The development of the glass industry in central Vietnam
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology
 
2
Silesian University of Technology, Gliwice
 
3
GET Ltd. Prague, Czech Republic
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2017;33(3):143-162
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A modern society is characterized by functional infrastructure and sufficient number and variety of materials in the form of various technical goods. All these civilization achievements are not only the result of human skills, but their material principles are based on industrial minerals. This group of materials includes a wide range of the natural raw materials which are used in many industries. This includes the raw materials for the manufacture of glass, ceramics or fillers. In 2014 was complete three-year international development aid project under the title “The Development of the Glass Industry in Central Vietnam”. The aim of the project was to find suitable sources of raw materials in formulations for glass production based on previously proven Phong Dien deposit of glass sand. Works carried out for the Czech Development Agency the GET Company from Czech Republic, Prague. In addition to the optimisation of the glass batch, detailed technological research was also implemented with the goal of achieving the full utilisation of Vietnamese raw materials for the manufacture of high quality glass. The production programme may be varied – focusing not only on the purest crystal type glass, but also on flat glass and container glass and even coloured glass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój przemysłu szklarskiego w centralnej części Wietnamu
Wietnam, skaleń, piasek kwarcowy, wapień dolomitowy, karbonatyzacja, przemysł szklarski
Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się funkcjonalną infrastrukturą oraz wystarczającą liczbą i różnorodnością materiałów w postaci różnych technicznych dóbr. Te wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne są nie tylko rezultatem ludzkich zdolności, ale również źródeł materialnych opartych na przemysłowych złożach minerałów. Ta grupa minerałów zawiera szeroki zakres naturalnych surowców, które są stosowane w wielu działach przemysłu. W ich skład wchodzą surowce stosowane do produkcji szkła, ceramiki lub wypełniaczy. W 2014 roku ukończono trzyletni międzynarodowy projekt badawczy zatytułowany: „Rozwój przemysłu szklarskiego w centralnej części Wietnamu”. Celem projektu było znalezienie odpowiednich źródeł surowców mineralnych niezbędnych do produkcji szkła na bazie wcześniej sprawdzonych złóż piasku szklanego Phong Dien. Prace wykonano dla Czeskiej Agencji Rozwoju przez firmę GET Company z Pragi. Oprócz przeprowadzonej optymalizacji gatunków szkła, wykonano również szczegółowe badania technologiczne w celu pełnego wykorzystania wietnamskich surowców do produkcji wysokiej jakości szkła. Program produkcji szkła może być wieloraki, skoncentrowany nie tylko na najczystszym szkle typu kryształ, ale również na szkle płaskim (szyby), szkle gospodarczym i nawet szkle kolorowym.
 
REFERENCES (8)
1.
Bezuško et al. 2011 – Bezuško, P., Bong, T.C., Ho, L.Q., Chrobok, I., Lhotský, P., Medvíď, D., Thoang, N.V., Svatý, V. and Vrána, O. 2011. Evaluation of the use of Vietnamese marble and limestone for the glass industry. Progress report on the project in the year 2010: “Acquisition of the raw material base for industrial use in the glass and ceramic industry in the southern part of Central Vietnam”, GDGMV Hanoi.
 
2.
Tvrdý, J. and Pticen, F. 2014. Report concerning the technological research of raw materials suitable for the manufacture of glass batch. GDGMV Hanoi.
 
3.
Tvrdý et al. 2013a – Tvrdý, J., Ječný, M., Pticen, F., Brož, B., Soukup, D., Tran, C.B., Spudil, J. and Pechar, T. 2013a. Final Report Phong Xuan (Thua Thien Hue Province, Vietnam). Raw Material: Limestone for the Glass Industry. Project for Foreign Development Aid of the Czech Republic “Technical Assistance and Capacity Building on Technological Evaluation of some Industrial Minerals to be used as Stabilizers and Flux for Glass Industry in Thua Thien Hue Province”, GDGMV Hanoi.
 
4.
Tvrdý et al. 2013b – Tvrdý, J., Ječný, M., Pticen, F., Brož, B., Soukup, D., Tran, C.B., Spudil, J. and Pechar, T. 2013b. Final Report Thuong Quang (Thua Thien Hue Province, Vietnam). Raw Material: Limestone for the Glass Industry. Project for Foreign Development Aid of the Czech Republic “Technical Assistance and Capacity Building on Technological Evaluation of some Industrial Minerals to be used as Stabilizers and Flux for Glass Industry in Thua Thien Hue Province”, GDGMV Hanoi.
 
5.
Tvrdý et al. 2013b – Tvrdý, J., Ječný, M., Pticen, F., Brož, B., Soukup, D., Tran, C.B., Spudil, J. and Pechar, T. 2013c. Final Report Bot Do (Thua Thien Hue Province, Vietnam). Raw Material: Feldspar. Project for Foreign Development Aid of the Czech Republic “Technical Assistance and Capacity Building on Technological Evaluation of some Industrial Minerals to be used as Stabilizers and Flux for Glass Industry in Thua Thien Hue Province”, GDGMV Hanoi.
 
6.
Tvrdý et al. 2014 – Tvrdý, J., Pechar, T. and Lhotský, P. 2014. Výsledky projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Rozvoj sklářského průmyslu ve středním Vietnamu“ (The results of the international development cooperation project entitled The Development of the Glass Industry in Central Vietnam). The Newsletter of the Czech Union of Geological Associations, 18, 84–86. [Online] Available at: http://www.caig-uga.cz/attach/... [Accessed: 15.01.2017].
 
7.
Spudil et al. 2009 – Spudil, J., Bezuško, P., Brož, B., Jaček, M., Ječný, M., Koroš, I., Kunzová, L., Lhotský, P., Nekl, M., Michalík, B., Moravec, E., Volf, M. and Vrána, O. 2009. Final Report Phong Dién (Province Thua Thien Hue), Vietnam. Raw Material: Silica sand, GDGMV Hanoi.
 
8.
Spudil et al. 2010 – Spudil, J., Bezuško, P., Brož, B., Jaček, M., Kunzová, L., Lhotský, P., Michalík, B., Tichovská, M. and Vrána, O. 2010. Supplement No. 1A to the Final Report Phong Dién (Province Thua Thien Hue), Vietnam. Raw material: Silica sand, GDGMV Hanoi.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top