Prospects for the Polish tiles industry
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(4):39-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper focuses on features observed in the Polish ceramic tile industry in recent decade as it has been one of the fastest developing sectors in the national economy. It refers both to the production (since 1990 fourfold increase up to 51m. m2 in 2000), and the consumption volumes (up to 85 mln m2). The domestic tiles supply is expected to increase significantly as the investments in new plants are to be finished in 2001 and in the following years (the capacities of non-clinker tiles will increase from ca. 50m. m2py in 2000 up to 95m. m2py in 2003). It will result in further growth of the demand for the raw materials utilised in the production of tiles, particularly for white firing clays and feldspars. The availability of domestic and imported raw materials for that production is also discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy polskiego przemysłu płytek ceramicznych
płytki ceramiczne, gres porcellanato, kaolin, iły ceramiczne, surowce skaleniowe
W artykule przeprowadzono analizę zjawisk zachodzących w krajowym przemyśle płytek ceramicznych w ostatnim dziesięcioleciu. Należał on do sektorów gospodarki narodowej o najwyższej dynamice rozwoju, zarówno produkcji (od 1990 r. ponad 4-krotny wzrost do 51 mln m2 w 2000 r.), jak i zużycia (wzrost do 85 mln m2). Równocześnie na wielką skalę realizowano inwestycje związane z modernizacją i rozbudową zdolności produkcyjnych. W ich wyniku potencjał zakładów płytek ceramicznych (z wyłączeniem klinkierowych i okładzinowych) zwiększył się z około 50 mln m2 w 2000 r. do ponad 80 mln m2 w 2001 r.. a 2003 r. osiągnie przypuszczalnie 95 mln m2. Pociągnęło to za sobą wybitny rozwój zapotrzebowania na surowce do produkcji płytek, zwłaszcza deficytowe iły biało wypalające się i surowce skaleniowe. Podjęto również próbę oceny poziomu przyszłego zużycia surowców, zarówno krajowych jak i importowanych, po zakończeniu większości inwestycji, tj. w 2003 r.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top