Damage controls mode of mining subsidence about Shaanbei -Jurassic Coalfield in China
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):51–59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The development of theories and control technologies on mining subsidence damage is summarized in the article. By analyzing laws and particularities of mining subsidence damage about Shaanbei - Jurassic Coalfield, the article advances that we can apply geology, mine, landform and regional environment and so on to synthetically partition and ascertain control technologies and comprehensive improvement modes about mining damage, then gives the modes of divisional control and improvement on mining subsidence damage. All of these provide a base of theory and technology for large area mining and zoology environment protection.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tryb kontroli uszkodzeń spowodowanych osiadaniem wyrobisk górniczych na przykładzie Zagłębia Węglowego Shaanbei-Jurrasic w Chinach
kontrolowanie, uszkodzenie górnictwem, osiadanie, ochrona środowiska
Niniejszy artykuł jest streszczeniem rozwoju teorii oraz technologii kontroli szkód związanych z osiadaniem wyrobisk górniczych. Poprzez analizę zasad oraz szczegółów dotyczących tego typu zagrożeń w przypadku zagłębia węglowego Shaanbei-Jurassic, artykuł przedstawia teorię, według której można wykorzystać środowisko geologiczne, kopalniane, formacji terenu oraz środowisko regionu, w celu ustalenia oraz syntetycznego podzielenia technologii kontroli i kompleksowych trybów zapobiegania szkodom górniczym. Następnie przedstawione są tryby podziału kontroli oraz zapobiegania uszkodzeniom związanym z osiadaniem wyrobisk górniczych. Wszystko to daje podstawy teoretyczne oraz technologiczne do zabezpieczeń dużych obszarów górniczych oraz środowiska.
 
REFERENCES (8)
1.
Coal field industry bureau of Yulin city. The report of coal industry on Yulin city 2005.05.
 
2.
Municipal committee of Yulin city. Report abstract on coal-mine ecosystem environmental protection and control work 2005.01.04.
 
3.
Hongke Yang, Limin Fan - The comprehensive evaluation of geology-ecological environment in Yu-Shen-Fu coal mining area. Coal geology & exploration. Vol. 31, No. 6:6-8.
 
4.
Zhonghui Duan, 2001 - Environment geology problems and development effect in Yu-Shen-Fu coal mining area. Shanxi Coal No. 2:1-3.
 
5.
Shuangming Wang, Limin Fan, Hongke Yang, 2003 - Some Thoughts on Sustainable Development of Northern Shaanxi Coal Resources. Coal Geology of China. No. 5:6-11.
 
6.
Xueyi Yu, Enqiang Zhang, 2004 - Mining Damage .Coal industry publishing. 09.
 
7.
Xueyi Yu, Ying Wang, Xiaoguang Zhao, ect., 2006 - Control report of mining subsidence damage in Shaanbei - Jurassic Coalfield. Shanxi provincial development and reform commission. 11.28.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953