Characteristics of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises. Part 1: Sources of the own capital
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(1):93-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The sources of the own capital are presented in this article. Besides of that, there are presented the forms of financing the own capital with the description of the capital itself. In general, the structure of the capital includes: — own capital, — short and long term liabilities. The following sources of gaining the own capital are described: Issuing of stocks and derivatives, hybrid financing, retained profit, Private Equity, Venture Capital.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Część 1: Źródła kapitału własnego
emisja akcji, finansowanie hybrydowe, górnictwo węgla kamiennego, kapitał własny, Private Equity, venture capital, zysk zatrzymany
W artykule przedstawiono źródła pozyskiwania kapitału własnego. Ponadto zaprezentowano formy finansowania majątku własnego wraz z omówieniem istoty kapitału. W strukturze kapitału najogólniej wyróżnić można dwie grupy składników, a mianowicie: — kapitał własny, — kapitał obcy, który może być kapitałem długo- lub też krótkoterminowym. W publikacji zaprezentowano również zasady finansowe. Scharakteryzowano następujące źródła pozyskania kapitału własnego: emisja akcji i instrumentów pochodnych, finansowanie hybrydowe, zysk zatrzymany oraz Private Equity, Venture Capital.
 
REFERENCES (10)
1.
Cąkała A., 2000 - Źródła finansowania. Gazeta Prawna nr 122/2000.
 
2.
Duliniec A., 2001 - Struktura i koszt kapitału. PWN, Warszawa.
 
3.
Horszczak S.,1998 - Krótkoterminowe źródła finansowania. Prawo Przedsiębiorcy nr 48/2001.
 
4.
Gajdka J., Walińska E., 1998 - Zarządzanie finansowe. Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 
5.
Magda R., 2006 - Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków .
 
6.
Riehl H., 2001 - W samą dziesiątkę. Gazeta Bankowa nr 15.
 
7.
Sierpińska M., Jachna T., 2004 - Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
 
8.
Szczęsny W., 2003 - Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
9.
Waśniewski T., Skoczylas W., 2002 - Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa.
 
10.
Woźniak S., 2005 - Venture capital - kapitał długoterminowy dla przedsiębiorstwa. INFOR, dodatek do Serwisu FK nr 13.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top