC) dla całego górnictwa złota został wykorzystany dla wyznaczenia kosztu kapitału. Obliczenia wykazały brak zgodności z twierdzeniem Hotellinga. Nie znaleziono dowodu, że w 15-letnim badanym okresie wzrost marż odpowiadał jakiejkolwiek wykładniczej funkcji. Następnie zbadano, czy wolumen produkcji był korygowany tak, aby przeciwdziałać odchyleniom od teoretycznej ścieżki wzrostu marż wyznaczonej twierdzeniem Hotellinga. Wykazano, że korporacje podejmowały decyzje o wydobyciu niezależnie od zmian w marżach. Tak samo nie znaleziono dowodu na zbieżność pomiędzy poziomem ich indywidualnej produkcji a wielkością ich marż. W końcu sprawdzono, czy różnice pomiędzy oczekiwanymi a uzyskiwanymi marżami mogą być opisane przez statystyczną zależność w postaci funkcji liniowej mogącej wynikać z zastosowania innej stopy ryzyka niż tej homogenicznej przyjętej pierwotnie do obliczeń. Tu też nie znaleziono żadnej przesłanki potwierdzającej taką zależność. W konsekwencji stwierdzono brak przesłanek uzasadniających stosowanie twierdzenia Hotellinga na poziomie mikroekonomicznym.
 
REFERENCES (34)
1.
Atewmba, C. and Nkuiya, B. 2017. Testing the Assumptions and Predictions of the Hotelling Model. Environmental Resource Economics 66, pp. 169–203.
 
2.
Barnett, H.J. and Morse, C. 1963. Scarcity and Growth – The Economics of Natural Resource Availability. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 
3.
Berck, P. and Roberts, M. 1996. Natural-resource prices – will they ever turn up? Journal of Environmental Economics and Management 31, pp. 65–78.
 
4.
Boyce, J.R. and Emery, J.C.H. 2005. A Hotelling Explanation of “The Curse of Natural Resources”. Department of Economics Discussion Paper 2005–06, University of Calgary.
 
5.
Dasguspta, P.S. and Heal, G.M. 1979. Economic Theory and Exhaustible Resources. Welwyn: Cambridge University Press.
 
6.
Dixon, D. 2012. Hotelling’s Rule in the limit – an agent-based exploration of the model space. [Online] https://www.semanticscholar.or... [Accessed: 2021-06-08].
 
7.
Gaudet, G. 2007. Natural Resource Economics under the Rule of Hotelling. Montreal: Université de Montréal.
 
8.
Gilbert, R.J. 1979. Optimal depletion of an uncertain stock. Review of Economic Studies 46, pp. 47–57.
 
9.
Halvorsen, R. and Smith, T. 1991. A test of the theory of exhaustible resources. Quarterly Journal of Economics 106, pp. 123–40.
 
10.
Heal, G. and Barrow, M. 1980 The relationship between interest rates and metal-price movements. Review of Economic Studies 47, pp. 161–82.
 
11.
Hotelling, H. 1931. The Economics of Exhaustible Resources. Journal of Political Economy 39, pp. 64–92.
 
12.
Huang, B. 2018. An exhaustible resources model in a dynamic input–output framework: a possible reconciliation between Ricardo and Hotelling. Journal of Economic structures 7. DOI: 10.1186/s40008-018-0107-1.
 
13.
Krautkraemer, J.A. 1998. Nonrenewable Resource Scarcity. Journal of Economic Literature 36(4), pp. 2065–2107.
 
14.
Levhari, D. and Pindyck, R.S. 1981. The pricing of durable exhaustible resources. Quarterly Journal of Economics 96(3), pp. 365–377.
 
15.
Miller, M.H. and Upton, C.W. 1985. A Test of the Hotelling Valuation Principle. Journal of Political Economy 93(1), pp 1–25.
 
16.
Nordhaus, W.D. 1973. The allocation of energy resources. Brookings Papers on Economic Activity 3, pp. 529–570.
 
17.
Otto et al. 2006 – Otto, J., Andrews, C., Cawood, F., Doggett, M., Guj, P., Stermole, F., Stermole, J. and Tilton, J. 2006. Mining Royalties. A Global Study on Their Impact on Investors, Government, and Civil Society. Washington: The World Bank.
 
18.
Pindyck, R.S. 1978. The optimal exploration and production of nonrenewable resources. Journal of Political Economy 86, pp. 841–61.
 
19.
Pindyck, R.S. 1980. Uncertainty and exhaustible-resource markets. Journal of Political Economy 88, pp. 1201–1225.
 
20.
Pindyck, R.S. 1999. The long-run evolution of energy prices. The Energy Journal 20(2).
 
21.
Potocki, W. 2009. Mechanisms shaping crude oil prices [In:] Szablewski A. ed. Capital Flows in the Global Economy. Warszawa: Wolters Kluwer business, pp. 174–199.
 
22.
Salant, S.W. 1976. Exhaustible Resources and Industrial Structure: A Nash-Cournot Approach to the World Oil Market. Journal of Political Economy, pp. 1079–1094.
 
23.
Slade, M.E. 1982. Trends in natural-resource commodity prices – an analysis of the time domain. Journal of Environmental Economics and Management 9, pp. 122–37.
 
24.
Slade, M. and Thille, H. 2010. Whither Hotelling – Tests of the Theory of Exhaustible Resources. Annual Review of Resource Economics 6, pp. 1–36.
 
25.
Solow, R. 1974. Intergenerational Equity and Exhaustible Resources. Review of Economic Studies 41(5), pp. 29–45.
 
26.
Stiglitz, J.E. 1976. Monopoly and the rate of extraction of an exhaustible resource. American Economic Review 66, pp. 655–661.
 
27.
Stollery, K.R. 1983. Mineral depletion with cost as the extraction limit – a model applied to the behavior of nickel prices. Journal of Environmental Economics and Management 10, pp. 151–65.
 
28.
Teece et al. 1993 – Teece, D., Sunding, D. and Mosakowski, E. 1993. Natural resource cartels [In:] Handbook of Natural Resource and Energy Economics, vol. III, Knesse, A.V. and Sweeney, J.L. eds., Amsterdam: Elsevier Science B.V., chapter 24.
 
29.
Veldhuizen, R. and Sonnemans, J. 2018. Nonrenewable Resources, Strategic Behavior and The Hotelling Rule: An Experiment. The Journal of Industrial Economics XVI(2), pp. 481–516.
 
30.
AngloGoldAshanti. [Online] https://www.anglogoldashanti.c...: 2021-04-09].
 
31.
BarrickGold. [Online] https://www.barrick.com/Englis... [Accessed: 2021-04-09].
 
32.
Kinross. [Online] https://www.kinross.com/news-a... [Accessed: 2021-04-09].
 
33.
Newcrest. [Online] https://www.newcrest.com/inves... [Accessed: 2021-04-09].
 
34.
Newmont. [Online] https://investors.newmont.com/... [Accessed: 2021-04-09].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top