Future demands on mining subsidence engineering in theory and practice
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):15–26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of the Law on Financing Hard Coal Mining dated 28 December 2007, the subsidized German hard coal mining industry will be shut down to the end of the year 2018 in a socially acceptable manner; in 2012 this decision will be reassessed. Even after the abandonment of all mining activities subsequent burdens are inevitable. In this paper, the possible long-term effects resulting from a mining industry history, which is spanning more than 200 years, and their possible consequences are pointed out, in particular in connection with the abandonment of mine water drainage measures which is economically meaningful in the long term. According to the decision situation as it presents itself today, this point in time will be far beyond 2018. However, with the planned shutdown of the subsidized German hard coal mining industry the tasks of mining subsidence engineering will change.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przyszłe wymagania wobec technik zapobiegania osiadaniu terenu wskutek wyrobisk górniczych. Teoria a praktyka
Ustawa o Finansowaniu Eksploatacji Węgla Kamiennego, osiadanie powierzchni, wyrobisko górnicze, eksploatacja górnicza
Na mocy Ustawy o Finansowaniu Eksploatacji Węgla Kamiennego w Niemczech z 28 grudnia, 2007 roku, dotowany przemysł wydobywczy węgla kamiennego zostanie wstrzymany w sposób akceptowalny społecznie do końca 2018 roku. W roku 2012 decyzja ta ma być ponownie rozpatrzona. Jednakże, nawet po wstrzymaniu wszystkich procesów związanych z wydobyciem, nieuniknione są problemy będące jego wynikiem. Niniejszy artykuł wyszczególnia długoterminowe efekty będące następstwem historii eksploatacji węgla, która liczy ponad 200 lat, a także ich możliwe dalsze konsekwencje; w szczególności te, które związane są z zaniechaniem kroków mających na celu drenowanie wody, co w dłuższej perspektywie ma znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia. Zgodnie z podjętą decyzją, przez to jak sytuacja wygląda na chwilę obecną, wznowienie eksploatacji może nastąpić znacznie później niż w roku 2018. Jednakże, w wyniku wstrzymania dotowanego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, zadania stojące przed technikami zapobiegania osiadaniu terenu na skutek wyrobisk górniczych ulegną zmianie.
 
REFERENCES (6)
1.
Baglikow V., 2003 - Subsidence damages after cessation of mine dewatering in deep mining (German). [In:] Markscheidewesen, No. 2.
 
2.
Grün E., 1995 - Analysis and prediction of discontinuities due to mining-induced ground surface movements in the hard coal area at the left-hand bank of the Lower Rhine (German). Doctoral thesis RWTH Aachen University.
 
3.
Hollann F . , Nürenberg R ., 1972 - Close-to-ground-surface mining as a technical problem with the realization of building measures in the Lower Rhine-Westphalian hard coal area (German). Publications of the Westfälische Berggewerkschaftskasse, Vol. 30, Bochum.
 
4.
Holzheim M., Preusse A., Sroka A., 2006 - Impacts of the mine water rise on the ground surface - State of the scientific knowledge (German). [In:] Proceedings 8th Aachen Abandoned Site and Mining Subsidence Conference, RWTH Aachen University.
 
5.
Kratzsch H., 1997 - Mining subsidence engineering (German). 3rd edition by Deutscher Markscheider-Verein, Bochum.
 
6.
Pfläging K., 1968 - New knowledge on ground surface movements and rock mechanical processes due to close-to-surface mining of level bedded hard coal seams (German). Doctoral thesis Berlin University.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953