What are the "balance criteria" and their meaning in deposit feasibility
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):29–40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The definition of "balance criteria" used for "balance resources" delineation has been changed in time. In the centralplanned economy they were used as economic criteria of deposit evaluation authorizing mining investment decisions. Unsatisfactory such evaluation made necessary to define "industrial resources" (reserves) as a feasible portion of balance resources. Reserves ("industrial resources") are the only important of mineral commodity designed for mining in market economy conditions. It made necessary to change the meaning of balance criteria. Thjey are used now as criteria defining the deposit as natuarl accumulation of mineral commodity, which natural features make it mineable. They are defined by experience of existing mines, technological exigencies, and simplified economic calculations based on comparison of mining costs and mineral commodity prices. The role of such criteria in defining mineral deposit for its protection befor the mining project is scheduled is discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czym są kryteria bilansowości i ich rola w gospodarce złożem
gospodarka zasobami złóż, ekonomiczna ocena złoża, kryteria bilansowości
Zakres pojęć "zasoby bilansowe" i "kryteria bilansowości" zmieniał się w czasie. W warunkach gospodarki centralnie planowanej traktowane były one jako podstawa dla oceny ekonomicznej złoża i miały uzasadniać celowość podejmowania jego eksploatacji. Ich niewystarczalność w tym zakresie spowodowała wyróżnianie zasobów przemysłowych jako kwalifikujących się do gospodarczo uzasadnionej eksploatacji. W warunkach gospodarki rynkowej, zasadnicze znaczenie dla gospodarki złożem mają zasoby przemysłowe. Kryteria bilansowości tracą znaczenie jako element oceny ekonomicznej złoża, natomiast stają się niezbędne dla zdefiniowania złoża jako naturalnego nagromadzenia kopaliny, którego eksploatacja może przynieść korzyść gospodarczą. Ich zadaniem jest wyznaczenie granic złoża dla jego geologicznego udokumentowania. Określane są one na podstawie doświadczeń górnictwa, wymagań technologii użytkowania kopaliny oraz uproszczonego rachunku ekonomicznego wychodzącego z porównania kosztów pozyskania surowca i jego ceny. Przedstawiono rolę tak rozumianych kryteriów w gospodarce złożem, przede wszystkim jako podstawy jego definiowania jako obiektu ochrony do czasu jego zagospodarowania.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953