Biodegradation of selected pollutants in sludge
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(4):61-65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the project was a laboratory check of biodegradation of sludge from ÚČOV (Central Wastewater Treatment Plant) in Ostrava (Czech Republic) contaminated by PAH/s/, GRO and DRO. Fro the laboratory check, pure bacterial cultures of Rhodococcus sp. and Pseudomonas putida have been used. It is apparent from the laboratory experiments results that after one-month bacterial leaching, applying the bacterium of Rhodococcus sp. there is a 93% removal of GRO and DRO, a 97% removal of PAH/s/ and a 64% remowal of PCB/s/. Applying a pure culture of Pseudomonas putida there is a 94% removal of GRO and DRO, a 92% removal of PAH/s/ and a 51% removal of PCB/s/.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Biodegradacja wybranych zanieczyszczeń w szlamach
szlam ze ścieków, zanieczyszczenie, biodegradacja, aromatyczne węglowodory, policykliczne węglowodory
Celem przedstawianej pracy było sprawdzenie na skalę laboratoryjną możliwości biodegradacji szlamów z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrawie (Czechy) zanieczyszczonych policyklicznymi węglowodorami aro- matycznymi (PAH), polichlorowanymi biofenylami (PCB), benzynami (GRO) oraz olejami mineralnymi (DRO). Do badań laboratoryjnych wybrano czyste kultury bakterii Rhodococcus sp. oraz Pseudomonas putida. Jak wynika z przeprowadzonych doświadczeń, po jednym miesiącu ługowania z użyciem bakterii Rhodococcus sp. uzyskano 93% obniżenie zanieczyszczeń benzynami i olejami mineralnymi, 97% obniżenie zanieczyszczeń węglowodorami aromatycznymi oraz 63% obniżenie zanieczyszczeń polichlorowanymi biofenylami. Przy zastosowaniu czystych kultur bakterii Pseudomonas putida uzyskuje się 94% redukcję zanieczyszczeń benzynami i olejami mineralnymi, 93% redukcję zanieczyszczeń węglowodowami aromatycznymi oraz 51% redukcję zanieczyszczeń polichlorowanymi biofenylami.
 
REFERENCES (2)
1.
Sezima T., 2003 - Biodegradace vybranỳch škodlivin v půdách a vodách. Doctoral thesis, YSB- TU Ostrava..
 
2.
Masák J. et al., 1992 - Speciálni mikrobní technologie. VŠCHT Lecture notes.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top