Archive
1/2007 vol. 23
 
 

The asbestos - occurence, using and the way of dealing with asbestic waste material

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(1):49–61
 

Szczelność struktury geologicznej przeznaczonej do podziemnego składowania dwutlenku węgla

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(1):129–137
 

Modelling of changes in the aquatic environment of the Szczakowa III sand pit

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(1):139–152
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953