The influence of particle size on hydrogasification of coal in the low heating rate range
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(1):119–125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The kinetics of the evolution of gas hydrocarbons during hydrogasification of bituminous coal under the pressure of 2,5 MPa and heating rate of 3 K/min was studied. Under the applied conditions, diffusion processes within grains were found to be of minimal importance.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uziarnienia węgla na przebieg jego hydrozgazowania w zakresie niskich szybkości ogrzewania
węgiel, hydrogazowanie, kinetyka, dyfuzja
Zbadano kinetykę wydzielania się gazowych węglowodorów podczas hydrozgazowania węgla kamiennego przy ciśnieniu 2,5 MPa i szybkości ogrzewania 3 K/min. W zastosowanych warunkach pomiarowych nie stwierdzono wpływu uziarnienia na kinetykę badanego procesu.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953