Outline of evaluation and classification method of hard coal economic reserves
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):41–58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The economic reserves (their quality and tonnage) have a crucial importance for mine economy. The presently used methodology shows necessity of fourther research to invent other techniques for economic reserves evaluation and classification. The paper presents the outline of hard coal reserves evaluation and classification.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zarys metody oceny i kwalifikacji zasobów przemysłowych węgla kamiennego
zasoby złoża, zasoby przemysłowe złoża węgla kamiennego, ocena ekonomiczna, kwalifikacja zasobów
Zasoby przemysłowe złoża (ich jakość i wielkość) mają decydujące znaczenie dla wyników gospodarczych uzyskiwanych przez kopalnie. Aktualnie stosowana metodyka ich oceny i kwalifikacji wskazuje na celowość poszukiwań technik oceny ekonomicznej zasobów dla potrzeb wydzielenia zasobów przemysłowych. W arykule przedstawiono zarys metody oceny i kwalifikacji zasobów przemysłowych węgla kamiennego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953