The supply of feldspar raw materials in Poland versus the expansion of domestic ceramic tile industry
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(2):29–41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describes the domestic market for feldspar raw materials and its relation to the ceramic tile sector. The most important features that influenced the volume of feldspar domestic supply since the mid-1990s have been discussed. The most important phenomenon among them has been the sharp increase of ceramic tile supply from the domestic manufacturers. That has followed the growth of domestic economy and large investments in the ceramic tile sector, which capacities has recently exceeded 90 M m2 per annum. The crucial change in the assortment of tiles domestically manufactured has been the introduction of a new type of tile to the market, i.e. a gres porcellanato, which is characterised by the increased sintering followed by high content of fluxes (feldspar) in the ceramic body. The product present high mechanical and technical qualities, i.e. peculiar abrasion resistance, high surface hardness and extremely low porosity (less than 0.1% of water absorption). The production of gres porcellanato tiles, which has been developed by the leading manufacturers in the world, seems to be the most important factor influencing the future feldspar consumption in Poland. However, the increase in demand will depend on the situation in the construction industry that is conditioned by tendencies in the domestic economy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podaż surowców skaleniowych w Polsce a ekspansja krajowej branży płytek ceramicznych
surowce skaleniowe, przemysł płytek ceramicznych, gres porcellanato, kamionka porcelanowa
W artykule scharakteryzowano krajowy rynek surowców skaleniowych oraz jego relacje z sektorem płytek ceramicznych. Omówiono zjawiska, które miały decydujący wpływ na poziom i fluktuacje krajowej podaży surowców skaleniowych począwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Najważniejszym z nich był dynamiczny wzrost produkcji płytek ceramicznych. Sprzyjała mu dobra koniunktura w budownictwie, stymulująca inwestycje w modernizację i rozbudowę zdolności produkcyjnych przemysłu płytek, które w krótkim czasie zwiększyły się do ponad 90 mln m2/rok. Ponadto na rynek wprowadzono nowy produkt - płytkę ceramiczną typu gres porcellanato, charakteryzującą się wysokim stopniem spieczenia, uzyskiwanym dzięki podwyższonej zawartości skaleni w składzie masy ceramicznej. Dzięki temu wyroby typu gres wykazują najwyższe parametry techniczne: m.in. niezwykłą wytrzymałość na ścieranie i twardość oraz bliską zeru nasiąkliwość. Stwierdzono, że rozwój ich produkcji, wykazywany również przez czołowych wytwórców płytek na świecie, stanowi podstawową przesłankę do dalszego wzrostu zapotrzebowania na surowce skaleniowe w Polsce. Będzie on jednak uzależniony od poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej i przełamania zastoju w budownictwie w najbliższych latach.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953