Sources of white- and light-firing ball clays for the production of "gres porcellanato" tiles in Poland
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(4):5–19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper reviews current and future demand for raw materials for "gres porcellanato" tiles production in Poland. Among the main raw materials necessary for their production, shortages of domestic supply of white- and light-firing ball clays occur. The paper presents domestic sources of white- and light-firing clays, as well as the quality of these raw materials. In detail, the analysis of foreign sources of white-firing ball clays for the Polish ceramic industry, especially for "gres Porcellanato" tiles production, has been carried out. Ukrainian, German and Czech producers of ball clays are presented, together with quality characteristics of raw materials delivered by them. Finally, perspectives of future supplies of white- and light-firing ball clays to Polish "gres porcellanato" tiles industry (both domestic and imported) are discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Źródła biało i jasno wypalających się iłów ceramicznych do produkcji płytek "gres porcellanato" w Polsce
gres porcellanato, płytki ceramiczne, iły ceramiczne, import surowców
Artykuł ocenia obecne i przyszłe zapotrzebowanie na surowce do produkcji płytek "gres porcellanato" w Polsce. Wśród głównych surowców niezbędnych do ich produkcji, znaczący deficyt krajowych źródeł występuje w przypadku iłów biało i jasno wypalających się. Artykuł przedstawia obecne krajowe źródła iłów tego typu, a także parametry jakościowe. Szczegółowo przeprowadzona została analiza zagranicznych źródeł iłów biało i jasno wypalających się do produkcji płytek "gres porcellanato". Zaprezentowano producentów takich iłów z Ukrainy, Niemiec i Czech, dokonując charakterystyki jakościowej dostarczanych przez nich surowców. W końcowej części artykułu przedstawiono perspektywy przyszłych dostaw iłów biało i jasno wypalających się dla polskiego przemysłu płytek "gres porcellanato" zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953