Experimental design of oily bubbles in oxidized coal flotation
W. Xia 1
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
School of Chemical Engineering and Technology, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, Jiangsu, China
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(4):129-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Oxidized coal is difficult to float using oily collectors in the conventional flotation process. This study was aimed at designing the flotation process, namely the oily bubble flotation process, to float oxidized coal efficiently. The flotation process using oily bubbles is thoroughly described. The study compared using oily bubbles and air bubbles to float oxidized coal. Some properties of oxidized coal are similar to lignite. Therefore, oxidized coal should also be recovered efficiently. The flotation collectors have a great effect on the flotation process of oxidized coal. The floatability of Taixi oxidized coal can be improved by surface activation or grinding. The microwave pretreatment can improve the hydrophobicity of oxidized coal by decreasing the moisture content of oxidized coal. The flotation results show that the oily bubble flotation process can obtain higher combustible matter recovery than the conventional flotation process. The flotation efficiency index using oily bubbles is also higher than that using air bubbles.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Projekt eksperymentalnej flotacji olejowej utlenionego węgla
pęcherzyk oleisty, pęcherzyk powietrza, flotacja, węgiel utleniony
Węgiel kamienny jest bardzo trudno wzbogacalny w procesie konwencjonalnej flotacji z zastosowaniem odczynników (kolektorów) olejowych. Badania miały na celu zaprojektowanie procesu flotacji, nazywanej flotacją olejową, do zwiększenia efektywności wzbogacania utlenionego węgla. Opisano proces flotacji olejowej. Badania dotyczyły porównania flotacji olejowej i konwencjonalnej do wzbogacania utlenionego węgla. Niektóre właściwości utlenionego węgla są podobne do właściwości węgla brunatnego. Odczynniki flotacyjne (kolektory) mają wielki wpływ na proces utlenionego węgla. Flotowalność utlenionego węgla z Taixi (Chiny) może być poprawiona przez aktywację powierzchni bądź rozdrabnianie węgla. Wstępna obróbka mikrofalowa może zwiększyć hydrofobowość węgla utlenionego poprzez zmniejszenie zawartości wilgoci w węglu utlenionym. Wyniki pokazują, że flotacja z pęcherzykami oleistymi jest bardziej efektywna, gdyż uzyskuje się substancję organiczną (koncentraty węgla) o wyższej zawartości substancji palnych niż w konwencjonalnym procesie flotacji. Wskaźnik efektywności procesu przy zastosowaniu flotacji olejowej jest również wyższy niż przy zastosowaniu konwencjonalnej flotacji.
 
REFERENCES (22)
1.
Ayhan et al. 2005 – Ayhan F.D., Abakay H., Saydut A., 2005 – Desulfurization and deashing of Hazro coal via a flotation method, ENERGY & FUELS, 19(3), 1003–1007.
 
2.
Ayhan et al. 2011 – Ayhan M., Ayhan F.D., Temel H.A., 2011 – An Investigation of Evaluation Possibilities of Mus-Elmakaya Lignite, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 33(17), 1598–1606.
 
3.
Ding L.P., 2009 – Investigation of bituminous coal hydrophobicity and its influence on flotation. Energ Fuel, 23(11), 5536–5543.
 
4.
Fuerstenau et al. 1988 – Fuerstenau D.W., Williams M.C., Narayanan K.S., 1988 – Assessing the wettability and degree of oxidation of coal by film flotation, Energ Fuel, 2(3), 237–241.
 
5.
Fuerstenau et al. 1994 – Fuerstenau D.W., Diao J., Hanson J.S., Sotillo F., Somasundaran P., 1994 – Effect of weathering on the wetting behavior and flotation response of coal [In:] Blaschke W.S., Gordon Breach (Eds.), New Trends in Coal Preparation Technologies and Equipment, , pp. 747–753.
 
6.
Harris et al. 1995 – Harris G.H., Diao J., Fuerstenau D.W., 1995 – Coal flotation with nonionic surfactants. Coal Preparation, 16,135–147.
 
7.
Jena et al. 2008 – Jena M.S., Biswal S.K., Rudramuniyappa M.V., 2008 – Study on flotation characteristics of oxidised Indian high ash sub-bituminous coal. Int J Miner Process, 87, 42–50.
 
8.
Jia et al. 2000 – Jia R., Harris G.H., Fuerstenau D.W., 2000 – An improved class of universal collectors for the flotation of oxidized and/or low-rank coal. Int J Miner Process, 58, 99–118.
 
9.
Laskowski J.S., Miller J.D., 1984 – New reagents in coal flotation, reagents in the mineral industry [In:] M.J. Jones, R. Oblatt (Eds.), The Institute of Mining and Metallurgy, pp. 145–154.
 
10.
Liu et al. 2002 – Liu J., Mak T., Zhou Z., Xu Z., 2002 – Fundamental study of reactive oily-bubble flotation. Miner Eng, 15, 667–676.
 
11.
Ozbayoglu et al. 2009 – Ozbayoglu G., Depci T., Ataman N., 2009 – Effect of Microwave Radiation on Coal Flotation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 31(6), 492–499.
 
12.
Sokolovic et al. 2012 – Sokolovic J.M., Stanojlovic R.D., Markovic Z.S., 2012 – Activation of oxidized surface of anthracite waste coal by attrition. Physicochem Probl Miner Process, 48(1), 5–18.
 
13.
Su et al. 2006 – Su L., Xu Z., Masliyah J., 2006 – Role of oily bubbles in enhancing bitumen flotation. Miner Eng, 19, 641–650.
 
14.
Tarkan et al. 2009 – Tarkan H.M., Bayliss D.K., Finch J.A., 2009 – Investigation on foaming properties of some organics for oily bubble bitumen flotation. Int J Miner Process, 90, 90–96.
 
15.
Temel et al. 2010 – Temel H.A., Bozkurt V., Ayhan F.D., 2010 – Desulfurization and Deashing of Adiyaman-Golbasi Lignite by Flotation, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 32(8), 727–743.
 
16.
Wallwork et al. 2003 – Wallwork V., Xu Z., Masliyah J., 2003 – Bitumen recovery with oily air bubbles. Can J Chem Eng, 81(5), 993–997.
 
17.
Xia et al. 2012a – Xia W., Yang J., Zhao Y., Zhu B., Wang Y., 2012a – Improving floatability of Taixi anthracite coal of mild oxidation by grinding. Physicochem Probl Miner Process, 48 (2),393–401.
 
18.
Xia et al. 2012b – Xia W., Yang J., Zhu B., 2012b – Flotation of oxidized coal dry-ground with collector, Powder Technol, 228, 324–326.
 
19.
Xia et al. 2012c – Xia W.C., Yang J.G., Zhu B., Wang Y.L., 2012c – Effect of grinding on the flotation of oxidized coal, Journal of China Coal Society, 37(12), 2087–2091.
 
20.
Xia et al. 2013a – Xia W., Yang J., Liang C., 2013a – Effect of microwave pretreatment on oxidized coal flotation. Powder Technology, 233, 186–189.
 
21.
Xia et al. 2013b – Xia W., Yang J., Liang C., 2013b – A short review of improvement in flotation of low rank/oxidized coals by pretreatments. Powder Technology, http://dx.doi.org/10.1016/j.po....
 
22.
Xu et al. 2005 – Xu Z., Liu J., Zhou Z., 2005 – Selective reactive oily bubble carriers in flotation processes and methods of generation and uses thereof. US Patent 6,959,815.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top