The use of organic waste for removing Pb2+ ions from aqueous solutions
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(2):47–59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the use of organic waste substances for the sorption of toxic metal ions from aqueous solutions. Experiments were conducted concerning the sorption of Pb2+ ions on plum stones to study the effect of various factors, such as the pH, the quantity and particle size distribution of the natural sorbent, and the concentration of ions undergoing adsorption in the solution to be purified. Optimal conditions for adsorption were selected (a pH of 4.0, an amount of biosorbent of 10 g and the particle size class of plum stones (1.25-2.50) mm). Pb2+ ions were shown to undergo chemisorption with an efficiency of 60 to 99%. The process of Pb2+ ion sorption on the natural sorbent studied was described by the Langmuir and Freundlich model.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie odpadów organicznych do usuwania jonów Pb2+ z roztworów wodnych
odpady, metale toksyczne, biosorpcja
W artykule zaprezentowano zastosowanie odpadowych substancji pochodzenia organicznego do sorpcji jonów metali toksycznych z roztworów wodnych. Wykonano doświadczenia dotyczące sorpcji jonów Pb2+ na pestkach śliwek w zależności od szeregu czynników takich jak: wartość pH środowiska, ilość i klasa ziarnowa sorbentu naturalnego oraz stężenie adsorbowanych jonów w roztworze poddawanym oczyszczaniu. Dobrano optymalne warunki przeprowadzania procesu adsorpcji (pH środowiska 4,0; ilość biosorbentu 10 g oraz klasa ziarnowa pestek (1,25-2,50) mm). Wykazano, że jony Pb2+ sorbują się chemicznie w wydajnością od 60 do 99%. Proces adsorpcji jonów Pb2+ na badanym sorbencie naturalnym opisano za pomocą modelu Langmuira i Freundlicha.
 
REFERENCES (26)
1.
Ahamed M., Siddiqui M.K.J., 2007 - Environmental lead toxicity and nutritional factors. Clinical Nutrition 26, 400-408.
 
2.
Al-Qodah Z., 2006 - Biosorption of heavy metals ions from aqueous solutions by activated sludge. Desalination 196, 164-176.
 
3.
Atkins P.W., 2007 - Chemia fizyczna. Warszawa, PWN.
 
4.
Banat F., Al-Asheh S., Al-Makhadmeh L., 2003 - Evaluation of the use of raw and activated date pits as potential adsorbents for dye containing waters. Process Biochemistry 39, 193-202.
 
5.
Girgis B.S., Abdel-Nasser A. El-Hendawy, 2002 - Porosity development in activated carbons obtained from date pits under chemical activation with phosphoric acid. Microporous and Mesoporous Materials 52, 105-117.
 
6.
Han R., Zhang J., Zou W., Shi J., Liu H., 2005 - Equilibrium biosorption isotherm for lead ion on chaff. Journal of Hazardous Materials 125, 266-271.
 
7.
Ignatowicz K., 2008 - Zastosowanie sorpcji na odpadowych materiałach naturalnych do ograniczania migracji pestycydów z mogilników. Przemysł Chemiczny 87/5, 464-466.
 
8.
Juang R.-S.,Wu F.-Ch., Tseng R.-L., 2000 - Mechanism of adsorption of dyes and phenols from water using activated carbons prepared from plum kernels. Journal of Colloid and Interface Science 227, 437-444.
 
9.
Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Kocela A., 2008 - Właściwości sorpcyjne iłów neogeńskich i możliwości ich wykorzystania do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków. Przemysł Chemiczny 87/5, 501-505.
 
10.
Lafi W.K., 2001 - Production of activated carbon from acorns and olive seeds. Biomass&Bioenergy 20, 57-62.
 
11.
Li Q., Zhai J., Zhang W., Wang M., Zhou J., 2007 - Kinetic studies of adsorption of Pb(II), Cr(III) and Cu(II) from aqueous solution by sawdust and modified peanut husk. Journal of Hazardous Materials 141, 163-167.
 
12.
Low K.S., Lee C.K., Liew S.C., 2000 - Sorption of cadmium and lead from aqueous solutions by spent grain. Process Biochemistry 36, 59-64.
 
13.
Meunier N., Blais J-F., Tagi R., 2002 - Selection of a natural sorbent to remove toxic metals from acidic leachate produced during soil decontamination. Hydrometallurgy 67, 19-30.
 
14.
Nadeema R., Hanif M.S., Shaheen F., Perveen S., Zafar M.N., Tahira I., 2008 - Physical and chemical modification of distillery sludge for Pb(II) biosorption. Journal of Hazardous Materials 150, 335-342.
 
15.
O'Neill P., 1997 - Chemia środowiska. Warszawa, PWN.
 
16.
Pino G.A.H., de Mesquita L.M., Torem M.L., 2006 - Heavy metals biosorption by coconut shell powder. XIII International Mineral Processing Congress t. 1, 448-452.
 
17.
Qi B.C., Aldrich C., 2008 - Biosorption of heavy metals from aqueous solutions with tobacco dust. Bioresource Technology 99, 5595-5601.
 
18.
Ravi Raja A.,Vishal Babu G.N., Menezes G.,Venkatesh T., 2008 - Lead toxicity as a result of herbal medication. Indian Journal of Clinical Biochemistry 23, 200-203.
 
19.
Sanak-Rydlewska S., 2007 - Eliminacja jonów ołowiu za pomocą sorbentów naturalnych. Materiały Konferencji Międzynarodowej nt.: "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", 20-22.03.07, Szczyrk, s. 115-25.
 
20.
Suárez-Garcia F., Martinez-Alonso A., Tascón J.M.D., 2002 - Pyrolysis of apple pulp: chemical activation with phosphoric acid. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 63, 283-301.
 
21.
Świderska-Bróż M., 1980 - Metody usuwania metali ciężkich z wody i ścieków ze szczególnym uwzględnieniem ołowiu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna LIV, 197-200.
 
22.
Toksykologia. Red. W. Seńczuk. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999.
 
23.
Uluozlu O. D., Sari A., Tuzen M., Soylak M., 2008 - Biosorption of Pb(II) and Cr(III) from aqueous solution by lichen (Parmelina tiliaceae) biomass. Bioresource Technology 99, 2972-2980.
 
24.
Wachowski L., Sobczak J., Hofman M., 2007 - Separation of functional groups formed on the surface of ammoxidised carbonaceous material by XPS method. Applied Surface Science 253, 4456-4461.
 
25.
Williams P.T., Reed A.R., 2006 - Development of activated carbon pore structure via physical and chemical activation of biomass fibre waste. Biomass & Bioenergy 30, 144-152.
 
26.
Zhu Y.M., Wei D.Z., 2006 - Biosorption mechanism of lead from aqueous solution onto Nocardia amarae. XXII International Mineral Processing Congress t. 1, 468-452.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953