Geological conditions in the region of the planned road tunnel in Laliki
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(3):117–122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper, regional and local conditions have been presented. The geological structure of the western part of Carpathian Mountains has been described. The local geological conditions were characterized along the tunnel axis - the express road S-94 Bielsko Biała-Żywiec-Zwardoń. The advantages and limitations of geological conditions important for tunnel construction were underlined.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki geologiczne w rejonie projektowanego tunelu drogowego w Lalikach
flisz karpacki, geologia, tunel
W artykule przedstawiono regionalne i lokalne warunki geologiczne w rejonie projektowanego tunelu drogowego w Lalikach. Omówiono budowę geologiczno-stratygraficzną fliszu Karpat zachodnich. Scharakteryzowano warunki geologiczno-tektoniczne wzdłuż osi planowanego tunelu drogi ekspresowej S-94 Bielsko Biała-Żywiec-Zwardoń. Podkreślono zalety i ograniczenia dla budowy tunelu komunikacyjnego w wybranych warunkach geologicznych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953