Application of linear geostatistics to evaluation of Polish mineral deposits
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(2):53-65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of geostatistical studies of the selected Polish mineral deposits have been presented. Attention has been paid to the adventages of linear geostatistics usage in the elaboration of geological data. It has been emphasized that the variability structure of mineral deposits should be analysed more deeply and anisotropy and heterogeneity should be taken into account during the resources/reserves estimation. Geostatistics should be widely used at different stages of deposits studies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie liniowej geostatystyki w badaniach złóż kopalin stałych w Polsce
geostatystyka, szacowanie zasobów, złoża kopalin
W artykule przedstawiono wyniki geostatystycznych badań złóż kopalin stałych w Polsce. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z zastosowania liniowej geostatystyki przy dokumentowaniu złóż. Wskazano na potrzebę głębszego analizowania struktury zmienności złoża i uwzględniania anizotropii oraz niejednorodności w szacowaniu zasobów. Metody geostatystyczne dzięki swym zaletom powinny być powszechnie wykorzystywane przy dokumentowaniu złóż.
 
REFERENCES (18)
1.
Armstrong M., 1998 - Basic Linear Geostatistics. Springer, Berlin.
 
2.
Journel A.G., Huijbregts CH.J., 1978 - Mining Geostatistics. Academie Press, London.
 
3.
Kokesz Z., 1991 - Geostatistical reserves estimation for native sulphur deposites mined by underground melting. Sience de la Terre, ser. Informatique no. 31, 223-238.
 
4.
Kokesz Z., 1993 - Application of geostatistics in the hard coal deposits in Poland. Preprints for presentation at the SME Annual Meeting Reno, USA, February, 15-18.
 
5.
Kokesz Z., 1998 - Geological documentation (report) of Głogów Głęboki copper ore deposit. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa (in Polish, not published).
 
6.
Kokesz Z., Dolik M., Rolewicz J., 1989 - Geological report with used computer technique-(an example Rzewnie aggregate deposit). Przegląd Geologiczny no. 12, 589-592 (in Polish).
 
7.
Kokesz Z., Kotowski M., Mucha J., 2002 - Application of geophysical research and geostatistics in exploration of Karpniki feldspar-bering rocks deposit. Górnictwo Odkrywkowe no. 2-3, 42-47 (in Polish).
 
8.
Kokesz Z., Krysiak K., Dolik M., 1994 - Evaluation of the Osiek sulphur deposit resources with the kriging method. Przegląd Geologiczny no. 11, 935-938 (in Polish).
 
9.
Kokesz Z., Mucha J., 1986 - Application of geostatistics and kriging in estimation of hard coal reserves and forecasting of coal qualities. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo vol. 149, 107-120 (in Polish).
 
10.
Kozula R., Mazurek S., 1996 - Preliminary quantitative assessment of recognition accuracy of main geological parameters of Konin lignite deposits by kriging. Górnictwo Odkrywkowe no. 3, 78-85 (in Polish).
 
11.
Mucha J., 2002 - Variability structure of Zn and Pb contents in the Silesian - Cracovian (Upper Silesian) Zn-Pb ore deposits. Studia i Rozprawy, Monografie Vol. 108, PAN, Krakow (in Polish).
 
12.
Mucha J., Kokesz Z., Dolik M., 1994 - Evaluation of resources of massive-stockwork deposit with the use of geostatistical methods: an example of the Myszków Mo-W-Cu deposit. Przegląd Geologiczny no. 11, 939-942 (in Polish).
 
13.
Mucha J., Nieć M., Szwed E., 2005 - Estimation accuracy of accompanying elements in Cu-Ag deposits of LGOM (Legnica-Głogów Copper Region). Przegląd Górniczy Vol. 61, no. 11, 49-56.
 
14.
Mucha J., Szuwarzyński M., 1994 - Geological aspects of geostatistical modelling of the Polish Zn-Pb deposits. Science de la Terre, ser. Informatique no. 32, 317-330.
 
15.
Namysłowska-Wilczyńska B., 1988 - Application of kriging to the determination of homogenous blocks of Cu ore deposits. Science de la Terre, ser. Informatique no. 27, part 2, 279-290.
 
16.
Namysłowska-Wilczyńska B., 1990 - Geostatistical estimation of Cu ore deposit. Science de la Terre, ser. Informatique no. 29, 63-75.
 
17.
Namysłowska-Wilczyńska B., 1993 - Variability of copper ore deposits in the foresudetic monocline against the background of geostatistical methods. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, s. Monografie no. 21 (in Polish).
 
18.
Nieć M., Mucha J., Kokesz Z., 1988 - Geological background for geostatisticalmodels. Science de la Terre, ser. Informatique no. 27, 263-278.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top