Foreign market research as the key element in the export of minerals
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(4):51–60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper outlines the direct and indirect methods of gathering information about foreign markets for minerals. The division of information sources into internal (within the companies) and external ones (outside the company) is taken into account. Furthermore, the categories of domestic and foreign sources of information are considered. The sources and methods of gathering information are reviewed, revealing a number of diverse methods. When used properly, they ensure that all vital information is available to mining companies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
BADANIA MARKETINGOWE RYNKU ZAGRANICZNEGO JAKO PODSTAWA PROWADZENIA EKSPORTU SUROWCÓW MINERALNYCH
badania marketingowe, przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego, eksport, rynki zagraniczne, strategia marketingowa, plan badania marketingowego
Praca przedstawia pośrednie i bezpośrednie metody gromadzenia danych o rynkach zbytu na surowce mineralne. Uwzględniono podział źródeł informacji na źródła wewnętrzne (wewnątrz firmy) oraz zewnętrzne (poza firmą). Rozważono dodatkowo kategorie źródeł krajowych i zagranicznych. Omówione źródła i metody zbierania informacji, wskazując na różnorodność metod i technik, pozwalają przedsiębiorstwu na uzyskanie wszelkich niezbędnych danych o rynkach zbytu.
 
REFERENCES (3)
1.
Schroeder J., 1992 - Badanie rynków zagranicznych. AE Poznań.
 
2.
Podobiński A., 1994 - Podstawy marketingu, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 
3.
Podobiński A., 2005 - Badania marketingowe jako podstawa identyfikacji rynku zbytu produktów przedsiębiorstwa. Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953